25 Ağustos 2011 Perşembe

"Sağlıkta Ticaret Ölüm Demektir"

SES, hükümetin Sağlık Bakanlığı Teşkilat Kanunu'nda değişiklik öngören kanun hükmünde kararnameyi çıkarma planını Ankara, Adana ve İstanbul'da eş zamanlı olarak protesto etti.


Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na (DİSK) bağlı Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Aksaray ve Şişli Şubesi, hükümetin çıkarmayı planladığı Sağlık Bakanlığı Teşkilat Kanunu'nda değişiklik öngören kanun hükmünde kararnameyi (KHK) protesto etti.

Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde toplanan doktor ve hastane personeli, "Kamu Hastane Birlikleri: Hastaneler işletme, hastalar müşteri, çalışanlar köle demektir" pankartı önünde, "Hastaneler halkındır satılamaz", "Sözleşmeli köle olmayacağız", "Sağlık haktır satılamaz" sloganları attı.
"Bakanlık icracıdan düzenleyiciye geçecek"

Basın açıklamasını okuyan SES Şişli Şube Başkanı Mehmet Ali Alataş,  kararnamenin varolan "Kamu Özel Ortaklığı" sistemine, "Kamu Hastane Birlikleri" ve Sağlık Bakanlığı Teşkilat Yasasındaki değişiklikleri de ekleyerek, sağlık üretiminde "icarcı" konumundaki Sağlık Bakanlığı'nın  "denetleyici, düzenleyici" hale getirildiğini ifade etti.

Alataş, halkın sağlığını ilgilendiren son derece önemli bir bakanlığın teşkilat yapısını değiştiren bu KHK'nin,  çatışmanın yoğun olduğu bir dönemde, apar topar örgütlü kurumlara danışılmadan yapıldığını belirtti.

"Hastaneler ticari kuruma dönüştürülüyor"

Alataş, tamamına yakını özelleştirilen sağlık hizmetinde tek eksik kalan "mülkiyet devri" kısmının "Kamu-Özel" ortaklığı ihaleleri ile kamunun arsalarını 25-49 yıllığına tahsis eden "Entegre Sağlık Kampüsleri" sistemi ile başlatıldığını söyledi.

"İşte bu kararname ile de kiralama ya da satış yoluyla mülkiyet devrinin önünü açan, hastaneleri tümüyle özelleştirerek "ticari" bir kurum ve çalışanları da sözleşmeli hale getiren "Kamu Hastane Birlikleri Yasası"nın da Meclis'ten geçmesine gerek olmadan uygulamaya konmasını sağlanacak"

"Bir yanda performans sistemi bir yanda taşeron"

Alataş, sağlıkta dönüşüm programının, sağlıkta özelleştirme anlamına geldiğini hep söylediklerini hatırlatarak, süreci şöyle özetledi:

* Aile Hekimliği sistemi nedeniyle, kolera salgınından, şarbon salgınına bir sürü bulaşıcı hastalık yeniden başladı. Tüberküloz vakalarında artış var.

* SSK Sağlık Bakanlığı'na bağlandıktan sonra tüm hizmetleri tek tek özelleştirildi.

* Sağlık alanında kadrolu-güvenceli sağlık emekçisi kadar taşeron çalışan var.

* Özel hastanelere sevkin önü açılarak,  özel sağlık kuruluşlarının payı yüzde altıdan, 30'a çıkarıldı.

* Her kademede katkı ve katılım payları getirildi. Birinci basamaktaki katkı sendikamız sayesinde iptal edildi. Hizmet alanı daraltıldı, özel sağlık kuruluşlarına fark ödenmesi meşrulaştı.

* Çalışanlar performansa dayalı ücretlendirilmeye mahkum edildi. Sözleşmeli çalışma getirilerek iş güvencesi ortadan kaldırıldı.

SES Aksaray Şubesi Başkanı Ersoy Adıgüzel, Kamu Hastane Birlikleri'nin yedi kişilik yönetim kadrosuna Sanayi Ticaret Odası'nda getirilecek üye ile hastanenin bir ticaret kurumu haline getirileceğini söyledi.

SES Ankara ve Adana şubesi de eş zamanlı olarak eylem yaptı.

Kaynak: Bianet