4 Mayıs 2012 Cuma

İKEA Ormanları Talan Ediyor

Dünyanın en büyük mobilya mağazalar satış zinciri IKEA’nın 44 ülkedeki 300 mağazasında satılan malların yüzde 60’ı ağaç ürünü.


IKEA çevre örgütlerinden gelebilecek eleştiri ve suçlamaların önüne geçmek için çevre örgütleri ile işbirliği yapıyor. Yaptığı reklamlarda da doğaya önem verdiğini ve çevre örgütlerini desteklediğini özellikle vurguluyor.

İnternetteki tanıtım sitesinde IKEA’nın çevreye verdiği önemi vurgulamak için şu cümleler yer alıyor:

“2002’de küresel koruma örgütü WWF (Dünya Doğayı Koruma Vakfı) ve IKEA Grubu tüm dünyadaki öncelikli orman bölgeleri sorumluluğunu tanıtmak üzere güçlerini birleştirirler. IKEA Grubu ve WWF, Rusya’da yasaya aykırı ağaç kesimini sınırlamak için güçlerini birleştirir, Rusya ve Çin’de yasalara uygun olan ormancılık etkinliklerine ödül verirler...”

Oysa IKEA ormanları korumak için değil talan etmek için WWF ile gücünü birleştiriyor. IKEA’nın şirketlerinden Swedwood ucuz kereste elde edebilmek için 2000 yılında Rusya pazarlarına girdi. Rusya’nın kuzeybatısındaki Kardelen bölgesinde bulunan balta girmemiş ormanları talan ediyor. 500- 600 yıllık ağaçlar kesilerek Swedgood’a ait fabrikada mobilyalara dönüştürülüyor. Böylelikle karbodioksidi emerek çevre kirliliğini azaltan, yüzbinlerce hayvan ve bitkiyi barındıran balta girmemiş ormanlar yok ediliyor.


"Ormanı Koru” adlı örgütün sorumlularından Viktor Säfve IKEA’nın buzul çağından beri el değmemiş dünyanın en güzel çam ormanlarından birini yok ettiğini söylüyor. Bunu da çevre örgütlerinin desteğiyle gerçekleştirdiğine dikkat çekiyor.

FSC, Forest Stewardship Council bundan 20 yıl önce ormanları korumak amacıyla kuruldu. Tekellerin ormanlarda kesim yapabilmeleri için FSC’den onay almaları gerekiyor. FSC Kardelen’de ormanları kesebilme ruhsatını IKEA’ya vermiş. WWF de FSC’nin verdiği kararı destekliyor. Her iki çevre örgütünün IKEA’nın ormanları talan etmesine onay vermelerinin nedeni ise IKEA’dan aldıkları ekonomik yardım.

Geçtiğimiz yıl IKEA, WWF’ye 35 milyon kronluk yardımda bulundu. FSC’nin yıllık gelirlerinden dörtte biri IKEA’dan geliyor.

FSC’nin Rusya’daki Şefi Andrei Ptichnikov IKEA’nın ağaç kesmesi için verdikleri ruhsatlarla IKEA’nın FSC’ye yaptığı ekonomik yardımlar arasında bir ilişki olmadığını iddia ediyor. Tekellerle işbirliği yapmasını şu cümlelerle savunuyor: “Biz tüm ormanları koruyamayız. Eğer her yaşlı ağacı korumaya kalksak FSC’yi kapamamız gerekir. O zaman hiç bir şirket bize baş vurmaz. Bu nedenle en gerçekçi tutum her zaman uzlaşmadır.”

Olanları İsveç Devlet Televizyonu’nun kamuoyuna yansıtmasından sonra İsveç’in 8 yerleşim biriminde IKEA mağazalarının önlerinde protesto gösterileri yapıldı. Arazi Biyologları Derneği Başkanı Salomon Abrespaar IKEA’nın çevre sorumluluğu ile ilgili iddialarının ve propagandasının gerçekleri yansıtmadığını halka iletmek ve IKEA’yı teşhir etmek amacıyla eylem yaptıklarını söyledi.

Kaynak: ANF