29 Ekim 2010 Cuma

Ayrımcılık Başlığında "Kürt" Yok, "Doğu Kökenli Vatandaş" Var

Romanların, Alevilerin, eşcinsellerin ayrımcılığa uğradıkları şikayetleri Meclis İnsan Hakları İnceleme Komisyonu raporuna girdi. Ama Komisyon, "ayrımcılık" bölümünde Kürt yerine "Doğu kökenli" tanımı kullandı.

Semra PELEK

İstanbul - BİA Haber Merkezi

Meclis İnsan Hakları İnceleme Komisyonu, Ekim 2009 ila Ekim 2010 dönemini kapsayan, bir yıllık faaliyet raporunun "ayrımcılık" başlıklı bölümünde Romanların, Alevilerin, eşcinsellerin şikâyetlerine yer verdi; Batı'da yatılı okullarda uğradıkları ayrımcılığı şikâyet eden Kürt öğrenciler için "doğu kökenli" dedi.

Bir yıl içinde 3 bin 180 başvurunun yapıldığı Komisyon'a, ayrımcılık yasağı ihlaliyle ilgili 130 başvuru gönderildi. Bu başvurular, hak ve özgürlükler konusunda yapılan başvurular arasında yüzde dörde denk geliyor.

Mobbing uygulanıyor, yardım alamıyorlar

Komisyon raporun "genel değerlendirme" bölümünde ayrımcılık yasağıyla ilgili başvurularla için şu tespitlerde bulundu:

*Ayrımcılık nedeniyle hak ihlaline maruz kaldığını iddia edenlerin çoğunluğu bu hak ihlalini, etnik kökenlerinin ve siyasi fikirlerinin farklı oluşu veya Roman ya da Alevi yurttaşlar olmalarının netice verdiğini iddia etmiştir.

*Söz konusu grupların şikayetleri idare tarafından (muhtar, ceza infaz kurumu görevlisi, belediye görevlileri) bulundukları ortamlarda dışlandıkları ve mobbinge maruz kaldıkları, iş başvurularının olumsuz neticelendirdiği ve yapılan sosyal yardımlardan ihtiyaçları ile orantılı olarak diğer vatandaşlar gibi faydalanamadıkları şeklindedir.

*Yine etnik kökenlerinden ötürü ayrımcılığa maruz kaldığını iddia edenlerin listesine eklenebilecek yurdumuzun bir batı ilindeki birkaç yatılı okul öğrencisinden gelen doğu kökenli olmaları nedeniyle ayrımcılığa maruz kaldıkları iddiasını içeren başvuru da yer almaktadır.

*Etnik kökenlerinden olayı ayrımcılığa maruz kaldıkları iddia edenlerin bu şikayetlerini doğrudan ve İnsan Hakları Derneği (İHD) aracılığı ile Komisyonumuza iletmiş oldukları gözlemlenmiştir.

Eşcinseller iş bulamıyor

*Eşitsiz bir muamele olduğu da düşünülebilecek subaylar ile astsubay, uzman erbaşlar ve uzman jandarmalar arasında malullük işlemlerinde farklılık olduğu iddiası ve bir adliyede avukatların adliye otoparkına ücret ödediklerine ilişkin iddia da ayrımcılık kategorisi altında değerlendirilmiştir.

*Bunlara ek olarak, eşcinsel olduğundan ayrımcılığa maruz kaldığı (İş bulamadığı, ceza infaz kurumunda dışlandığı) iddialarını içeren az sayıdaki başvuru da yine hak ihlali başlığının içeriğini oluşturmaktadır. (SP/EÖ)