8 Mayıs 2012 Salı

BUGÜN: Erkeklik Tahakkümüne Dair...

Homofobi Karşıtı Buluşma kapsamında Kaos GL Derneği, Ekoloji Kolektifi ve Yeryüzüne Özgürlük Derneği’nin ortaklaşa düzenlediği "Erkekliğin Tekeşli Heteronormatif Evlilikler ve Et Yeme Üzerinden Tahakkümünü Sürdürmesi" sunumu BUGÜN Ekoloji Kolektifi’nde gerçekleşecek.


Gayle Rubin, Simone de Beauvoir, Engels gibi heteronormativite ve tekeşli evlilikler üzerine çalışan düşünürlerin yanı sıra, Peter Singer, Brian Dominick ve Tom Regan, Carol Adams gibi hayvan özgürleşmesi üzerine yazan düşünürlerin öngörülerinin buluşacağı bu sunum, ataerkil baskı düzenine daha geniş bir perspektiften bakılmasını sağlamayı amaçlıyor.

“İnsana hayvana yeryüzüne özgürlük” sloganıyla çalışmalarını sürdüren Yeryüzüne Özgürlük Derneği’nden Güray Tezcan, bu sunumuyla ikinci kez bir Kaos GL forumuna konuk olacak. Tezcan’ın 2011 yazında İngiltere’deki Kent Üniversitesi’nde kadın özgürleşmesi ve tekeşli heteronormatif birlikteliklere alternatif yaşam biçimleri üzerine yaptığı bir araştırmanın sonucunu paylaşacağı bu sunum, ağırlıklı olarak kadın-erkek ilişkilerindeki tahakkümden söz edecek, son olarak da hayvanın mal olarak görülmesinin erkek-egemen kültürle ilintisine değinecek.

BUGÜN / 8 MAYIS SALI
ERKEKLİK TAHAKKÜMÜNE DAİR VİDEO SUNUM

Yeryüzüne Özgürlük Derneği & Ekoloji Kolektifi & Kaos GL

Saat: 18:30 – 20:00

Yer: Ekoloji Kolektifi, İnkılâp Sokak, 26/4 Kızılay-Ankara

Güray Tezcan, Yeryüzüne Özgürlük Derneği
“Erkekliğin Tek Eşli Heteronormatif Evlilikler ve de Et Yeme Üzerinden Tahakkümünü Sürdürmesine Dair”