13 Kasım 2011 Pazar

Eskişehir'de Osman Evcan'a anarşistlerden destek eylemi

Dün, Eskişehir'de bir grup anarşist Osman Evcan ve bütün politik tutsaklar için bir destek eylemi gerçekleştirdi. 


Eylemde basın açıklamasını okuyan Mert Sagit, Kırıkkale F tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi idaresinin Osman Evcan'a yaptığı zulme ve hayvana, doğaya, kadına, sömürge altındaki halklara tüm ötekileştirilenlere uygulanan baskı, zulüm ve tahakküme dikkat çekti. Grup "Osman Evcan'a vegan yemek", "insana hayvana yeryüzüne özgürlük", "bütün politik tutsaklara özgürlük", "Osman Evcan'a özgürlük" sloganları attı.

VİDEO - FOTO ALBÜM
 
Geçtiğimiz Çarşamba günü Osman'a destek için İstanbul'da da eylem gerçekleştirilmişti.

Önümüzdeki hafta içinde Osman'a destek için İzmir'de dayanışma etkinlikleri yapılacak. Katılmak için tıklayın.

Yapılan basın açıklamasından sonra eylem sona erdirildi.

Okunan basın açıklaması:

Basına ve kamuoyuna,

Kırıkkale F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda tutuklu olarak bulunan vegan-anarşist Osman Evcan’ın hiçbir hayvansal ürüne yer vermeyen vegan beslenme biçiminin, cezaevi yönetimince dikkate alınmadığını, mahkûmun bu isteğinin sağlıklı bir şekilde karşılanmadığını öğrenmiş bulunmaktayız.

On dokuz yıldır tutuklu bulunan ve sekiz yıldır vejetaryen/vegan beslenme biçimini benimseyen Osman Evcan, Kırıkkale F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda geçirdiği dört sene içinde, yemekhaneden yeterli miktarda ve nitelikte vegan yemek alamadığını 2010 yılı aralık ayı ve 2011 yılı ocak ayı arasında defalarca dilekçe yoluyla cezaevi idaresine bildirmiştir; ancak cezaevi idaresi herhangi bir düzeltmede bulunmamıştır. 26 Şubat 2011’de Evcan, kendisine tek kişilik tencerede verilen bulgur pilavının yenilemeyecek kadar kötü koktuğunu, üstelik tencerenin yüzeyinde yapışkan ve ciltte yakıcı etki yapan bir madde bulunduğunu fark etmiştir. Yemeği saklayıp 1 Mart 2011 tarihinde Cumhuriyet Başsavcılığı’na şikayette bulunmuştur. Bunun üzerine kendisiyle görüşen cezaevi idaresi, Evcan’ın iddialarını yalanlamış, hukuki suç teşkil eden bu olayın delilini ve Evcan’ın yazdığı dilekçeyi imha ederek ayrıca bir suç işlemiştir. Bunlar üzerine Evcan, 17 Haziran 2011’de cezaevi yemekhanesinden yemek almamaya, besin ihtiyacını vegan ürünler bakımından son derece kısıtlı olan cezaevi kantininden temin etmeye başlamıştır.

Kırıkkale İnfaz Hakimliği ve Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı, bu süreçte Evcan’ın tüm dilekçelerine duyarsız kalmış, herhangi bir hukuki işlemde bulunmamıştır.

Ayrıca Evcan, Adalet Bakanlığı’na ve kardeşi Asiye Evcan’a attığı  mektupların ulaştırılmadığını belirtmektedir.

25 Temmuz 2011 tarihinde Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı Evcan’a çağrı yollamış, ancak yapılan görüşmenin hiçbir etkisi olmamıştır.

Tüm bunların dışında, Evcan keyfi sebeplerle aylarca doktor muayenesine alınmamış, bu zaman zarfından sonra muayeneye alındığında ve hastaneye sevki sırasında kötü muameleye, insan hakkı  ihlallerine maruz kalmıştır. Doktorun yazdığı ilaçlar ya geç, ya eksik gelmekte ya da hiç gelmemektedir. Bu durumdan cezaevi idaresi ve Adalet Bakanlığı’na bağlı ilgili kurumlar kadar, ideolojik ve keyfi gerekçelerle Evcan’ın sağlık hizmetinden yararlanmasını engelleyen Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi görevlileri de sorumludur.

Milletvekili Melda Onur, 27 Eylül 2011 tarihinde Adalet Bakanlığı’na verdiği yazılı soru önergesinde, Evcan’ın ve diğer tutukluların gördüğü muameleyi gündeme getirdi. 14 Ekim 2011 tarihinde Evcan’ı şahsen ziyaret etti, ancak Evcan’a ulaştırmak istediği vegan yemekler cezaevi idaresince kabul edilmedi.

Yetkili mercilerin duyarsızlığı ve hukuken suç teşkil eden davranışlarıyla şekillenen yaklaşık bir yıllık bu sürecin ardından, Osman Evcan 4 Kasım 2011 tarihinden itibaren süresiz açlık grevine başlamıştır.

Evcan bu eylemiyle, kendi sorunlarının çözümünü amaçlamakla birlikte, tüm ülke cezaevlerindeki benzer pek çok sorunun ve hak ihlalinin giderilmesini umut etmektedir. Bu eylem aynı zamanda, hayvana, doğaya, kadına, sömürge altındaki halklara uygulanan şiddete de bir protesto niteliği taşımaktadır. Evcan, kendisini üç günlük açlık greviyle destekleyen koğuş arkadaşı Sadık Aksu’nun, Kahramanmaraş/Elbistan E tipi cezaevinde tutuklu bulunan üç vejetaryen mahkumun ve yoğun işkence gören, açlık grevini geride bırakmış vicdani retçi İnan Süver’in mücadelelerini desteklemekte, selamlamaktadır.

Uygarlığın  doğa üstünde kurduğu tahakkümün bir sonucu olan, içinde bulunduğumuz hiyerarşi kültürü, insanları kendi tanımladığı suçlarla yargılayıp tecrit etmekte, şiddet uygulamakta ve ölüme terk etmektedir. Biz, F tipi cezaevinin acımasız koşulları içinde vegan olup bu tavrını hayatını ortaya koyarak sürdüren Osman Evcan nezdinde, tüm işkence gören veya hasta tutuklularla da dayanışma içinde olduğumuzu bildiriyoruz. Bu insanların yaşadıklarından Türkiye Cumhuriyeti’ni ve ilgili kurumlarını sorumlu tutuyoruz.

VEGAN ANARŞİST OSMAN EVCAN'IN DOSTLARI / Eskişehir


OSMAN EVCAN'A DAİR GÜNCELLEMELER

Kaynak: Aforum