15 Mart 2012 Perşembe

Ergene İnisiyatifi, Meriç kıyısında eylemdeydi

Ergene Platformu üyesi bir grup, Uluslararası Akarsular Eylem Günü dolayısıyla Meriç Nehri kenarında protesto eylemi yaptı.

Grup adına açıklama yapan platform üyesi İsmail Metin, Birleşmiş Milletler verilerine göre gelişmekte olan ülkelerdeki 1.2 milyardan fazla insanın su kıtlığı olan bölgelerde yaşadığını ve 500 milyon insanın da bu duruma çok yakın şartlarda hayatını sürdürdüğünü söyledi.

Kötü kaliteli suların içilmesi nedeniyle dünyada her yıl çoğu çocuk yaklaşık 5 milyon insanın yaşamını yitirdiğini belirten Metin, şöyle devam etti:

"Akarsuların doğal akış ve yapısının değiştirilmesi ile su kalitesinin bozulacağı ve su miktarı azalacağı için mikroorganizmalardan balıklara kadar suda yaşayan tüm canlıların, hayvanlardan tarım ürünlerine kadar karada yaşayan canlıların tamamının yaşamı tehlikededir, doğal yaşam ortamları yok olan bazı türlerin nesli yok olmaktadır. Akarsularımızın HES şirketlerine verilerek özelleştirilmesi, Ergene gibi nehirlerimizin vahşi ve ilkel sanayiye kurban edilerek zehir akıtır hale getirilmesi, Istrancalar ve Kaz Dağları'nda olduğu gibi akarsu havzalarında işletilen madenler, taş ocakları ve sanayi tesislerinin inşası, tarım ilaçlarının denetimsizce ve bilinçsiz kullanımı, şehirlerin bir türlü ele alınamayan kanalizasyon alt yapısızlıkları ve ülkemizdeki belediyelerin yüzde 90'ından fazlası tarafından çağdaş atık yönetimi yerine her türlü insan çöpünün doğaya, denize veya dereye atılmasındaki ısrar, su kaynaklarımızı vahşice kirleterek hızla yok etmektedir."

Metin, Ergene'nin bereket, bolluk, yeniden doğuşun adı olduğunu, ancak günümüzde yok oluşun, ölümle eşdeğer bir konuma getirildiğini ileri süren Metin,

"Ergene Nehri ve havzası artık etrafına bereket ve bolluk değil, ölüm ve hastalık saçmaktadır. Çevre ve insan sağlığı yönünden tehlike yaratan sanayi faaliyetlerinin süre verilmeksizin durdurulması hükmünün derhal uygulanması yasal zorunluluktur. Devletçe etkin idari tedbirler derhal uygulanmalıdır. Çevre Kanunundaki kesin ve somut yasal tedbirlerin ve cezaların vahşi sermayeye acilen uygulanmasını halkımız adına talep ediyoruz. Doğanın can damarları ve onların beslediği bütün canlılar adına akarsulara yönelik olumsuz hayati müdahaleleri şiddetle kınıyoruz ve bunlara hemen son verilmesini talep ediyoruz" şeklinde konuştu.

AA
Kaynak: Haberler.com