26 Mart 2012 Pazartesi

AMARGİ TARTIŞMALARI: Radikal Feminizm Tartışıldı

Amargi Kadın Akademisi, 2011'de başladığı feminizmin kavramsal ve tarihsel izini sürdüğü feminizm tartışmalarına 2012’de devam ediyor. İlk buluşmada Ayşe Düzkan ve Handan Koç’la “Radikal Feminizm” tartışıldı.Amargi Kadın Akademisi, 2011'de  başladığı feminizmin kavramsal ve tarihsel izini sürdüğü feminizm tartışmalarına 2012'de devam ediyor. "Radikal Feminizm"le başlayan tartışmalar, Amargi Feminizm Tartışmaları başlığıyla kitaplaştırılacak.

Cumartesi Esen Özdemir'in moderatörlüğünde gerçekleştirilen "Radikal Feminizm" tartışmasında Ayşe Düzkan ve Handan Koç konuştu.

Ayşe Düzkan, konuşmasına radikal feminizmi ikinci dalgadan tartışmaya başlamak gerektiğini; birinci dalganın eşitsizlikleri, ikinci dalganın ise eşitsizliklerin kaynağını sorguladığını söyleyerek başladı.

Valerie Solanas, Shulamit Firestone, Andrea Dworkin ve Christine Delphy'nin yaşam ve fikirlerini anlatan Düzkan, kapitalizmle patriyarkanın iddia edildiği gibi birbirine payanda olmayıp aralarında bir çelişki olduğunu söyledi.

"Patriarka sebebiyle eviçinde kadın emeğinin bedava; yemek, çamaşır gibi işler evde çok ucuza yapılıyor. Bunların dışarıda yapılması aslında kapitalizmin işine gelir çünkü ortaya yeni yatırım alanları çıkarır.

"Kapitalizm kadının çalışmasını, yani ev dışına çıkmasını ister. Çünkü kadın, o tahakküm ilişkisine zaten alışkındır ve kolay 'itaat' eder."

Handan Koç feminist mücadelenin geçmişinden ve bugünkü sorunlarından bahsetti:

"Feminist' dergisi çıkalı 25 yıl oldu. O zaman düzen karşıtı düşünceler açısından sol sosyalist düşüncelerin hegemonyası söz konusu idi. Feminizm bunun altında yeşerdi ve var oldu.  Solcular feministleri 'sınıf mücadelesine ihanet'le suçluyor ve herkes feministleri ahlaksız buluyordu.

"Kendini devrimci olarak gören biri için eşitlikçi feminizmle ayrışmak kolaydır. Çünkü sen sistem yıkılıp yeniden kurulsun istersin, onlar istemez. Devrimci feminizm, kadınların ezilme ve sömürülmesini apayrı bir sistem olarak ele almaya çabalamaktır.

"Yapıt dergisinde 25 yıl önce Gülnur Savran'n yazdığı bir makaleden hareketle söylersek, radikal feminizmin ortaya koyduğu soruları sosyalistler olarak cevaplamak, tarihsel maddeciliğin bakışındaki eksikleri aşmak sosyalist feminizmi doğuran şey olmuştur.

"Bugün de, 'Türki demokrasici düşüncenin' hegemonyasının dışında kalabilmek önemli. Hilmi Yavuz'un kaleme aldığı devlet feminizmi yazısı bu açıdan incelenesi bir örnek."

Feminist tartışmalar devam edecek

Amargi, "Radikal Feminizm" ile başladığı tartışmalara Kürt Hareketi ve Feminizm, İslami Feminizm, Anarşist Feminizm, Queer Feminizm, Seks İşçiliği, Üçüncü Dalga Feminizm, Kadın Cinayetleri, Antimilitarizm ve Feminizm İlişkisi, Pornografi ve Feminist Anayasa Nasıl Olmalı gibi konularla devam edecek.

Tartışmalar her cumartesi saat 13.00'da Amargi'de gerçekleşecek.

* Geçen sene 15 farklı konu başlığıyla yapılan tartışmalar, Amargi Feminizm Tartışmaları adıyla kitaplaştırılmıştı. Amargi'den alabileceğiniz kitabın konu başlıkları şöyle: Feminizmin Hak Talebi; Demir Çeneli  Melekler; Osmanlı Türk Kadın Hareketi; 8 Mart ;Kadınların Milliyeti; Emma Goldman -Pratik Anarşizmi ve Dalgalar Ötesi Feminizmi; Rosa Luxemburg, Clara Zetkin, Aleksandra Kollontay; Modernitenin İkilikleri; İkinci Dalga Feminizm; Kate Millett, Simon De Beauvoir ; Sosyalist Feminizm; Fransız Feminizmi; İsyanı Nisvan-  80'ler Türkiye'sinde Feminist Hareketin Ortaya Çıkışı; Feminizmin Öznesi Kimdir?


* İletişim: 0212 251 0154


* istanbul@amargi.org.tr


Kaynak: Bianet