21 Şubat 2018 Çarşamba

Diren Coşkun ölüm orucunu 27. gününde kazanımlarla noktalıyor

Tekirdağ F Tipi Cezaevi'nde tutulan vegan-anarşist transeksüel tutsak Diren Coşkun 25 Ocak 2018'den beri sürdürdüğü ölüm orucunu dün (20 Şubat 2018) avukatlarının cezaevi yönetimi ile görüşmesi ve Diren'in taleplerinin karşılanacağı sözünü almasıyla bir süreliğine durdurdu. Diren Coşkun ölüm orucuna cinsiyet geçiş ameliyat sürecinin başlatılması, kötü muamelede bulunan cezaevi personelinin cezalandırılması, yemeklerinin vegan beslenmeye uygun olması gibi taleplerle başlamış ve süreç boyunca kamuoyunun desteğini arkasına almıştı. Diren'le birlikte kadın, LGBTİ ve hayvan hakları gruplarından pek çok aktivist süreli açlık grevine girmiş, Diren'in cezaevi görüş arkadaşı aktivist Kıvılcım Arat da Diren'le birlikte ölüm orucu eylemi yapmış ve 15 gün bedenini direnişe yatırmıştı.Diren Coşkun'un eylemine destek için kurulmuş olan Diren'e Ses Ver platformu, dün bu gelişmeyi takipçileriyle paylaştı. Platformdaki arkadaşları, Diren'in taleplerinin karşılanıp karşılanmayacağını dikkatle izleyeceklerini ve Diren'in ölüm orucunu bir süreliğine durdurduğunu belirtti:

Diren’den Haber Var

Diren 25 Ocak’ta başladığı ölüm orucunun 27. gününde iken ailesi, arkadaşları ve avukatları olarak bugün Tekirdağ 2 Nolu F Tipi Ceza İnfaz Kurumu’na gittik. Güne Kıvılcım’ın görüş yasağı haberini alarak başlamış olsak da; hapishane yönetimi ile Diren’in ilk etaptaki talepleri olan lazer epilasyon, vegan beslenme ve hapishane çalışanlarının Diren’in trans kimliğinden kaynaklı takındığı ayrımcı tutumlarının son bulması hususlarında görüştük. Bu taleplere ilişkin yaptığımız görüşmede hapishane yönetimiyle, süreci birlikte yürüteceğimize dair uzlaşıya vardık. Önümüzdeki günlerde ailesi, arkadaşları ve avukatları olarak Diren’in tüm taleplerinin karşılanması için hukuki sürecin takipçisi olacağamızı Diren’e de ilettik. Kendisi ile yaptığımız görüşmede, taleplerine ilişkin atılacak adımlarda hapishane yönetiminin süreçle ilgili işbirliği doğrultusunda ölüm orucunu bir süreliğine durdurma kararı aldığını söyledi. Diren kendisiyle dayanışan herkese öncelikle teşekkür ettiğini ve kendisiyle beraber açlık grevine ve ölüm orucuna başlayan arkadaşların eylemlerini sonlandırmasını istediğini iletti. Bu gelişmeler üzerine Kıvılcım da ölüm orucunu bitirdiğini beyan etti.


Diren için dayanışma grubu olarak önümüzdeki günlerde daha detaylı bilgilendirme yapacağız. Bu süreçte Diren’e ses veren herkese teşekkür ediyoruz.

1 Şubat 2018 Perşembe

Osman Evcan'ın vegan yemek hakkı yine gasp ediliyor - Sessiz kalmayalım!

Cezaevlerindeki işkence koşullarına ve vegan yemek hakkının elinden alınmasına karşı önceki yıllarca defalarca direnişe geçen, girdiği süreli ve süresiz açlık grevlerinden kazanımlarla çıkan vegan-anarşist tutsak Osman Evcan, Silivri Kapalı Cezaevi'nde kendisine eksik verilen/etli verilen/şiddetli mide ağrılarına yol açan yemekleri Ekim 2017'den beri reddediyor; kendi imkanları ile kantinden sağlıklı, vegan besinlere erişmeye çalışıyor. 2011'deki 42 günlük açlık grevinin neticesinde yönetmeliğe girmiş olan vegan yemek hakkı, OHAL döneminde yeniden gasp edilen Osman Evcan, yaşadığı baskıları ayrıntılarıyla anlattığı dilekçelere hiçbir somut karşılık alamayınca başta veganlar ve anarşistler olmak üzere tüm yoldaş ve dostlarını kendisiyle dayanışmaya çağırdı. Konunun takipçisi olalım. Telefon ve dilekçe yağmuru, suskunluğumuzu bozmak için iyi bir başlangıç! Yapılan her başvuru, Osman'ın yanında dört duvara sıkıştırılmayacak kadar fazla arkadaşı olduğunu göstermek adına önemlidir!BİMER ÜZERİNDEN GÖNDERİLEBİLECEK ÖRNEK DİLEKÇE:T.C. ADALET BAKANLIĞINA,
CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE,
TBMM İNSAN HAKLARINI İNCELEME KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA,
SİLİVRİ CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA,

