10 Nisan 2012 Salı

13 STÖ'den "İş Sağlığı ve Güvenliği Yasa Tasarısı"na İtiraz Var

Çocuk işçiliğiyle ilgili uluslararası sözleşmelere aykırı düştüğü gerekçesiyle İş Sağlığı ve Güvenliği Yasa Tasarısı'na tepki gösteren 13 sivil toplum örgütü tasarının çocukların yararı doğrultusunda değiştirilmesini istedi.

İşçi Sağlığı ve Güvenliği Yasa Tasarısı'nın çocukların yüksek yararını gözetmediğini savunan 13 sivil toplum örgütü bir araya gelerek yasa tasarısının değiştirilmesini istedi.

Yasa tasarısının çocuk işçilerin sağlığı ve güvenliğini tehdit edecek şekilde biçimlendiğini anlatan bir bildiri yayımlayan 13 sivil toplum örgütüne göre, tasarının Türkiye'nin de taraf olduğu uluslararası sözleşmelerde belirtildiği gibi çocukların yüksek yararı doğrultusunda değiştirilmesi gerekiyor.

BM Çocuk Hakları Sözleşmesi'nde yer alan çocukların yaşam, gelişim, korunma ve katılım haklarına atıfta bulunan örgütler, yasa tasarısında 18 yaşından küçük çocukların tehlikeli işlerde çalıştırılma yasağının kaldırıldığını söyleyerek çocukların bu dört temel hakkına aykırı hareket edildiğini savunuyor.

Tasarının bu haliyle çocukların yaşamını tehlikeye atacağı, gelişimlerini etkileyeceği ve korunma haklarını ellerinden alacağını söylüyor.

Uluslararası hukuki dayanağı yok

Bildiriyi imzalayan sivil toplum örgütlerinin vurguladığı bir diğer nokta da tasarının ILO (Uluslararası Çalışma Örgütü) sözleşmelerinin çocuk işçiliğini azaltılmasını öngören maddeleriyle uyumsuzluğu.
Uluslararası hukuki dayanakların yok sayılarak bu tasarının oluşturulduğunu vurgulayan örgütler, mevcut İş Kanunu'ndaki tehlikeli işlerde çocuk çalıştırmama yasağının ortadan kaldırılmaya çalışıldığına dikkat çekiyor.

İş Sağlığı ve Güvenliği Yasa Tasarısı'nın değiştirilmesini isteyen sivil toplum örgütleri şunlar:

Çocuk İhmalini ve İstismarını Önleme Derneği, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Genel Merkezi, Fişek Enstitüsü Çalışan Çocuklar Bilim ve Eylem Merkezi Vakfı, Uçan Balon Çocuk ve Gençlik Derneği, Gündem Çocuk Derneği, Koruyucu Aile ve Evlat Edinme Derneği, Başak Kültür ve Sanat Vakfı, Gençlik Servisleri Merkezi, Özgürlüğünden Yoksun Gençlerle Dayanışma Derneği, Uçan Süpürge Kadın İletişim ve Araştırma Derneği, Çocuk Çalışmaları Birimi, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği.

13 sivil toplum örgütünün ortak bildirisini okumak için tıklayınız.

Kaynak: Bianet