19 Nisan 2012 Perşembe

2B Yasası Meclis'te kabul edildi

Meclis Genel Kurulu'nda, 2B olarak adlandırılan Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun Tasarısı kabul edildi.

Meclis Genel Kurulu'nda, 2B olarak adlandırılan Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun Tasarısı kabul edildi. 256 milletvekilinin katıldığı tasarının oylamasında 249 kabul, 1 ret ve 6 çekimser oy çıktı.

Yasaya göre;

-Hazineye ait tarım arazilerinin satışına ilişkin usul ve esaslar belirlenecek.

-2B alanlarının tasarrufu Maliye Bakanlığı'na devredilecek.

-2B alanları, "kentsel dönüşüm"ün uygulanacağı proje alanları kapsamına alınacak ve sınırları belirleme yetkisi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ve belediyelere verilecek. Bu süreçte TOKİ'ye öncelik tanınacak.

-Devlet ormanları içinde veya bitişiğinde bulunan köylerin kaldırılmasına Bakanlar Kurulu karar verecek.

-Hak sahiplerine doğrudan satılacak taşınmazların satış bedelinin, rayiç bedelinin yüzde 70'i olacak.

-Başvuru sahiplerinin, satış bedellerine mahsup edilmek üzere, belediye ve mücavir alan sınırları içinde olan yerler için iki bin lira, dışında olan yerler için bin lira başvuru bedeli ödemesi gerekecek.

-İdarece tespit edilen satış bedelini, itiraz ve dava konusu etmeksizin kabul edenler bu Kanuna göre hak sahibi sayılacak.

-2/A alanları için orman sınırları dışına çıkartma ile orman sınırlandırması ve tespit, tefrik ve tescil işlemlerine karşı yapılan itirazlar ve acılan davalar bu Kanuna göre yapılacak işlemleri durdurmayacak. Bu konuyla ilgili davalarda yürütmeyi durdurma ve tedbir kararı verilemeyecek. Bu yerlerde hak iddia edenlerin açtıkları davalar davacılar lehine sonuçlandığında bu taşınmazlar genel hükümlere göre kamulaştırılacak.

-Yapılacak satış sürecinde "3194 sayılı İmar Kanunu" hükümleri uygulanmayacak.

-Köy nüfusuna kayıtlı olma koşulu aranmayacak.

TEK AKTÖR; HÜKÜMET

TMMOB'a bağlı odalar, yasayı 2B arazilerinin satılmasının ve ormanların korumasız bırakılmasının yolunu açtığı, orman köylülerinin kalkınmasına değil daha da yoksullaşmasına neden olacağı gerekçesiyle karşı çıkıyor.

Uzmunlar, yasada uygulamanın aktörlerinin Bakanlar Kurulu, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı olduğuna dikkat çekerek, böylece sadece iktidar partisinin yöneteceği bir süreç olacağı uyarısında bulunuyor.

Yasa, "Kentsel Dönüşüm" projelerinin uygulanması için de bu alanlardan faydalanılmasının yolunu açtığı gerekçesiyle de eleştiriliyor.

Orman alanları 2011 verilerine göre 20 milyon hektar (Türkiye'nin yüzde 26'sı) düzeyinde. Tarım alanları ise 2011 yılı verilerine göre 24 milyon hektara (Türkiye'nin yüzde 31'ine) denk geliyor. Çayır-Mera alanları ise 2010 yılı verilerine göre 14 milyon hektar (Türkiye'nin yüzde 18'i) oranında. Söz konusu 2B alanları, toplam 473 bin hektar. Bu alanların 208 bin hektarının kadastro ve güncelleme çalışması yapılırken, 205 bin hektarlık kısmının ise kadastro ve güncelleme çalışmaları devam ediyor. 2B alanları üzerindeki yerleşim yeri olarak tespit edilen alan ise 21.173 hektar.

Kaynak: ETHA