26 Eylül 2014 Cuma

Türkiye, yeni cezaevi ve adliyelerle adalet aramaya devam ediyor

Adalet Bakanlığı, önümüzdeki beş yılı kapsayan planlama uyarınca 207 cezaevi, 103 adliye yapılacağını açıkladı.


Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun cezaevleri ve adliyelerle ilgili soru önergesini cevapladı.

10 yılda 180 adliye

Bozdağ’ın cevabı özetle şöyle:

“Ülkemizde bulunan ceza infaz kurumu ve tutukevleriyle ilgili işletim maliyetlerinin düşürülmesi, çağdaş infaz anlayışı doğrultusunda yenilerinin yapılması amacıyla kapatma çalışmalarının devam ettiği, bu kapsamda uluslararası normlara uymayan ve fizikî şartları ve kapasiteleri itibarıyla eğitim ve iyileştirmenin kısıtlı yapıldığı ya da hiç yapılamadığı küçük ilçe ceza infaz kurumlarının bir kısmının kapatıldığı;

Kapatılan ceza infaz kurumlarının yerine sağlıklı, güvenlikli, mekanik, elektronik donanımlı ve rehabilitasyon işlemlerine daha elverişli, çağdaş infaz anlayışına uygun yeni ceza infaz kurumlarının yapılması zorunluluk arz ettiği, bu nedenle önümüzdeki 5 yılı kapsayan planlama uyarınca 207 yeni ceza infaz kurumu yapımının planlandığı;

2014 yılı Ocak ayı itibarıyla 668 binada yargı hizmeti verildiği,

2003-2013 yılları arasında 180 adalet hizmet binası ve 81 ceza infaz kurumu inşaatının tamamlandığı,

34 adalet hizmet binası ile 41 ceza infaz kurumunun inşaatının devam ettiği,

12 adalet hizmet binası ile 11 ceza infaz kurumu yapımının ihale aşamasında,

57 adalet hizmet binası ile 24 ceza infaz kurumu binasının proje çalışmalarının devam ettiği;”

700 SEGBİS sistemi

“Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) Pilot Projesi kapsamında ceza mahkemeleri ve savcılıklar ile ceza ve infaz kurumlarında sorgu, ifade veya savunma alma; mağdur, şikâyetçi, katılan, tanık ve bilirkişi gibi ilgili kişileri dinleme; duruşma ve gerekli görülen sair soruşturma ve kovuşturma işlemlerini yerine getirirken video kaydı alınmasının ve bu işlemlerin yapılmasında video konferans yönteminin kullanılmasının hedeflendiği;

2012 yılında bazı ceza mahkemeleriyle ceza ve infaz kurumlarına SEGBİS kurulması için hazırlanan projenin, Kalkınma Bakanlığınca kabul edilerek 2012 yılı Yatırım Programına alındığı;

Projenin hayata geçirilebilmesi bakımından 9 Ağustos 2012’de ihale yapıldığı ve 12 Eylül 2012 tarihinde yüklenici firma ile sözleşme imzalandığı;

proje kapsamında ceza mahkemeleri duruşma salonuna 700 adet, ceza ve infaz kurumlarına 443 adet sistem kurulduğu;”

Avrupa’yla entegrasyon

“Çevrimiçi Veri Değişimi Yoluyla e-Adalet İletişimi (e-Justice Communication via Online Data Exchange) Projesi kapsamında, Ülkelerin yargı sistemleri arasında entegrasyonun amaçlandığı;

Projenin Türkiye, Almanya, Avusturya, Belçika, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Fransa, Yunanistan, İtalya, Malta, Hollanda, Portekiz, Romanya, İspanya, Macaristan ve Belçika'nın da dahil olduğu 16 ülkeyle birlikte yürütüldüğü bilgilerinize sunulur.”

Kaynak: Bianet