19 Nisan 2012 Perşembe

HEKİME YÖNELİK SİDDETE KARŞI YÜRÜYÜŞ: "Yastayız Hizmet Veremiyoruz"

Gaziantep'te Dr. Ersin Aslan'ın bir hasta yakınının saldırısı sonucu hayatını kaybetmesi nedeniyle sağlık çalışanları alanlardaydı.Gaziantep'te Dr. Ersin Aslan'ın bir hasta yakınının saldırısı sonucu hayatını kaybetmesi nedeniyle sağlık çalışanları bugün Türkiye genelinde iş bırakma eylemi yapıyor.

Ankara'da da iş bırakma eylemi yapan sağlık çalışanları bugün alanlardaydı. Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) Bingöl Milletvekili İdris Baluken ile Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin de eyleme katılanlar arasındaydı.

Sağlık emekçileri İstanbul, İzmir, Çanakkale, Muğla, Diyarbakır, Kırklareli, Edirne, Mersin, Kocaeli, Amasya'da da eylem yaptı. İstanbul'da Çapa Tıp Fakültesi'nde biraraya geldiler ve Beyazıt'a yürüdüler. İzmir'de Basmane Meydanı'nda toplanan İzmir Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası ve Tabip Odası üyesi sağlık emekçileri, Sağlık Bakanı'nı istifaya davet ettiler.

"Öfkeliyiz"

Ankara'da ise saat 11.30'da Numune Hastanesi önünde bir araya gelen binlerce sağlık çalışanı, "Bakan, Dr. Ersin nerede? ", "Yeter artık" ve "Bakan dur" yazılı dövizleri taşıyarak Sağlık Bakanlığı önüne yürüdü.

Burada bir konuşma yapan Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Genel Başkanı Çetin Erdolu, Dr. Ersin Aslan'ı kaybetmekten ötürü kızgın ve öfkeli olduklarını belirtti.

"Öfkeliyiz. Arkadaşımızı yitirmemizi güvenlik sorunu gören ve ek tedbir almaya ihtiyaç var diyen anlayışa öfkeliyiz. Öfkeliyiz, bizi hasta ve hasta yakınlarına hedef yapan, nedenin kendi programları olduğunu unutup, onları bizimle karşı karşıya getiren açıklamalara öfkeliyiz. Sağlığı hak olmaktan çıkarıp, telefonla randevu için para alan uygulamaya öfkeliyiz."

Sağlıkta dönüşüm politikasına dair seslerini duyurmak için bugüne kadar birçok eylem gerçekleştirdiklerini de söyleyen Erdolu, hükümetin seslerini duymazlıktan geldiğini belirtti. Ve ekledi "Şimdi anlıyoruz ki, sesimizi duyurmamız için ölmemiz gerekiyormuş." 

Ankara Tabip Odası (ATO) Genel Sekreteri Dr. Selçuk Atalay ise sağlık çalışanlarının somut taleplerini şöyle sıraladı:

* 14 Mart 2012 tarihinde talep ettiğimiz sağlıkta şiddetle ilgili meclis araştırmamızın sağlık bakanlığınca destekleneceğine dair bir iradenin gösterilmesi.

* Türk Ceza Kanununa (TCK) eklenmesini istediğimiz ve bugün itibariyle adını "Dr. Ersin Arslan Yasa Madde Önerisi" koyduğumuz teklifimizin hızla gündeme alınması.

* Dr. Ersin Arslan başta olmak üzere saldırıya uğrayan meslektaşlarımızın geride kalan yakınlarının geleceklerinin güvence altına alınması.

* Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi (SABİM) hattının sağlık çalışanlarına yönelik bir şiddet unsuru olarak kullanılmasına son verilmesi.

* Tüm sağlık kuruluşlarının çalışan sağlığı ve güvenliği yaklaşımıyla şiddet açısından risk değerlendirmelerinin yapılması için bir genelgenin derhal gönderilmesi.

* Politikacıların/Bakanlık üst düzey yetkililerinin sağlık çalışanlarını hedef gösteren, değersizleştiren söylem ve üsluplarını gözden geçirmeleri

* Sağlık Bakanı başkanlığında Türk Tabipler Birliğini'nin (TTB) yanı sıra diğer sağlık örgütlerinin de katıldığı izlenen sağlık politikasının şiddeti arttırdığına dair değerlendirmelerin yapılacağı bir toplantının gerçekleştirilmesi.

Baluken: İflasın faturası sağlık çalışanlarına kesiliyor

TTB Merkez Konseyi Başkanı Eriş Bilaoğlu ile ATO Başkanı Özden Şener'in Sağlık Bakanı Recep Akdağ ile bugün bir görüşme gerçekleştirecekleri öğrenildi.

bianet'e konuşan ve kendisi de bir doktor olan BDP Bingöl Milletvekili İdris Baluken, sağlıkta dönüşüm politikasının bir yıkım politikasına dönüştüğünü söyledi.

"Bu durum lokal bir durum değildir. Burada iflası yaşanan bir sistemin faturası sağlık çalışanlarına kesilmektedir. Hipokrat'tan bugüne kadar var olan hekim- hasta ilişkisi artık işletme- müşteri ilişkisine dönüşmüştür. Hükümetin bu politikası hekimlerin itibarını zedelemektedir."

Kaynak: Bianet