4 Eylül 2014 Perşembe

Soma İçin Kaç Kez Sustunuz?

Milletvekili Özel, Soma madenindeki iş cinayetiyle ilgili milletvekillerinin verdiği soru önergelerinin birçoğunun yanıtsız kaldığını belirterek Meclis'e kaçının yanıtlanmadığını sordu.


Manisa Milletvekili Özgür Özel, Soma madenindeki iş cinayetiyle ilgili milletvekillerinin verdiği soru önergelerinin kaçının yanıtlandığını soran bir soru önergesi verdi.

Özel, 13 Mayıs'taki 301 işçinin öldüğü Soma'daki iş cinayetinin ardından kamuoyunun cevap beklediği çok sayıda konuyu milletvekillerinin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığına yazılı sorular aracılığıyla sorduğunu ancak birçoğunun hala yanıtlanmadığını belirtti.

Yasaya göre yanıtlanmalı

Yasaya göre, yazılı sorular Başbakanlığa veya ait olduğu bakanlığa gönderildiği tarihten itibaren en geç onbeş gün içinde cevaplandırılır. Başkan, bu süre içinde cevaplandırılmayan yazılı sorular için Başbakanın veya ilgili bakanın dikkatini çeker. Yazılı sorular, dikkat çekme yazısının gönderildiği tarihten itibaren on gün içinde de cevaplandırılmazsa, önergenin süresi içinde cevaplandırılmadığı gelen kâğıtlar listesinde ilan edilir. Hükümet, yazılı sorunun cevabını, gereken bilgilerin derlenebilmesi için Başkanlığa bilgi vermek suretiyle bir ayı geçmemek üzere geciktirebilir.

Kaçı cevaplanmadı?

Özel şu soruları sordu?

* 13 Mayıs Soma faciasından sonra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına yöneltilen soru önergesi sayısı kaçtır?

* 13 Mayıs faciasından sonra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına yöneltilen yazılı soru önergelerinden kaçı cevaplanmıştır?

* 13 Mayıs faciasından sonra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına yöneltilen soru önergelerinden kaçı Soma faciası ile ilgilidir? Bakanlık tarafından, Soma faciası ile ilgili olan yazılı soru önergelerinden süresi geçtiği halde yanıtlanmamış olanların sayısı kaçtır?

* 13 Mayıs Soma faciasından sonra Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığına yöneltilen soru önergesi sayısı kaçtır?

* 13 Mayıs faciasından sonra Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığına yöneltilen yazılı soru önergelerinden kaçı cevaplanmıştır?

* 13 Mayıs faciasından sonra Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığına yöneltilen soru önergelerinden kaçı Soma faciası ile ilgilidir? Bakanlık tarafından, Soma faciası ile ilgili olan yazılı soru önergelerinden süresi geçtiği halde yanıtlanmamış olanların sayısı kaçtır?

Kaynak: Bianet