2 Şubat 2012 Perşembe

Varto'daki HES inşaatı Meclis gündeminde

BDP Muş Milletvekili Demir Çelik, Varto'da Goşkar Vadisi'nde kurulmak istenen HES'leri Meclis gündemine taşıdı.

BDP Muş Milletvekili Demir Çelik, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'nun yazılı yanıtlaması istemiyle, Muş Varto'da bulunan Goşkar Vadisi'nde kurulmak istenen HES projesiyle ilgili Meclis'te soru önergesi verdi.

Seçim bölgesi Varto'da 2004 yılından beri HES projesinin gündemde olduğunu belirten Çelik, “Yapılacak HES’lerin bölge ekonomisinin can damarı olan hayvancılık ve tarım faaliyetlerini oldukça önemli ölçüde olumsuz etkileyeceği bir gerçektir. Goşkar Deresi başta içme suyu ihtiyacının karşılanması, tarım arazilerinin sulanması ve hayvancılık gibi alanlarda kullanılması anlamında, bölge halkı için hayati öneme sahipken, aynı zamanda bölgede bulunan ve yapılacak hidroelektrik santrallerinden olumsuz etkilenecek olan Goşkar Tepesi de bölgede yaşayan Alevi yurttaşlarımız için inançları gereği önemli bir yere sahiptir. Goşkar Deresi üzerine kurulacak Hidroelektrik Santralleri, bölgedeki ekonomik faaliyetleri olumsuz etkileyeceği gibi aynı zamanda ekolojik anlamıyla bölgenin doğasında geri dönülemez tahribatlara yol açacaktır” dedi. 2008'de yapım lisansının alındığını hatırlatan Çelik, köylülerin açtığı davalar devam ederken köylülerin arazilerinin köylülerin bilgisi dışında istimlak edildiğini söyledi.

BDP Milletvekili Çelik, “Goşkar Deresi üzerine kurulması planlanan Hidroelektrik Santrali inşaatı şu an hangi aşamadadır? Yapılacak Hidroelektrik Santrallerinin bölgedeki çevre dengesi üzerinde yaratacağı zararlar araştırılmış mıdır? Hangi kurum tarafından araştırılmıştır? Bu araştırmalar rapor haline dönüştürülmüş müdür? Bölge halkının yapılacak HES’ler sonrasında uğrayacakları ekonomik zararları karşılamaya dönük bakanlığınızın çalışmaları var mıdır? Var ise bu çalışmalar hangi aşamadadır? Öngörülen zararları nasıl tazmin etmeyi düşünüyorsunuz? Santrallerin yapılacağı bölgede kamulaştırılan arazilerin kamulaştırma bedelleri hangi kriterler değerlendirilerek belirlenmiştir? Köylülere yapılacak ödemeler hangi aşamadadır? Santrallerin yapılacağı bölgede yaşayan yurttaşlarımıza yeni bir yaşam alanı gösterilmiş midir? Yurttaşlarımıza gösterilen veya gösterilecek olan yeni yaşam alanları belirlenirken yurttaşlarımızın sosyo-ekonomik ihtiyaçları göz önünde bulundurulmuş mudur?” sorularını yöneltti.

Kaynak: ETHA