12 Eylül 2011 Pazartesi

"Darbeciler Yargılansın"

Sendikalar ve meslek örgütleri yaptıkları ortak açıklamada, "hesap sorulmayan 12 Eylül anlayışının demokrasi ve özgürlüklerin gelişmesinin önündeki en büyük engel olduğunu" söyleyerek darbecilerin yargılanmasını talep etti.Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) ile Türk Tabipleri Birliği (TTB) 12 Eylül darbesinin 31. yıldönümünde yaptıkları ortak açıklamada, "Hesap sorulmayan 12 Eylül anlayışı demokrasi ve özgürlüklerin gelişmesinin önündeki en büyük engeldir!" denildi.

12 Eylül hukukunun hala geçerli olduğu vurgulanan açıklamada, Anayasa'nın temel hükümleriyle hala yürürlükte olduğuna dikkat çekildi. "Darbenin siyasi, sosyal ve ideolojik sonuçları da hâlâ geçerlidir" denilen açıklama şöyle devam etti:

* Bugün insan haklarından, Kürt sorununa, sendikal hakların ayaklar altına alınmasından adalet mekanizmasına, basın yayın araçlarındaki sansürden üniversite özerkliğinin yok edilmesine, militarizm övgüsüne ve krizi hızlandıran ekonomik politikalara kadar hayatımızı karartan bütün uygulamaların kökeninde 12 Eylül'de çizilen toplumu yeniden biçimlendirme projesi vardır. Bu projenin sonuçları kendisini bugün her alanda yozlaşma, çürüme, çözümsüzlük olarak gösteriyor.

* 12 Eylül faşizmi koşullarında, askeri yönetimin baskı ve terör uygulamalarıyla desteklenen ekonomik önlemler paketinin sonuçları, 12 Eylül'ün sınıf rengini bütünüyle ortaya koyuyor. 24 Ocak Kararları'yla başlayan süreçte halktan tekellere büyük değerler aktarıldığı daha açık görülüyor.

* Dünyada pek çok ülkede benzer karanlık dönemlerle hesaplaşıldı, sorumlular yargılanarak cezalandırıldı fakat ülkemizi 50 yıl geriye götüren, bütün bu acıları yaşatanlardan hesap sorulmadı, aksine korundular. Günümüzde ise bu erozyon Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) iktidarınca sürdürülüyor.

* AKP hükümeti, 12 Eylül'ün bile dokunmaktan çekindiği Kıdem Tazminatı hakkımıza göz dikti. Sendika kapatmaları ve gözaltılar da sürüyor. Domino taşları gibi birbirini tetikleyen bütün bu olumsuzluklar dini bağnazlığı ve ırkçılığı kışkırtıyor, farklı düşünenlere karşı linç psikolojisini gündelik hayatın ayrılmaz bir parçası haline getiriyor. 12 Eylül bütün sonuçlarıyla ortadan kaldırılmalı ve başta Kenan Evren olmak üzere bütün 12 Eylülcüler yargılanmalıdır!

Kaynak: Bianet