8 Şubat 2012 Çarşamba

"Başbakan Özür Dilemeli"

Gündem Çocuk Derneği, Başbakan Erdoğan'ın "tinerci" diye yaftaladığı çocukların sokakta yaşayan madde bağımlısı çocuklar olduğunu, yaftalama ve ötekileştirmenin neden suça sürüklendiklerini anlamayı imkansızlaştırdığını belirtti.

Gündem Çocuk Derneği, Başbakan Erdoğan'ın "dindar olmasınlar da tinerci mi olsunlar" diyerek başlattığı polemikte Tayyip Erdoğan'ın sorunu görmezden gelen, tamamen yanlış bir üslupla uçucu madde bağımlısı çocuklara ayrımcılık yaptığını ifade etti.

Dernek, yaptığı basın açıklamasında başbakanın "tinerci" olarak yaftaladığı çocukların sokakta yaşayan madde bağımlısı çocuklar olduğunu, bu şekilde yaftalama ve ötekileştirmenin, onların neden suça sürüklendiklerini ve başlarına neler geldiğini anlamayı imkansızlaştırdığını belirtti.

"Sayıları tam olarak bilinmemekle birlikte Türkiye'de çok sayıda çocuğun sokakta yaşadığı ve bunların birçoğunun madde bağımlısı olduğu tahmin ediliyor. Sokakta yaşamalarının ve madde bağımlısı olmalarının sebebi de dinsizlik değil sosyal devletin yokluğu ve bir dizi hak ihlalinin sonucudur."

Neden tiner?

Gündem Çocuk Derneği yapılan araştırmalardan hareketle sokakta yaşayan madde bağımlısı çocukların neden tiner kullandıklarına verdikleri yanıtları sıraladı: kendilerini değerli ve önemli hissetmek, yaşadıklarını unutmak, yaşamak için cesaret bulmak, düştükleri durumla başedebilmek, üşümemek ve utanmamak...

Umutsuz tablonun göstergesi

Dernek, sosyal hizmetlerin sadece sosyal yardıma indirgenmesinden dolayı, sorun çözmeye değil sorunu örtmeye yönelik politikalar yüzünden sokaklarda hâlâ binlerce çocuğun yaşamakta olduğunu, bu çocukların tamamının madde bağımlılığı, cinsel istismar ve suça sürüklenmek gibi riskler ile karşı karşıya, baş edemeyecekleri zorlukta bir yaşamı sürdürmeye çalıştıklarını ifade etti.

"Bütün bu süreç içinde Başbakan'ın sorun olarak sadece uçucu madde bağımlılığını görmesi ve sorunu daha dindar bir nesil yetiştirerek çözebileceğini düşünmesi bizleri dehşete düşürmektedir. Bir Başbakan'ın konuya bu kadar uzak kalmış olması sokakta yaşayan, uçucu madde bağımlısı çocukların sorunlarının çözümünde yakın gelecek için umutsuz bir tablo çizmektedir. "

Özür dilenmeli

Gündem Çocuk Derneği, sosyal çevresi ile birlikte bir konutta, ailesi ile yaşama şansı bulamayan, hakkı olan eğitimi alamayan, sorunla karşılaştığında korunmayan, gözetilmeyen, ailesine gerekli ekonomik ve sosyal hizmet desteği verilmeyen ve sonuçta madde bağımlısı olan bir çocuğun başına gelenlerden, onları "tinerci" diye yaftalayanların ve ayrımcılık yapanların sorumlu olduğunun altını çizdi.

Gündem: Çocuk! Çocuk Hakları Merkezi, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Başbakanı'nın bir an önce Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme'nin şartlarını Türkiye'nin tüm çocukları için, hiçbir ayrımcılık yapmadan, nasıl gerçekleştireceğini açıklamasını, kamuoyunu ilgisiz polemiklerle meşgul etmemesini ve yaftaladığı çocuklardan da bir an evvel özür dilemesini talep etti.

Kaynak: Bianet