16 Ekim 2014 Perşembe

İstanbul Kobanê Dayanışması’ndan Sekiz Talep

İstanbul Kobanê Dayanışması Kobanê için sekiz maddelik taleplerini duyurdu. Yaşam koridoru açılması ilk sırada.


İstanbul Kobanê Dayanışması Kobanê için yaşam koridorunun aralarında olduğu sekiz maddeden oluşan taleplerini açıkladı.

İstanbul'daki emek/meslek örgütleri, siyasi partiler ve insan hakları örgütlerinin aralarında olduğu 267 kurumdan oluşan Dayanışma bugün TMMOB Makine Mühendisleri Odası’nda basın toplantısı düzenledi.

“IŞİD’e desteğe son. Kobanê’ye yaşam koridoru açılsın” pankartının asıldığı toplantıya İnsan Hakları Derneği İStanbul Şube Başkanı  Abdülbaki Boğa, Dayanışma üyesi Özge Akman, İstanbul Tabip Odası adına Nazmi Algan ve KESK dönem sözcüsü Hıdır Doğan katıldı.

Abdülbaki Boğa’nın okuduğu açıklamada Kobanê ile dayanışma eylemlerinde yaşanan saldırıların sorumlusu olarak Adalet ve Kalkınma Partisi gösterildi.

Talepler


Ülkede ve bölgede yaşanan gelişmelere karşı barışın tesisi için emekçi halkların dayanışmasını ve kardeşliğini oluşturmak amacıyla şu taleplerin acilen karşılanması gerektiği söylendi:

1- IŞÎD'in Kobanê'de hedeflediği katliamlara karşı Kobanê halkının ihtiyaç duyduğu yardım koridoru acilen açılmalı.

2- İŞİD başta olmak üzere bölgedeki bütün gerici ve mezhep çatışmalarının tarafı olan örgütlerle ilişkiler kesilmeli, yardımlar durdurulmalı ve ülkemizin olanak ve kaynaklarının katliamlar için kullanılmasının önüne geçilecek önlemler acilen alınmalı.

3- Rojava'nın statüsü tanınmalı.

4- Kobanê ve tüm Ortadoğu halklarıyla dayanışma amaçlı yapılan gösteri, yürüyüş ve etkinliklere yapılan engellemeler ve saldırılar durdurulmalı. Mevcut polis salahiyetleri kanunu dahi insan haklarına aykırı iken, yasakları ve engellemeleri pekiştirmek için çıkartılmaya hazırlanılan yasadan vazgeçilmeli.

5- AKP iktidarı her demokratik talep ve eylem sonrasında "hükümet düşürülmek isteniyor" "bunlar bahane" "faiz lobisi" "dış güçler" gibi söylemlere sarılarak söz, eylem ve örgütlenme özgürlüğünü ortadan kaldıran girişimlerden vazgeçmeli toplumun ilerici ve özgürlükçü talepleri doğrultusunda adım atmalı.

6- IŞİD protestoları sürecinde ortaya çıkmış olan halklar arasında düşmanlığı derinleştirecek tutumlardan uzak durulmalı.

7- Birçok yerde sokağa çıkan halka karşı gerçekleşen saldırılar ve linçler sonucunda 46 insanımızın hayatını kaybetmesine ve yüzlercesinin yaralanmasına neden olan olaylarda devlet güçlerinin açık ortaklığı, provokasyonu ve yönlendirmesi açığa çıkarılmalı.

8- Tezkereler geri çekilerek, tampon bölge, güvenlik kuşağı ve uçuşa yasak bölge oluşturma projelerinden vazgeçilmeli. Ülkemizin herhangi bir komşu ülke/halkın toprağında askeri harekat düzenlemeyeceği dünya halklarına duyurulmalı.

Sağlık hizmetlerinin durumu

Nazmi Algan bölgede sağlık hizmetlerinin dün itibariyle eskisine göre iyi bir noktaya geldiğini söyledi. Kışın başlamasıyla yaralı militanların yanı sıra göç eden halkın da sağlık hizmetlerine ulaşması konusunda gerekli çalışmaların yapılması gerektiğine dikkat çekti.

“Sağlık Bakanı orada sahra hastaneleri kurulmasına izin vermiyor ancak bakanlıkla iletişime geçerek gönüllü hekimlerimizin görevlendirilmesini sağladık.

“Başta zorluk vardı ama şimdi Suruç’ta hekim sayısı yeterli halde. Son iki-üç günde yaralı sayısı da azaldı. İlk zamanlarda yaşanan sınırda yaralıların alıkonulması azaldı.”

“Kış mevsimi yaklaşırken gelenlerin kapalı mekanlarda kalması, sağlık hizmetlerine erişmesi, sağlık taramaları ve gerekirse çocuklara aşılanma gibi hizmetler sağlanmalı.”

