21 Mart 2012 Çarşamba

"Toplumsal Cinsiyet Politikaları Eşitliği Sağlıyor mu?"

Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği, özerk bir izleme mekanizmasıyla toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda uygulanan politikalarının ne kadar dönüştürücü bir rolü olduğunu ölçmeyi hedefliyor.

Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği (CEİD), Türkiye'de kadın hakları ve cinsiyet eşitliği konusunda yapılan çalışmalar ve düzenlemeleri takip ederek, toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda uygulanan politikaların toplumu ne kadar dönüştürdüğünü ölçmeyi hedefliyor.

CEİD, 2010'dan beri çeşitli sivil toplum kuruluşları ile yapılan toplantıların sonucunda, altı ay önce dernekleşti.

Dernek, düzenli olarak devam ettiği bu toplantılarda çeşitli insan hakları merkezleri ve İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) gibi uluslararası kuruluşlardan uzmanlar, kadın ve LGBT örgütleriyle birlikte cinsiyet eşitliğini izlemek üzere bir ortak akıl geliştirmeye çalışıyor.

Peki cinsiyet eşitliğini izlemek ne demek?

Kurucu üyelerden Yıldız Tokman, sivil toplum platformlarında uzun zamandır cinsiyet eşitliği ile ilgili gerçekleştirilen faaliyetlerin, yasal düzenleme ve değişikliklerin nasıl etkileri olduğunu tespit etmek amacıyla izlemelerin yeterince yapılamadığından yakındıklarını söylüyor.

Kadın hakları ve cinsiyet eşitliğinin hayata geçirebilmesinin önündeki engellerin görünür kılınması, bunun için de hem sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarının hem de kamu politikalarının uygulama sonuçlarının izlenmesi gerektiğini anlatıyor.

"Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Kadın Statüsü Genel Müdürlüğü, Çalışma Bakanlığı ve daha birçok kamu kurumu toplumsal cinsiyete ilişkin projeler çalışmalar yapıyor. Bunların çoğundan haberdar değiliz ve dolayısıyla kamu politikalarının ne kadar dönüştürücü rol oynadığını bilemiyoruz.

"Aynı şekilde kamu kuruluşları da geliştirdikleri projelerin etkilerini anlama konusunda eksiklik hissettiklerini belirtiyor. Projeler yapılıyor ama sonunda ne oluyor?"

Önerdikleri programa Avrupa Birliği (AB) Bakanlığı ve AB Temsilciliği de destek vermiş. Hatta CEİD bir AB programı olarak başlarsa, 2013 programına alınacağı konusunda söz de almışlar.

CEİD, toplumsal cinsiyet politikalarını etkin, sistematik ve sürekli bir şekilde izlemeyi hedefliyor. Tokman, nasıl bir sistematik izleyecekleri, hangi alanların öncelikli olduğu konusunda çalışmalarına devam ettiklerini söylüyor: "Bir taraftan öğrenerek CEİD'i geliştiriyoruz."

Tokman, CEİD'in sivil toplumun çalışmalarına da katkıda bulunacağını belirtiyor:

"Toplumsal cinsiyet konusunda birçok sorun görünür değilken, bazı alanlarda ise çok fazla çalışma oluyor. Sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarının takipçisi olarak, ortak ağlar üzerinden birbirlerinden haberdar olmalarını sağlamayı da hedefliyoruz. Böylece bu kuruluşların kapasitelerinin arttırılması da söz konusu olacak.

"Burada önemli olan tarafsız olmak. Yani kamuya da sivil örgütlere de eşit mesafede olarak, gerçek durumu gözler önüne sürmek."

* Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği (CEİD) web sitesi için tıklayın.


* İletişim için cinsiyetesitligiizlemedernegi@gmail.com


Kaynak: Bianet