10 Eylül 2011 Cumartesi

"İşçi Hakları İhlalleri ile Demokrasi Olmaz"

Küresel Sendika Federasyonları'nın "Türkiye'de Sendikal Haklar" başlıklı toplantısında konuşan Oswald, toplantıda pek çok sendika üyesine karşı belgelenmiş ihlalleri dinlediklerini ve bunun demokratik bir ülkede yeri olmadığını söyledi.

Uluslararası işkolu sendika federasyonlarını bir araya getiren Küresel Sendika Federasyonları'nın (GUF) "Türkiye'de Sendikal Haklar" başlıklı toplantısı 8-9 Eylül'de İstanbul Çınar Oteli'nde yapıldı.
GUFve Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu (ITUC) temsilcilerin yanı sıra Türkiye'deki üye sendikaların katıldığı toplantıda, işkolları düzeyinde yürütülen uluslararası faaliyetler, Türkiye'deki sendikal hak ihlalleri ve sendika yasaları gibi konular görüşülerek geleceğe dönük planlar yapıldı.

"Türkiye uluslararası eleştirilerin odak noktası"

Uluslararası Gıda İşçileri Sendikaları Federasyonu (IUF) Genel Sekreteri Ron Oswald, iki günlük toplantıyı değerlendiren basın açıklamasında, gelişmiş bir ekonomiye sahip Türkiye'nin modern demokrasiye ulaşmak istemesine rağmen işçi haklarına saygı gösterilmesi konusunda eksiklikleri olduğunu söyledi.

"Türkiye ILO ve Birleşmiş Milletleri'nin işçi organları düzeyinde pek çok eleştiriye tabi tutuldu. Uluslararası sendikalar ve insan hakları örgütleri nezdinde önemli kaygıların ve müdahalelerin odak noktası oldu."

Oswald, iki gün boyunda pek çok sendika üyesine karşı yapılmış ve belgelenmiş ihlalleri dinlediklerini ve bunun demokratik bir ülkede yeri olmadığını belirtti.

"Güvencesiz çalıştırma biçimleri gittikçe yaygınlaşıyor; üylerimizin Türkiye'de özel istihdam bürolarının yaygınlaştırmasını destekliyoruz."

"Tehdit, şiddet ve işten çıkarmaya son verilmeli"

Hükümetten sendika ve toplu iş sözleşmesi yasalarının değiştirilmesini talep eden Oswald, hükümet ve özel sektör işvereninin bu hakları kulanmak isteyen işçi ve sendika yöneticilerine sürekli tehdit etmesi ve fiziksel şiddet uygulamasına  son vermesi gerektiğini söyledi.

"Sendikaya üye olma hakkını kullanan işçilerin sistematik bir şekilde işten çıkarılmasına son verilmeli. Çalışma koşulları çoğu zaman çok tehlikeli ve insanlık dışı, güvenceli ve sağlıklı çalışma hakkı garanti altına alınmalı."

Oswald, Türkiye'ye bu hakların kazanılması için tam destek vereceklerini taahhüt ettiklerini belirtti.
"Uluslarası destek zaferde tayin edici"

TÜRK-İş'e bağlı Türkiye Motorlu Taşıt İşçileri Sendikası (TÜMTİS) Genel Başkanı Kenan Öztürk, Türkiye'de son yıllarda çok uluslu şirketlerin arttığını bu yüzden sendikal mücadelede uluslararası sendikaların desteğinin çok önemli olduğunu söyledi.

"Uluslararası şirket UPS kargo işçilerinin  272 gün süren direnişlerinde dünyanın 50 ülkesinden protesto eylemleri oldu ve mücadele kazanıldı. Yine uluslararası şirkete bağlı çalışan Mersin Limanı işçilerinin de zaferinde uluslararası destek tayin edici oldu."

18 yıl çalıştığı Tek Gıda-İş'ten çıkartılınca açtığı davada işe iade kararı çıkmasına rağmen işe alınmaması üzerine sendika önünde iki aydır direnen yüzde 70 engelli Uğur Doğan, "Ulusal sendikalardan destek alamıyorum bari, uluslararası sendikalara sesimi duyurayım" diyerek durumunu anlatan bildiriyi gelen konuklara dağıttı.

Katılan sendikalar şöyle:

ITUC, Küresel Sendika Federasyonları, IUF, Uluslararası Metal İşçileri Federasyonu (IMF), Kamu Hizmetler Enternasyonali (PSI), Uluslararası Kimya, Enerji, Maden ve Genel İşçi Sendikaları Federasyonu (ICEM), Uluslararası Tekstil Giyim ve Deri İşçileri Federasyonu (ITGLWF), Uluslararası Sendikalar Ağı (UNI),  Uluslararası Taşımacılık Federasyonu (ITF), Türkiye'den de, Tek Gıda İş, Petrol İş, Birleşik Taşımacılık Sendikası, Tez-Koop İş, Ev İşçileri Dayanışma Sendikası.

Kaynak: Bianet