İstanbul Kobane Dayanışması bileşenleri:

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) İstanbul Şubeler Platformu; Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) İstanbul il Koordinasyon Kurulu;  İnsan Hakları Derneği (İHD); Anadolu Kültür ve Araştırma Derneği (AKA-DER); Alınteri; Başlangıç Dergisi; Bilim Eğitim Estetik Kültür Sanat Araştırmaları Vakfı (BEKSAV); Dersim Dernekleri Federasyonu (27 Dernekten Oluşur); Devrimci Anarşist Faaliyet; Devrimci Proletarya; Demokratik Haklar Federasyonu (DHF) ; Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Limter-iş Sendikası; Divriği Kültür Derneği; Demokratik Özgür Kadın Hareketi (DÖKH); Elektrik Mühendisleri Odası; Emek Partisi (EMEP); Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP); Gençlik Muhalefeti; Göç Edenlerle Dayanışma Derneği (Göç-Der); Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı; Halkın Türkiye Komünist Partisi; Halkların Demokratik Partisi (HDP); İstanbul Din Alimleri Derneği (İDAY DER); İstanbul Barış Anneleri Derneği; İşçi Sözü; Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu; Kızıl Bayrak; Köz Gazetesi; DİSK İstanbul Bölge Temsilciliği; Türk Tabipleri Birliği (TTB) İstanbul Tabip Odası; 78liler Girişimi; Alevi Kültür Dernekleri; Asrın Hukuk Bürosu; Çağdaş Hukukçular Derneği İstanbul Şubesi;  Demokratik Bölgeler Partisi (DBP); Devrimci 78liler Federasyonu İstanbul; Devrimci Hareket; Devrimci Proleterya; Devrimci işçi Partisi (DİP); DİSK/Genel-İş İstanbul Konut işçileri Şubesi; Doğu ve Güneydoğu Dernekleri Platformu; Emekçi Hareket Partisi (EHP); Emek ve Özgürlük Cephesi; Emek ve Toplum Araştırmaları Merkezi (EMEKTAR); Ezilenlerin Hukuk Bürosu; Gezi Revir Grubu; Gökkuşağı Kadın Derneği; Halkevleri;  Halkların Demokratik Kongresi (HDK); HUBYAR Sultan Alevi Kültür Derneği; İşçi Demokrasisi Partisi (İDP) Girişimi; İstanbul Kürt Enstitüsü; Jeoloji Mühendisleri Odası; Kaldıraç; Kimya Mühendisleri Odası; Mezopotamya Kültür Merkezi (MKM ); Modernité Dergisi Okuma Grubu; Özgür Demokratik Alevi Derneği (ÖDAD ); Öğrenci Kollektifleri; Özgürlük ve Sosyalizm Partisi (ÖSP); Proleter Devrimci Duruş; Sınıfsız Dergisi; Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu; Tekstil-Sen; Toplumsal Hukuk Araştırmaları Vakfı (TOHAV); Toplumsal Özgürlük Partisi Girişimi (TÖPG); Türkiye Gerçeği; Yakınlarını Kaybeden Ailelerle Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği (YAKAY DER); Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi ; Doğu-Güneydoğu Dernekleri (DGD) Platformu (Toplam 317 Dernek); Ağrı Dernekleri (5 Dernek); Bingöl Sosyal Yardımlaşma Dernekleri Federasyonu (BİNDERFED ) (35 dernek); Bitlis Dernekleri Federasyonu (50 Dernek); Diyarbakır Dernekleri (16 Dernek); Elazığ Dernekleri (1 Dernek); Hakkari Dernekleri (1 Dernek); Karakoçan Dernekleri Federasyonu (5 Dernek); Iğdır Dernekleri (1 Dernek); Mardin Dernekler Federasyonu (17 Dernek); Şırnak Dernekleri (3 Dernek); Van Dernekleri Federasyonu (30 Dernek); Özgürlük ve Dayanışma Partisi (ÖDP); Özgürlükçü Hukukçular Derneği (ÖHD); Pir Sultan Abdal Kültür Derneği; Sosyalist Demokrasi Partisi (SDP); Sosyalist Dayanışma Platformu (SODAP); Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi (SYKP); Türkiye Komünist Partisi 1920; Toplum ve Kuram Dergisi; Tutuklu Aileleriyle Dayanışma Derneği (TUAD); Uluslararası İşçi Dayanışması Derneği (UİDDER); Adıyaman Dernekleri (19 Dernek); ELİH-BATMAN Dernekleri Federasyonu (13 Dernek); Bingöl Dernekleri Federasyonu ( BİNFED ) 5 dernek; Dersim Dernekleri Federasyonu 27 Dernek; Erzurum Dernekleri (13 Dernek); Gerger Dernekleri Federasyonu (15 Dernek); Hoçvan Dernekleri Federasyonu (14 Dernek); Kars-Digor Dernekleri Platformu (17 Dernek); Muş Dernekler Platformu (6 Dernek); Şanlıurfa Dernekleri (2 Dernek); Siirt Dernekleri (23 Dernek)

Kaynak: Bianet