26 Ağustos 2011 Cuma

Türkiye sera gazı salımı azaltma taahhüdü vermekten kaçınıyor

Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi, Betam, Araştırma Görevlisi Barış Gençer Baykan tarafından "Türkiye sera gazı salımı azaltma taahhüdü vermekten kaçınıyor" başlıklı araştırma notu hazırlanarak yayınlanmıştır.

‘Gelişmekte olan ülkelerin sera gazı salımları 1990’dan bu yana, yüksek büyüme oranları, artan nüfus ve enerji ihtiyacı ile doğru orantılı olarak artıyor. Gelişmiş ülkelerin sera gazı salımları ise 1990’dan bu yana azalıyor fakat 1850’lerden günümüze toplam sera gazı salımlarının büyük bölümünden sorumulular. İklim müzakerelerinden salım azaltımlarında bağlayıcı bir karar çıkması gelişmekte olan ve gelişmiş ülkelerin mutabakatına bağlı. 2009 yılı toplam sera gazı salımları 1990 yılına göre %98 artış gösteren Türkiye bugüne kadar hiçbir sera gazı salım taahhüdünde bulunmadı. Uluslararası  iklim müzakerelerinde bağlayıcı kararlar çıkmadığı sürece Türkiye özel koşullarını bahane ederek iklim değişikliğine karşı ulusal ve uluslararası planda etkin bir mücadele vermekten kaçınmaya devam ediyor.’ denen raporda Türkiye’nin sera gazı salımı 1990 yılına göre %98 arttığı ve İklimin kaderini gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin müzakeresinin belirleyeceği tespitleri detaylı analizler eşliğinde açıklanıyor.

Kaynak: RedHaber