26 Mart 2012 Pazartesi

Çevre Katliamına ve Suların Ticarileştirilmesine Hayır

Kütahya’da KESK üyeleri ve üniversite öğrencileri son 1 yıldır had safhaya ulaşan çevre katliamları ve suların ticarileştirilmesine karşı Cumhuriyet Caddesi Küçükpark Mevkiinde basın açıklaması yaptı.

Basın açıklamasını okuyan Tarım Orkam Sen Temsilcisi Ünal Kaymak; Tavşanlı’da; Çobanköy Gümüşgölcük ve Devekayası köyleri arasında kurulmak istenilen Katı Atık Yakma Tesisi'nin doğaya zarar vermekten başka bir şey yapmayacağını belirterek geçen yıl Eti Gümüş işletmesinin siyanür barajlarında yaşanan çökme sonrası ortaya çıkan tehlikeyi hatırlattı ve işletmenin halen günde 25 ton siyanür atığını yöre topraklarına bıraktığını kaydetti.

Yine geçen yıl Şaphane ilçesinde halkın ayaklanmasına sebep olan sülfürik asit fabrikasının halka rağmen kurulmasınının yöredeki tarımı bitirme noktasına getireceğini söyleyen Kaymak Tunçbilek, Seyitömer’de bulunan kömür ve Emet’te bulunan bor ocaklarının çevreye verdiği zararı dile getirip sırf bu madenlerden dolayı yörede yaşayan insanların yurtlarından sürüldüklerini, topraklarının ellerinden alındığını ve yöre havasının solunmaz hale getirildiğini söyledi.  

Mücadeleye Devam Edeceğiz

Halkı çevreye sahip çıkmak adına örgütlenmeye davet eden Kaymak; “Parçası olduğumuz doğayı korumak, doğayı metalaştırarak insanların tüm ihtiyaçlarının piyasalaştırılması ve güvencesizleştirilmesi doğa yıkımı ile birlikte yürüyor. Yaşam için sağlıklı su, yeraltı sularının ticarileştirilmesinin durdurulması, HES ve suların kullanım hakkı anlaşmaların iptali, kontrolsüz yakma ve vahşi depolama yapan tehlikeli atık tesislerin kapatılması, sadece daha fazla kâr amacı güdülerek kapitalist enerji politikalarına karşı, GDO’lu ürünlere ve tohumlara izin veren tüm yasal düzenlemelerin iptalini ve çevre katili şirketlere dağıtılan maden lisanslarının iptalini istiyoruz ve ve bu yolda da mücadele edeceğiz” dedi.

Anadolu’nun çeşitli bölgelerinde sürmekte olan ve sulara, doğaya, ormana, toprağa sahip çıkma adına yapılan direniş ve mücadelelere selam gönderen Kaymak, “Sermaye doğamızdan, yaşamımızdan, emeğimizden, elini tamamen çektiğinde ve doğamızı, yaşamımızı sömürenler halka hesap verdiğinde kazanacağımızı biliyoruz. Mücadelemiz o güne dek sürecektir. Emeğin, insanlığın ve doğanın kurtuluşu için mücadelemizi ortaklaştırmaya ve dayanışmaya kararlıyız” diyerek açıklamasına son verdi.

Kaynak: Evrensel