27 Nisan 2012 Cuma

Nisan bitmeden 75 işçi öldü, son 4 yılda iş cinayetleri yüzde 80 arttı

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi'ne göre bu ay en az 75 işçi hayatını kaybetti. Nisan ayı bu yıl için işçi ölümlerinin en yüksek görüldüğü ay oldu.

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi her ay yaptığı gibi bu ay da işçi ölümlerine dair istatistiki araştırmasını yayımladı. Meclis nisan ayının ilk 26 gününde 75 işçinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Açıklanan rakamlara göre, en çok işçi ölümü inşaat/yol sektöründe yaşandı: 20.

Maden sektöründe 12, enerji sektöründe 10, tekstil alanında 7, çimento/cam sektöründe 3, aynı şekilde metal sektöründe de 3, gemi/tersane alanında 2, büro eğitim/sinema alanında 2, petro-kimya/lastik sektöründe 2, sağlıkta 2, belediyede 2, haberleşme 1, tarım/orman 1, gıda 1, ağaç 1, denizyolu sektöründe 1 işçi hayatını kaybetti.

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi'nin rakamlarına göre, Ocak 2012'de 62, Şubat 2012'de 42, Mart 2012'de 59 işçi ölmüştü. Nisan ayı bu yılın en yüksek işçi ölümünün yaşandığı ay oldu.

Kaynak: Bianet

İş cinayetleri 4 yılda yüzde 80 arttı

Türkiye'de iş cinayetleri yıldan yıla artıyor. 2007 yılında 1043 işçi yaşamını yitirirken, bu sayı 2008'de 865'e düştü. Ancak sonraki yıllarda hızla artış gösterdi: 2009'da 1171, 2010'da 1444 ve 2011'da 1563.

TMMOB Makine Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ekber Çakar, 28 Nisan Dünya İşçi Sağlığı ve Güvenliği Günü nedeniyle yazılı açıklama yaptı.

Çakar, son yıllar ve son aylarda işçilerin ve mühendislerin yaşamlarına neden kaza ve meslek hastalıklarının arttığını belirtti.

'KAR HIRSI İNSAN YAŞAMI HİÇE SAYILIYOR'

Ölümlerin, iş kazalarından çok "iş cinayetleri" olgusuna işaret ettiğini ve toplu ölümlerin arttığını ifade eden Çakar, dizginsiz kar hırsı ile insan yaşamının hiçe sayıldığını kaydetti.

Çakar, Türkiye'nin iş kazalarında Avrupa ve dünyada ilk sıralarda, ölümle sonuçlanan iş kazalarında ise Avrupa'da birinci, dünyada üçüncü sırada yer aldığını hatırlattı.

İŞ KAZASI ORANI YÜZDE 99

Çakar'ın verdiği bilgiye göre, 2007 yılında 1043, 2008'de 865, 2009'da 1171, 2010'da 1444 ve 2011'da 1563 kişi iş cinayetleri sonucu yaşımını yitirdi.

Çakar, dünyada iş kazaları oranı yüzde 44, meslek hastalıkları oranı yüzde 56 iken, Türkiye'de iş kazaları oranının yüzde 99.16, meslek hastalıkları oranının binde 84 olarak görülmesinin açık bir çelişki oluşturduğunu ve meslek hastalıklarına ilişkin sağlıklı veriler bulunmadığını belirtti.

Makine Mühendisleri Odası Başkanı Çakar, "Dünyada ve ülkemizde iş kazaları ve meslek hastalıklarının önemli bir sorun oluşturması, sermayenin azami kâr hırsı, sanayileşme ve çalışma yaşamının emek aleyhine biçimlenen yapısal sorunlarında kök bulmaktadır. Küreselleşme ve neo liberal özelleştirme, sendikasızlaştırma, taşeronlaştırma politikaları iş güvencesinin azalması, esnek çalışma biçimlerinin yaygınlaşması, çalışma koşullarının ağırlaşması, sosyal güvenceden yoksun kayıt dışı işçilik gibi sınıfsal-toplumsal sorun ve sonuçlar yaratmaktadır" dedi.

Çakar, TBMM gündeminde bulunan "Toplu İş İlişkileri Kanun Tasarısı" ile "İş Sağlığı ve Güvenliği Kanun Tasarısı"nı da işçi sağlığı ve iş güvenliğini piyasaya açarak bu alandaki sorunları derinleştireceği gerekçesiyle eleştirdi.

Ali Ekber Çakar, yasal düzenlemelerin ilgili emek ve meslek örgütlerinin önerileri dikkate alınarak yapılması gerektiğini ifade etti.

Kaynak: ETHA