21 Ekim 2014 Salı

Sincan’da İşkence Gören Çocukların Yargılandığı Dava Ertelendi

Sincan Cezaevi’nde çocuklara işkence davasında, gardiyanlar şikayetçi, çocuklar devlet malına zarar verdikleri iddiasıyla yargılanıyor. Bugünkü duruşmada görüntü CD’lerinin izlenmesi istendi, dava ertelendi.


Ankara Sincan Çocuk ve Gençlik Kapalı Cezaevi’nde 24 gardiyanın iki koğuşta tutulan 11 çocuğa yaptığı işkence ve kötü muameleyle ilgili olarak çocukların yargılandığı dava 13 Ocak 2015’e ertelendi.

Gündem Çocuk Derneği’nden Emrah Kırımsoy duruşmada çocukların avukatlarının olayla ilgili görüntü CD’lerinin izlenmesi taleplerinde ısrarcı olduğunu anlattı.

“Bu görüntülerin Meclis İnceleme Komisyonu tarafından incelenmediği düşünülüyor.

“Çünkü görüntülerde çok açık bir şekilde işkence ve kötü muamele var.”

Çocuklar sanık

Duruşmada şikayetçi 24 infaz koruma memuru ve başka bir suç nedeniyle tutuklu bulunan bir çocuk hazır bulundu.

Cezaeviyle ilişikleri kesildiği için tutuksuz yargılanan diğer 10 çocuk duruşmada değildi.

11 çocuk kamu malına zarar vermek, yaralama gibi gerekçelerle yargılanıyor.

Akıl tutulması

Kırımsoy davaya dair “akıl tutulması” olarak değerlendirdiği bir noktaya da dikkat çekti.

Yargılanan çocuklardan birinin halen Sincan Cezaevi’nde tutulduğunu ve şikayetçi konumundaki infaz koruma memurlarının da yine Sincan Cezaevi’nde görevlerini sürdürdüklerini belirtti.

Rapor

Kırımsoy’un verdiği bilgiye göre, Türkiye İnsan Hakları Kurumu’nun hazırladığı raporda, çocukların zarar verdiği iddia edilen sandalyelerin, masaların çocukların kendilerini korumak üzere kullanıldığıyla ilgili bir ibare var.

“Kapalı kurumlar şiddeti doğuruyor. Çocuklar da kendilerini savunuyor.

“Olayın olduğu koğuşun yanındaki çocuklar kendilerine de müdahale edilecek diye barikat kurmaya çalışıyorlar. Bu da oradaki şiddet döngüsünü gösteriyor.”

Biliniyor ama...

Çocuk Cezaevleri Kapatılsın Girişimi de duruşma öncesi yaptığı açıklamada, insan hakları örgütlerinin raporlarına ve Türkiye İnsan Hakları Kurumu’nun İnceleme Raporu’na gönderme yaptı.

Bu raporların açık biçimde “1 Ocak 2014’te Sincan Cezaevi’ndeki çocuklara işkence ve kötü muamele uygulandığını” belgelediği ifade edildi.

Girişimin bileşenleri

Çocuk Cezaevleri Kapatılsın Girişimi bileşenleri: İnsan Hakları Derneği, Türkiye İnsan Hakları Vakfı, Çağdaş Hukukçular Derneği, Gündem Çocuk Derneği, Tutuklu ve Hükümlü Aileleri Hukuk Dayanışma Dernekleri Federasyonu (TUHAD-FED), Özgürlüğünden Yoksun Gençlerle Dayanışma Derneği (Öz-Ge Der), Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği (CİSST), Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği (SHUD), Türkiye Çocuklara Yeniden Özgürlük Vakfı, İştar Kadın Merkezi, Uluslararası Çocuk Merkezi, Çocuklar İçin Adalet Takipçileri, Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim Sen), Çakıl Derneği, Toplumsal Dayanışma için Psikologlar Derneği (TODAP), Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), Çocuk İstismarını ve İhmalini Önleme Derneği, Özgürlükçü Hukukçular Derneği, Diyarbakır Barosu, Mersin Barosu, Sinetopya, Çocuklar Aynı Çatı Altında Derneği (ÇAÇA), Türk Tabipleri Birliği, Yeniden Sosyoloji Derneği, 7 Renk LGBT Der, Akdeniz Göç-Der, Tarlabaşı Toplum Merkezi, BES (Büro Emekçileri Sendikası), Mersin Çocuk Hakları Derneği. (YY)

Girişimin basın açıklamasına buradan ulaşabilirsiniz.

Kaynak: Bianet