1 Kasım 2011 Salı

Arapdağı Altın Madenine "Dur" Kararı

Ege Çevre ve Kültür Platformu'nun (EGEÇEP), Karşıyaka'daki Arapdağı Altın Madeni''nin GSM ruhsatının iptali için İzmir İl Özel İdaresi'ne açtığı iptal davasında 6 Ekim'de yürütmeyi durdurma kararı verildi.

İzmir Üçüncü İdare Mahkemesi, işletmenin  "çevresel etki değerlendirilmesi (ÇED)yaptırılmasın yükümlülüğünden muaf" tutulmasının açıkça hukuka aykırı olduğu kararına vararak, gayri sıhhi müessese (GSM) ruhsatının yürütmesini durdurdu.

EGEÇEP, karar hakkındaki basın açıklamasında  "yeni Maden Kanunu'yla doğaya ve doğanın bir parçası olarak insan yaşamına karşı şirketlerin yaşamları; kârları uyarınca tanınan maden "hakkı", bir kez daha yargı engeline takıldı." dedi.

Kendilerine geçen hafta tebliğ edilen kararı bianet'e değerlendiren EGEÇEP'in avukatı Hande Atay, "Biz haziranda biri gayri sıhhi müessese (GSM) ruhsatının iptaline yönelik İl Özel İdaresi'ne; diğeri işletme ruhsatı ve izninin iptaline yönelik Enerji Bakanlığı'na olmak üzere iki ayrı dava açtık. İlk davada GSM ruhsatının yürütmesinin durdurulması kararı verildi, diğer davada ise davalı idarenin savunması alındı. Mahkeme muhtemelen yakın zamanda diğer davadaki yürütmeyi durdurma istemimiz hakkında da karar verecektir" dedi. Atay, idarenin yürütmeyi durdurma kararını 30 gün içerisinde uygulamak zorunda olduğunu belirtti.

Kararda, Anayasa Mahkemesi'nin 2009 yılında ÇED hakkında verdiği karara atıf yapılarak "çevre kirlendikten veya bozulduktan sonra eski hale getirilmesinin çok külfetli olması, hatta kimi durumlarda olanaksız bulunması nedeniyle, kirlenen çevreyi temizleme veya bozulan çevreyi onarma yerine etkileri baştan önleme yöntemleri aranmaktadır" deniliyor.

Çevre Kanunu'nun ikinci maddesindeki "gelecek kuşakların ihtiyaç duyacağı kaynakların varlığını ve kalitesini tehlikeye atmadan, hem bugünün hem de gelecek kuşakların çevresini oluşturan tüm çevresel değerlerin sosyal, ekonomik, fiziki her alanda ıslahı, korunması ve geliştirilmesi sürecini ifade ettiği" ibaresininin dayanak gösterildiği kararda ÇED'in işletmelerin çevreye vereceği zararların tespitinde çok önemli olduğu belirtildi.

Kaynak: Bianet