28 Mart 2012 Çarşamba

Fatıma O Pencereden Düşen İlk Ev İşçisi Değilmiş

Ev işçisi Fatıma Aldal’ın, cam silerken düşerek ölmesine dair davanın ikinci celsesinde, evinde daha önce de benzer bir iş kazası yaşanan sanık S.Ö. hakkında yakalama kararı çıktı.


İş kazasında yaşamını yitiren ev işçisi Fatıma Aldal davasının ikinci duruşması bugün Kartal 4. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Mahkemeye katılmayan Aldal'ın iş vereni sanık S.Ö. hakkında yakalama kararı çıktı.

Mahkemeyi izlemek isteyen, çoğu İmece Kadın Sendikası üyesi kadınlar mahkeme salonuna sığmadı. Hakim ayakta kalan kadınları dışarı çıkarınca avukat Sevgi Evren bu mahkemenin ev işçileri için son derece önemli bir dava olduğunu belirterek kadınların dışarı çıkarılmasına tepki gösterdi, bir sonraki mahkeme için daha büyük bir salona taşınması talebinde bulundu.

Evren, İmece Kadın Sendikası'nın Çalışma Bakanlığı'na başvurusu üzerine iş müfettişi tayin edilmesinden sonra hazırlanan bilirkişi raporunun da dosyaya konmasını talep etti.

Ayrıca aynı işverenin evinde daha önce de iş kazası yaşandığını, aynı pencereden başka bir ev işçisinin düşerek yaralandığını belirterek, tanıkların bir sonraki mahkemede dinlenmesini talep etti ve tanıkların bir sonraki mahkemede dinlenmesine karar verildi.

Üçüncü duruşma 30 Mayıs saat 9:30'da görülecek.

"Sorumluluk hem devletin hem işverenin"

Mahkemeden sonra İmece Kadın Sendikası Girişimi adına Sevda Özer'in okuduğu basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Fatıma Aldal'ın ölümünden sadece işvereni sorumlu değil; devlet de işverenle birlikte bu iş cinayetinin sorumlusudur. Bu nedenle her iki tarafın da bedel ödemesi gerekmektedir. Ev işçilerinin çalışma koşullarının sağlıklı ve güvenli olması için ne gerekiyorsa, hem işveren hem de devlet yerine getirmekle yükümlü olmalıdır.

"Çalışma Bakanlığı süratle ev işçilerini iş yasası kapsamına almalıdır. Ve ev hizmetlerinde çalışanların  çalışma koşullarını iyileştirici gerekli düzenlemeleri yapmalıdır.

"Ev işçisi çalıştıran işverenler; güvencesiz işçi çalıştırmaya son vermelidir. İşçi sağlığı ve iş güvenliği için gerekli önlemleri almalı, emniyet  kemeri olmadan ev işçisinin yüksekte çalışmasına asla müsaade etmemelidir.

"Bir kez daha söylüyoruz. Fatıma Aldal, iş cinayetinde yaşamını yitirdi. Eğer gerekli önlemler alınsaydı O şimdi aramızda olacaktı.

"Fatıma'yı geri getiremeyiz. Ancak başka Fatıma'lar olmaması için ev işçilerine insanca iş sağlayabiliriz."

Açıklamaya SDP'li Kadınlar, SKM Sosyalist Kadın Meclisleri, Yeni Demokrat Kadın ve Ev İşçileri Dayanışma Sendikası da destek verdi.

İmece'nin ilk duruşmada yaptığı müdahillik talebi reddedilmişti.

Ev hizmetleri iş yasası kapsamına girsin

İmece Kadın Sendikası Girişimi basın açıklamasının ardından ev işçilerinin taleplerini açıkladı:

"ILO C 189 No.lu "Ev İşçilerine İnsanca İş" sözleşmesinin hükümet tarafından süratle onaylanarak, iç hukukun sözleşme ile uyumlu hale getirilmesini ve;

* Ev hizmetlerinin iş yasası kapsamına alınmasını,

* Gündelikçi veya aylıkçı çalışan tüm ev işçilerinin sosyal güvenlik çatısı altına alınması için gerçekçi ve uygulanabilir yasal düzenleme yapılmasını,

* İş kazası ve meslek hastalıkları yaşanmaması için ev işçilerinin iş yerlerinde, önleyici tedbirlerin zorunlu tutulmasını; işçi sağlığı ve güvenliği risklerinin ortadan kaldırılmasını,

* Kaçak çalışan göçmen ev işçilerinin kölelik koşullarına son verilmesini, çalışma şartlarının iyileştirilmesini ve ülkeye giriş çıkışlarının kolaylaştırılmasını,

* Evde karşılıksız emek sarf eden "ev kadınları" hiçbir hakka ve sosyal güvenceye sahip değildir. Ev kadınlarının emeğinin değeri kabul edilerek, kocaya ve babaya bağlı olmaksızın sosyal güvenceye ve emeklilik hakkına kavuşturulmasını,

* Gündelikçi, bakıcı, aşçı gibi tüm ev hizmetlerinde çalışan kadınların sigorta primlerinin EN AZ 5 yıl boyunca genel bütçeden karşılanmasını,

* Sigortası hiç yapılmamış kadınlara da doğum borçlanması imkânının tanınmasını talep ediyoruz."

Kaynak: Bianet