12 Mart 2012 Pazartesi

'Çocuklar tahliye edilsin, bakan istifa etsin'

İHD, TİHV ve Adana Tabip Odası, Pozantı Çocuk Cezaevi ve Çukurova'da bulunan cezaevlerine ilişkin raporu açıkladı. Çocukların travmayı atlatabilmeleri için tahliye edilerek, tedavi altına alınması gerektiği belirtilen raporda, "Bunca yaşanan gerçeklikler göz önüne alınarak Adalet Bakanı istifa etmelidir" denildi.

İHD Adana Şubesi, TİHV Adana Şubesi, Adana Tabip Odası, Pozantı Çocuk Cezaevi başta olmak üzere Çukurova'da bulunan cezaevlerine ilişkin hazırladığı raporu açıkladı.

TMK mağduru çocukların gözaltına alınışlarından, cezaevinden tahliye olduğu süreye kadar maruz kaldıkları işkence ve kötü muamele süreçlerini takip eden kurumlar, Türkiye genelinde tutuklu olan çocukların hemen tümünde ciddi anlamda sistematik işkence belirtilerine rastlandığını belirledi.

Elde edilen bulgular üzerinden inceleme yapılması talebiyle Adalet Bakanlığı'na başvuru yapıldığı, ancak her defasında "cezaevlerinde bu tür problemler bulunmamaktadır" gerekçesi yapılan başvuruların reddedildiği hatırlatıldı.

'İŞKENCE CEZAEVLERİ İLE SINIRLI DEĞİL'

İşkencenin cezaevleri ile sınırlı olmadığı vurgulanan raporda, TMK mağduru çocukların gözaltına alınmalarından itibaren işkenceye maruz kaldıkları vurgulandı. TMK nedeni ile cezaevinde tutuklanan çocukların gözaltına alınma süreçlerinden başlayarak hakaret, aşağılama, dayak, ajanlık dayatması, zorla "poşi" bağlanarak ya da eline silah verilerek fotoğraflarının çekilmesi, öldürme tehdidi, boş bir araziye götürülerek dövülme, araç içinde, sokakta ve gözaltında kaba dayak gibi işkencelere maruz kaldıklarını belirtildi.

Bunlara ilişkin ellerinde çok sayıda başvuru bulunduğunu belirten kurumlar, raporda bu örneklere yer verdi.

'ÇOCUKLARA SİSTEMATİK İŞKENCE YAPILDI'

Pozantı Cezaevi'nde neler yaşandığına ilişkin hatırlatmaların yer aldığı raporda, TMK mağduru çocukların bugüne kadar sadece taciz ve tecavüze maruz kalmadıkları, sistematik işkenceye tabi tutuldukları vurgulandı.

Tecavüz ve işkenceye maruz kalan çocukların, tıravmayı yeniden yaşamaması bakımından sevk edilmelerinin yararlığı olduğu belirtilen raporda, çocukların Sincan'da tek kişilik hücrelerde tutularak tecrit edilmesinin, yaşadıkları travma ile baş başa kalmalarına neden olacağı kaydedildi.

"Cezaevi ortamı bir bütün olarak değerlendirildiğinde; çocukların gelişimi, eğitimi açısından engelleyici ve örseleyici olduğu kadar topluma yeniden kazandırılmaları yönünde istenen hedeflere ulaşmaktan uzaktır" denilen raporda, yapılan görüşmelerde bu duruma dair veriler saptandığı kaydedildi.

'CEZAEVLERİNDE İNCELEME BAŞLATILSIN'

Raporun son bölümünde şu taleplere yer verildi: "'Tecavüzü anlatan çocuk' başta olmak üzere tüm cezaevlerinde bulunan çocuk tutukluların içinde bulundukları fiziksel, psikolojik ve sosyal 'iyilik' hallerinin ciddi anlamda zedelendiği çok açıktır. Bu yüzden tüm çocukların biran önce tahliye edilip tarafsız kurumlar tarafından fiziksel, psikolojik ve sosyolojik açıdan değerlendirilmeleri sağlanıp acilen gerekli yardımlar sağlanmalıdır. Bu koşulların sağlanabilmesi için de öncelikle olarak uluslararası sözleşmeler gereği çocukların cezaevlerinden salınmaları sağlanmalıdır.

Türkiye’de cezaevleri ile ilgili bir inceleme başlatılmalı, bu incelemede tarafsız kurumlar yer almalı, çocuk tutuklu ve hükümlülerle görüşmeler yapılmalı, yapılan değerlendirmeler sonucunda gerekli soruşturmalar başlatılmalı ve failler cezalandırılmalıdır. Bunca yaşanan gerçeklikler göz önüne alınarak Adalet Bakanı istifa etmelidir."

Kaynak: ETHA