29 Nisan 2012 Pazar

YERYÜZÜNE ÖZGÜRLÜK DERNEĞİ, 1 MAYIS'A ÇAĞIRIYOR!

Yeryüzüne Özgürlük Derneği olarak, 1 Mayıs'ta ekolojistleri, hayvan hakları aktivistlerini, feministleri, LGBTT bireyleri, antimilitaristleri, antiotoriterleri ve özgürlükten yana, sisteme muhalif tüm bireyleri, bütün ayrımcılık ve tahakküm biçimlerine karşı çıkmak için yan yana durmaya, birlikte yürümeye; sadece son dört haftada en az 75 işçinin iş cinayetine kurban gittiği şu günlerde öfkemizi dillendirmeye çağırıyoruz.

İnsanın kendi yarattığı sistemde normun dışında kalan, baskı ve zulmün nesnesi haline getirilmiş tüm bireyler, yoksullar, azınlıklar, göçmenler, kadınlar, LGBTT bireyler, mahkûmlar, çocuklar, hayvanlar, evsizler, işçiler, işsizler, radikaller, asiler, “marjinal” diye tanımlananlar, kenara itilmişler, hastalar, fiziksel ve zihinsel engelliler ve ötekileştirilen tüm canlılar için yeni bir düzen ve adalet anlayışı arayışımızı bir kez daha haykırmak için 1 Mayıs'ta sokaklardayız.

Kapitalizme, ırkçılığa, milliyetçiliğe, militarizme, endüstriyalizme, türcülüğe, homofobi/transfobiye, cinsiyetçiliğe, patriarkaya, otoriteryanizme, her türlü tahakküme karşı hep birlikte dayanışmacı bir mücadeleyi arzulayan herkesi sokaklara çıkmaya, ses çıkarmaya davet ediyoruz. YERYÜZÜNE ÖZGÜRLÜK DERNEĞİ

Toplanma yeri:
Mecidiyeköy Metro Çıkışı

Saat: 09:00