29 Ekim 2011 Cumartesi

Ekoloji Forumu yapıldı

KAOS GL'nin düzenlediği Ekoloji Forumu'nda çevre hareketlerinin mücadeleyi ortaklaştırması vurgusu öne çıktı.


KAOS GL, Mimarlar Odası Ankara Şubesi'nde "Ekoloji Forumu" düzenledi. Forumda, Eko Sosyalist Hareket Aktivisti Hande Atay, Yeşiller Partisi'nin Eş sözcüsü Ümit Şahin, Yeryüzüne Özgürlük Derneği Aktivisti Güray Tezcan'ın da içinde bulunduğu çok sayıda kişi söz aldı.

Atay, "Ekososyalizm" başlığı altında yaptığı sunumda, ekososyalistlerin reformcu çevreci hareketlerden ayrıldığını ve radikal demokrasiyi esas aldıklarını belirtti. Ekososyalistlerin diğer toplumsal sorunlar ile birlikte ekoloji sorunlarının çözülebileceğine inandıklarını söyleyen Atay, insanın emeği ile varolabileceğini ve doğa ile özgür bir yaşam kurabileceğini, bunun içinde tüm çevreci ve toplumsal hareketlerin ortak mücadeleyi esas alması gerektiğini kaydetti.

Yeşiller Partisi'nin Eş Sözcüsü Ümit Şahin ise yeşil hareketi değerlendirdi. Yeşil hareketin içinde birden fazla düşüncenin yer aldığını, bu yapısıyla da eklektik olduğunu söyleyen Şahin, "Bizler ise, doğrudan demokrasiyi savunuyoruz. Gezegenin yok oluş sürecine girdiği varsayımıyla ortaya çıktık. Bu yok oluş sürecine müdahale etmek için seçimlere girme gerekliliğini dile getirdik ve Yeşiller partileşti. Pasifist bir harekettir. Che Guevera'nın yerine Gandhi'yi öneriyoruz. Liderlere, nükleere karşıyız. Gelecek nesillere yaşanabilecek bir çevre bırakmak için ortak mücadele etmeli, gelecek nesilleri etik özne olarak kabul etmeliyiz" dedi.

Yeryüzüne Özgürlük Derneği Aktivisti Güray Tezcan ise, türcülük, cinsiyetçilik ve hayvan hakları konusunda değerlendirmelerde bulundu. Tezcan, "Hayvanlar mal ve şeyler değil, kimselerdir. Faşizm, cinsiyetçilik, ırkçılık ve türcülük arasında kopmaz bir ilişki vardır. İnsan ancak hayvan ile birlikte özgürleşebilir" dedi.

Çok sayıda kişinin izlediği forumda, "Suyun metalaşması", "Tarımda endüstrileşme", "İklim adaleti", "Artvin deneyimi", "Munzur deneyimi", "Sinop, Gerze'de nükleer ve termik karşıtı mücadele" konularındaki sunumlarla devam etti.

Kaynak: ETHA