Konu: Silivri Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutulmakta olan Osman Evcan'ın şikayetleri

Silivri Kapalı Ceza İnfaz Kurumu C9-71'de tutulmakta olan hükümlü Osman Evcan, uzun yıllardır vegan bir hayat sürdürmekte, yani menşei hayvan olan hiçbir gıdayı, katkı maddesini, ürünü kullanmamaktadır. Adı geçen hükümlünün şu anda en temel hakkı olan beslenme hakkından mahrum edildiğini kaygıyla öğrenmiş bulunmaktayım. Cezaevi idaresi son derece keyfî bir tutum sergileyerek adı geçen mahpusun yaşamına, en temel haklarına saygı göstermemekte, bağlı bulunduğu Adalet Bakanlığının yönetmeliğinde hükme bağlanan iaşe miktarını temin etmeyerek mahpusu kendince cezalandırmak istemektedir. 

Osman Evcan'ın Silivri Cumhuriyet Başsavcılığına 26.10.2017 tarihinde 2017/18672 çıkış numarasıyla yazdığı dilekçe, T.C. Adalet Bakanlığına 15.11.2017 tarihinde 2017/20131 çıkış numarasıyla yazdığı dilekçe ve TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonuna 27.11.2017 tarihinde 2017/20817 çıkış numarasıyla yazdığı dilekçe adeta sistematik bir ihmalkarlıkla görmezden gelinmiştir. Osman Evcan bu dilekçelerinde özetle Silivri Kapalı Cezaevi personeli ile Silivri Açık Cezaevi mutfak personeli arasındaki sözde anlaşmazlık sebebiyle kah eksik kah etli yemekler getirildiğini, en sonunda 11-13-19 Ekim tarihlerinde getirilen yemeklerin midesini günlerce şiddetli ağrıtacak kadar zehirli çıktığını, bu nedenlerle Ekim 2017 ortalarından bu yana iaşe hakkını almadığını yazmış; kendisiyle alay eden, onu açlıkla veya karın ağrılarıyla terbiye etmeye kalkışan tüm yetkililer hakkında soruşturma başlatılmasını talep etmiştir. Hükümlü, aylardır yaşadıklarını dilekçelerde "hak ihlalinin yanı sıra manevi değerlerime yönelik sistematik taciz girişimi, psikolojik işkence" olarak tanımlamıştır.

28 Mart 2012’de Resmi Gazete’de yayınlanan "Hükümlü ve Tutuklular İle Ceza İnfaz Kurumları Personelinin İaşe Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"e göre vegan-vejetaryenlerin talepleri iaşe miktarıyla sınırlı kalmak üzere karşılanır. Yönetmeliğin 9. Maddesini açıkça ihlal eden personelinizin bu davranışları, adı geçen hükümlüye yönelik sistematik şiddettir. Bu ayrımcı ve küçük düşürücü davranışlar, yalnızca evrensel hukuk normlarını ve Türkiye Cumhuriyeti'nin hukuk devleti ilkesini çiğnemekle kalmıyor;  aynı zamanda Adalet Bakanlığının kendi çıkardığı yönetmeliğin amir hükümlerini uygulamaktan aciz olduğu izlenimi uyandırıyor.

Talep: Silivri Kapalı Ceza İnfaz Kurumu C9-71'de tutulan Osman Evcan'ın (1) yukarıda anılan yönetmelik maddeleri gereği mevsimlik, sağlıklı, vegan yemek ihtiyacının ivedilikle ve düzenli olarak karşılanmasını, (2) yukarıda cezaevi çıkış numaraları yazılı dilekçelerin ayrıntısıyla incelenmesini ve sorumlular hakkında idari soruşturma başlatılmasını, (3) tarafıma bu husustaki girişimleriniz hakkında bilgi verilmesini saygılarımla talep ederim.

Ad Soyad:.......
TC Kimlik No:..............
E-Posta:.......ŞİKAYETİNİZİ FAKSLA VEYA ARAYARAK DA İLETEBİLİRSİNİZ:
T.C. Adalet Bakanlığı / Telefon: 0312 417 77 70  Faks: 0312 419 33 70
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü / Telefon: 0312 204 10 00 Faks: 0312 223 60 07
TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu / Faks: 0312 420 53 94
Silivri Kapalı Ceza İnfaz Kurumu / Telefon: 0212 726 06 86 Faks: 0212 726 06 87