21 Mart 2012 Çarşamba

Peri Suyu 'acele kamulaştırılamaz'

Peri Suyu'nda 'acele kamulaştırma' adı altında HES'lerin önünün açılmak istenmesini Danıştay kararı durdurdu.


Madencilik, enerji yatırımları, HES'ler ve kentsel dönüşümlerle ilgili gündeme getirilen 'acele kamulaştırma' yönteminin uygulanması yargı tarafından hukuka aykırı bulundu.

Elazığ İli, Karakoçan İlçesinde bulunan Hasan Akyol'a ait taşınmazının Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından acele kamulaştırılmasına karşı açılan davada Danıştay emsal kabul edilebilecek bir karar verdi. Acele kamulaştırma işlemiyle ilgili Danıştay Altıncı Dairesi, “mülkiyet hakkının korunması, kullanılması ve sınırlandırılması yönünden belirsizlik yarattığı, mülkiyet hakkı ile sınırlandırılması arasındaki dengenin neden gösterilmeden zedelendiği” için yürütmenin durdurulmasına karar verdi.

Konuyla ilgili BDP Mersin Milletvekili Ertuğrul Kürkçü, Meclis Araştırma Önergesi vermiş, Türkiye'nin 2. emperyalist paylaşım savaşına girme olasılığı gözetilerek 1939 yılında çıkartılan bu kanun ile savaş koşullarındaki acil askeri ihtiyaçların karşılanması için Bakanlar Kurulu'na yurt savunması gerekçesiyle ihtiyaç duyulan taşınmazlara "el koyma" yetkisinin sermayenin hizmetine kullanılmasına tepki göstermişti.

Kaynak: ETHA