1 Ekim 2011 Cumartesi

Kadınlar Barış İstiyor

Kadınlar TBMM'nin açıldığı gün barış isteklerini dile getirdi. BDP'nin uzlaşma arayışlarına cevap verilmesini istedi. AKP'nin savaş politikasını eleştiren kadınlar savaşın bedelini en fazla kendilerinin ödediğini vurguladı.

Galatasaray'da toplanan kadınlar ortak barış taleplerini bir kez daha kamuoyuna duyurdu. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı gün Başbakan Erdoğan'a seslendiklerini söyleyen kadınlar, Kürt halkının meşru temsilcilerini çözüm dışında tutarak çözümün gerçekleşemeyeceğini, BDP'nin uzlaşma arayışlarına cevap verilmesi gerektiğini hatırlattı.

Galatasaray'dan Taksim'e kadar yürüyen kadınlar "Biz Türk kadınlarıyız, Kürt kadınlarıyız, Çerkez kadınlarıyız, Laz kadınlarıyız, Arap kadınlarıyız. Biz Ermeni, Rum, Süryani Kadınlarız. Biz Alevi ve Sunni kadınlarız. Biz Ortodoks ve Hıristiyan kadınlarız. Biz Türkiye'de yaşayan, tüm halkların kardeş olduğuna inanan, aramıza atılan nefret tohumlarını reddeden; eşit, özgür ve demokratik bir ülkede birarada yaşamı ve barışı savunan Türkiyeli kadınlarız diyerek seslerini duyurmaya çalıştılar.

Savaşa değil kadına bütçe

Zılgıtlar ve barış isteyen sloganlar eşliğinde yapılan yürüyüş Taksim'deki basın açıklamasıyla sona erdi. Basın açıklamasında AKP iktidarının halkın demokratik beklentilerini karşılamak yerine şiddeti körüklemeyi tercih ettiği, uygulamaya koyulan yeni savaş politikaları ile sorunun gerçek nedenlerini örtmeye çalıştığı ve kalıcı bir çözümü zorlaştırdığı belirtildi.

Savaşın bedelini "gençler, işçiler, emekçiler, yoksul halk; ezilenin en ezileni, sömürülenin en sömürüleni durumundaki kadınların" ödediği vurgulandı. "Savaş için bütçe değil, kadınların şiddete karşı korunmasını sağlayacak mekanizmaların oluşturulması ve kadın dayanışma evleri için; kadınların barınma, eğitim ve sağlık hakları için; kadınların, gençlerin ve çocukların aydınlık geleceği için bütçe istiyoruz" denildi.

Açıklamada, AKP hükümetinin Kürt sorununu bir demokrasi ve siyasi sorun olarak görmediği, bir asayiş ve güvenlik sorunu olarak ortaya koyduğu anlatıldı ve bu militarist politikaların kadınların düşmanı olduğu söylendi. Savaşın bitmesi, Kürt sorununda kalıcı ve adil bir barışın sağlanması, insanca yaşam, eşit, özgür ve demokratik bir ülke için barış isteği dile getirildi.

Basın açıklamasına imza atan kadın kurumları şöyle: Ezilenleri Sosyalist Partisi (ESP) Sosyalist Kadın Meclisleri, Özgürlük ve Dayanışma Partili (ÖDP) kadınlar, Emekçi Hareket Partili (EHP) kadınlar, Tüm İlerici Gençlik Derneği üyesi kadınlar, Sosyalist Gençlik Dernekleri Fedrasyonu'ndan kadınlar ve Halkevleri üyesi kadınlar.

Destekleyen kurumlar: İMEC'li Kadınlar, Kangal Dernekleri Federasyonu'ndan kadınlar, Alibeyköy Dersim Derneğinden kadınlar, İHD Kadın Komisyonu, Emekli-Sen Aksaray Şube'den kadınlar, Divriği Kültür Merkezi'nden Kadınlar, Sosyalist Demokrasi Partisi (SDP) üyesi kadınlar.

Kaynak: Bianet