6 Mart 2012 Salı

'Dersim için bağımsız komisyon oluşturulmalı'

Dersim Dernekleri Federasyonu, Dersim Soykırımı'nın TBMM dilekçe komisyonlarına ve araştırma komisyonlarına havale edilmesine ve hesaplaşmanın tazminat kapsamında darlaştırılmasına tepki gösterdi.

Dersim Dernekleri Federasyonu, (DEDEF) Dersim Soykırımı'na ilişkin olarak TBMM dilek komisyonunda alt komisyon kurulduğu haberleri üzerine yazılı bir açıklama yaptı.

1938 Soykırımı'nın tüm gerçeklerinin ortaya çıkartılmasının bir zorunluluk olduğuna dikkat çeken DEDEF, "Halkların zulme ve kıyıma uğratıldığı tarihsel olayların araştırılarak, bilimsel ve halktan yana sonuçlara ulaşılması geleceğin insandan yana inşası noktasında öncelikli ve kaçınılmaz görevler arasındadır. Dersim halkının tarihin 1937–38 kesitinde uğradığı soykırımı TBMM dilekçe komisyonlarına ve araştırma komisyonlarına havale edilme meselesine DEDEF olarak bu perspektiften bakarak değerlendiriyoruz" dedi.

"Dersim'e zulüm seferi kararını alan meclisin tarihsel mirasçılarından medet umanlarca gerçekleştirilen girişimler sonucu mecliste araştırma komisyonu kurulmuş bulunuyor" diyen DEDEF, "Özellikle ve altını çizerek ifade etmek isteriz ki halkımızın gerçeğin peşine ısrar ve umutla düşmesi meselesini tartışma konusu yapmamaktayız. Tartıştığımız, halkımıza zulmü yapanın kapısına götüren anlayışa dairdir" diye belirtti.

Dersim Dernekleri Federasyonu, Dersim Soykırımı'na ilişkin tartışmalarda ilk olarak tazminat konusunun da gündeme getirilmesine itiraz ederek, şunları kaydetti: "Mecliste komisyon kurulması için hazırlanan dilekçelerde büyük puntolarla tazminat taleplerini yazanların komisyon kurma talepleri yerine getirilmiş bulunuyor. Kurulan komisyon, önümüzdeki aylarda Dersim'e gelerek konuya dair Dersim halkıyla görüşeceğini açıklamış bulunuyor. Bizler tüm misafirperverliğimizle, acılarımızı araştırmak için kurulan ve Dersim'e gelecek olan komisyona ve bu komisyonun kurulması için canla başla çalışan arkadaşlarımıza mesele hakkındaki fikirlerimizi hatırlatmak istiyoruz."

'ACILARIMIZ MALZEME YAPILMASIN'

Federasyon, "Dersim halkının korunaklı bir arşivde saklarcasına sinesinde saklayıp nesilden nesille sözle aktardığı acıları, hassasiyet ve özlemleri gözetilmeden acımasızca çıkar malzemesi yapıldı, yapılmaya da devam ediliyor" eleştirisinde bulundu.

Dersim Dernekleri Federasyonu'nun açıklamasında Meclis'e yönelik de eleştiriler yer aldı, "1935'de Dersim için özel kanun çıkaran, Dersim’de her türlü insanlık dışı uygulamalara hukuki icazet veren TBMM, şimdi sanki olayla ilgisi bulunmayan objektif bir tarafmış gibi hakemlik rolüne soyunmaktadır. Samimiyet ve şeffaflık yerine hile ve şark kurnazl ığını kendisine rehber edinmiş bu girişim biraz vicdan ve akıl sahibi herkesi derinden rahatsız etmektedir" dedi.

'MECLİS KOMİSYONLARI İŞLEVSİZ'

Meclis komisyonlarının işlevsizliğine dikkat çeken DEDEF, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Dersim halkının 1938'de uğradığı zulmü karar altına alan meclisin mirasçılarınca kurulan ve tek işlevi devleti aklamak olan araştırma komisyonundan medet ummamızı kimse bizden beklememelidir.
Her şey sil baştan oluşturulmaya muhtaçsa, hadisesinin tamamı için yeterli bilgi, belge ve tanık yoksa olay muğlâksa yani b ir halkın kimliğini tümden hedefine koyan bir suç sabit değilse bunu araştıracak kurum meclis araştırma komisyonu değildir.

Dersim halkının rızasını kazanmak, onun acılarıyla empati kurma yolu ile ortaklaşmak, uğramış olduğu her türlü tahribatı gidermek ancak bir taraf olarak fikrinin nazara alınmasıyla mümkündür. Evvela insan hakları ve uluslararası hukuk konusunda ehliyetli hukukçular, bilim adamları, akademisyenler, insan hakları kurumları ve demokratik kitle örgütlerinden oluşan tarafsız ve bağımsız bir komisyonun oluşturulması temel adım olarak belirlenmelidir.

Böyle bir komisyonun oluşturulması temel adım olarak belirlenmelidir. Böylesi bir yöntem dışında atılacak her adım yaralarımızı kanatmak dışında bir sonuç vermeyecektir."

Kaynak: ETHA