4 Nisan 2012 Çarşamba

Çapa işçisi direnişin 44. gününde

Çapa'da çalışan taşeron işçiler, 'Direniş ve Mücadele' çadırındaki 44. gününde açıklama gerçekleştirdi. İşçiler, yeni çıkarmaların yaşanacağını ve buna karşı direneceklerini söyledi.İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde çalışan 196 taşeron işçi, işten çıkarılmaya karşı hastane bahçesinde direnişlerini sürdürüyor. Direnişlerinin 44. gününde olan işçiler, çadır önünde açıklama gerçekleştirdi. Rektörlüğün yeni çıkarmaların planlarını yaptığını dile getiren işçiler, buna izin vermeyeceklerini ve direnişlerini büyüteceklerini dile getirdiler.

İşçiler adına açıklama yapan Filiz İlkçakın Kara, "Çapa, taşeron işçinin direnişidir" dedi. Kara, şöyle devam etti: "Rektörlüğün uyguladığı işçi çıkartma politikasını tüm Türkiye kamuoyu duydu. Rektörlükle avukatlarıyla, dernek ve sendika avukatları dün bir araya geldi. Görüşmeleri sonuç alıncaya kadar sürdüreceğiz.”

Taşeron sisteme karşı binlece imza topladıklarını belirten Kara, bunun yanında basın açıklamalarıyla uygulamaları teşhir ettiklerini söyledi. Kara, "Sesli açıklamalarla uygulamaları teşhir ettik. Sağlıkta dönüşüm programıyla hasta yakınlarının kaybettiklerini kamuoyuna açıkladık. Hastane içi yürüyüşlerle arkadaşlarımız arasında güven tazeledik. Çıkartılan işçi sayısında belirli bir azalma da sağladık. 196 olarak açıklanan çıkarılacak sağlık işçisi sayısı değişti. Çapa için 106 olan sayı 70'e geri çekildi" diye konuştu.

İşten çıkartılmaya çalışılan işçiler için sürecin yeni başlayacağını ifade eden Kara, "Hem fiili olarak devam edeceğiz, hem de yasal haklar aranacak. Gelecekteki çıkışların önünü kesmek hedefimiz. Yani, işçilerin kadroya geçirilmesi sağlanmadığı sürece, işçilerin talepleri yerine getirilmiş olmayacaktır" şeklinde konuştu.

Açıklamaya, İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Taner Gören de destek verdi.

Açıklamanın ardından, "Zafer direnen emekçinin olacak","Sağlıkta taşeron ölüm demektir","Direne direne kazanacağız" sloganları atan işçiler, 'Direniş Çadırı'ndaki bekleyişlerini sürdürüyor.

Kaynak: ETHA