4 Mayıs 2012 Cuma

Japonya’da Nükleersiz Devir Başlıyor

Japonya, yarın son nükleer santralini kapatıyor. Kamu kuruluşları yenilenebilir enerji kullanma zorunluluğu geliyor, birçok şirket de tesislerine dev güneş panelleri ve rüzgar türbini kurmaya başladı.

Japonya'nın kuzeyindeki Hokkaido adasında bulunan Tomari Nükleer Enerji Santrali'nin kapatılmasıyla, yarından itibaren Japonya'da çalışır durumda hiçbir nükleer reaktör kalmayacak.

Geçen sene yaşanan Fukuşima felaketinin ardından Japonya, ülke elektriğinin üçte birini sağlayan 54 nükleer reaktörü kapattı. Reaktörlerin kapanmasıyla ülkede bir yeşil enerji devrimi olması bekleniyor.
Japonya Başbakanı Yoshihiko Noda, 2030'a kadar ülke elektriğinin yüzde 25-35 oranında yenilenebilir enerjiyle sağlanmasının öngörüldüğünü söylüyor. Bu da güneş, hidro ve rüzgar enerjisiyle sağlanacak.

Temmuz ayından itibaren, kamu kurumlarına yenilenebilir enerji sağlayıcılardan elektrik alma zorunluluğu geliyor. Birçok şirket de tesislerine dev güneş panelleri ve rüzgar türbini kurmaya başladı.

Nükleer lobisi devam ediyor

Japantoday.com, felaketin ardından tesislerin petrol ve gazlı jeneratör sistemlerini kullanmaya başladığını ve yeşil enerjiye geçiş isteğinin nükleer enerjinin risklerinden ya da karbon emülsiyonuyla ilgili endişelerden değil, petrol ve gaz enerjisinin maliyetinden kaynaklandığını söylüyor. Uluslararası Enerji Ajansı'na göre santrallerin kapanması, günde 465  bin varillik petrol talebini günde dört buçuk milyon varile yükseltecek ve bunun günde 100 milyon dolarlık bir maliyeti var.

Bu sırada nükleere yatırım yapan şirketler, reaktörlerin tekrar açılası için lobi faaliyetlerine devam ediyor ve Japonya medyasında hükümetin yerel liderleri ikna edebilirse bazı reaktörleri birkaç ay sonra tekrar açmayı planladığı konuşuluyor.

Tokyo Üniversitesi'nde enerji sektörü üzerine çalışma yapan Paul Scalise, Japonya'nın nükleer santraller olmadan elektrik talebini karşılamakta çok zorlanacağını söylüyor.

Şu an ülke elektiriğinin yüzde 90'ının petrol, kömür ve gazla, yüzde 8'i ise hidroelektrik ve diğer yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanıyor.

Kaynak: Bianet