17 Eylül 2014 Çarşamba

3. Havalimanı Planları Yargıda

TMMOB’a bağlı üç meslek odası 3. havalimanı planlarının hukuka aykırı olduğunu vurgulayıp yaratacağı zararlara dikkat çekerek planların iptali istemiyle dava açtı.


Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne (TMMOB) bağlı üç meslek odası 3. havalimanı planlarını yargıya taşıdı.

Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi ve İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi 3. havalimanının yüm Marmara bölgesinin doğa ve ekolojik yapı ve dengesini yok edeceği, İstanbul Çevre Düzeni Planı, evrensel şehircilik plan ve ilkeleri ile kamu yararına aykırı olduğunu söyledi.

Meslek odaları 12 Eylül’de bu planların iptali istemiyle dava açtı.

Konuyla ilgili bugün Mimarlar Odası’nda yapılan basın toplantısına Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Sami Yılmaztürk, İnşaat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Sekreteri Rezan Bulut, Şehir Plancıları Odası Yönetim Kurulu Üyesi Akif Burak Atlar ve Mimarlar Odası Büyükkent Şubesi ÇED Denetim Kurulu Sekreteri Mücella Yapıcı katıldı.

3. havalimanı süreci

Mücella Yapıcı planların iptali sistemiyle açtıkları davada Çevre Etki Değerlendirme Raporları, çevre düzenleme planı gibi belgelerden yola çıktıklarını söyledi. Yapıcı 3. havalimanı süreci, yaratacağı tahribatı ve dava gerekçelerini açıkladı.

Yapıcı, baştan hukuka aykırı doğduğunu belirttiği “İstanbul Yeni Havalimanı Projesi”nin yok hükmünde ihale kararı, dava sürecinden kaçırılmış ÇED raporu ve ÇED olumlu kararı ile plansız olarak hukuka aykırı şekilde başlatıldığını anlattı:

* 13 Ağustos 2012’de Resmi Gazete’de yayınlanan Bakanlar Kurulu kararıyla “afet riski” gerekçesiyle havalimanı sınırlarını da barındıran alan “Rezerv Alan” ilan edilerek, acele kamulaştırma kararı alındı.

* Planlama sürecinden sonra başlaması gereken proje ve uygulamaların Çevre Etki Değerlendirme (ÇED) süreci Mart 2013’te başladı.

* Planların askıya çıkmasından bir yıl önce, ÇED raporunun teslim tarihi de tamamlanmadan 3 Mayıs 2013’te ihale yapıldı.

* Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 21 Mayıs 2013’te projeye ÇED olumlu raporu verdi.

* İstanbul 4. İdare Mahkemesi ÇED olumlu raporu hakkında 21 Nisan 2014’te yürütmeyi durdurma kararı aldı. Ancak yargı süreci devam ederken yeni bir ÇED raporu hazırlandı.

* 7 Haziran 2014’te 3. havalimanının temel atma töreni yapıldı.

* Planlar 17 Haziran 2014’te askıya çıktı.

Planlar

Yapıcı, 3. havalimanına ilişkin olan ve 1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği ve 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planları hakkında şu bilgileri verdi:

* 1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği 2009 tarihli İstanbul Çevre Düzeni paftasından çıkarılan bir kopya üzerine sadece plan onama sınırı çizilerek askıya çıkarıldı. Bunda kapsadığı alanın büyüklüğü adı altında getirilen fonksiyonların yer seçimi açısından gerek İstanbul gerekse Marmara bölgesinin ekolojik sürdürülebilirliği açısından taşıdığı yaşamsal risk ve öneme karşın hiçbir gerekçe ve rapora dayandırılmadan ve asgari gösterim tekniklerine dahi uyulmadı.

Tehlikeler

Yapıcı, 3. havalimanını kapsayan planların İstanbul ve Marmara bölgesinde yaratacağı tahribata dikkat çekti:

* Tüm ormanları, sulak alanları, tarımsal alanları, ekolojik koridorları, yeraltı ve yerüstü tüm su ve doğal kaynakları, flora ve faunayı, yaşamı yok edecek.

* Yarattığı tahribat geri dönülemez yaşamsal zararlara neden olacak.

İklim değişikliği

* Taşıyacağı yapılaşma ve yollarla birlikte geçirimsiz, betonlaşmış cansız alan oluşturup ekolojik olarak bir boşluk oluşturacak mikro klima etkisi yaratıp iklim değişikliğini hızlandıracak. Bu değişiklikler;

* Aşırı hava olayları, sık ve yoğun yağış,

* Deniz seviyesinde artış

* Yağış sıklığı ve şiddetinde değişim,

* Yağıştaki değişimin insan sağlığına tehdidi,

* İçme suyunda sıkıntılar,

* Orman yangınlarının sıklaşması ve uzun sürmesi,

* Tarımsal üretimde değişiklik,

* Biyolojik çeşitliliğin azalması,

* Kentsel ısı adası etkisi…

İstanbul’a 3. havalimanı lazım mı?

Şehir Plancıları Odası’ndan Akif Burak Atlar da İStanbul’daki mevcut havalimanlarınınyolcu kapasitelerini sıralayarak İStanbul’un yeni bir havalimanına ihtiyacı olmadığını anlattı:

“2012 yılında Atatürk Havalimanı’nın yolcu kapasitesi yılda 45 milyon iken Sabiha Gökçen Havalimanı’nın yolcu kapasitesi 25 milyon.

“Sabiha Gökçen Havalimanı’na yapılacak ek inşaatlarla 2015 yılında kapasitesi 70 milyona çıkacak. İstanbul’un havalimanlarında toplam yolcu taşıma kapasitesi 115 milyon olacak.”

Kaynak: Bianet