12 Şubat 2013 Salı

"Taş Ocakları Finike Ormanlarını Yok Ediyor"


Antalya Isparta Burdur Denizli Kaş Platformu taş ve mermer ocaklarının Finike ormanlarında yarattığı tahribata dikkat çekti, doğal hayatın yok edildiğini belirtti, uygulamalardaki hukuksuzluğu vurguladı.

Antalya Isparta Burdur Denizli Kaş Platformu taş ve mermer ocaklarının Antalya'da Finike ormanlarını yok ettiğini duyurdu.

Platforma halen bölgedeki 12 taş ocağının yarattığı tahribata rağmen yeni bir taş ocağı için de çalışıldığını bildirdi.

"Finike portakal bahçelerinin hemen bitiminden başlayan ve doğal kızılçam ve yükseklerde sedir ağaçları olan ormanlarla kaplı dağlık alanda 12 adet taş ocağı; orman, dağ, ve su kaynaklarını tahrip ederken 13'üncü ocağın açılması için harıl harıl çalışma yapılmaktadır."

Bölgede yaptıkları incelemeyi anlatan Platform, Finike bölgesindeki taş ocaklarının tamamının doğal orman alanları içerisinde olduğuna dikkat çekti.
"Ormanda taş ocağı açmak için asırlık çam ve sedir ağaçları yanında, çok genç fidanlarla kaplı ormanlar da kesilmektedir.

"Dünya mirası olarak kabul edilen ve koruma altında olduğu için köylü bir tek dalını kırsa hapis cezası verilen sedir ağaçları taş ocakları tarafından göz göre göre kökünden kesilerek yok edilmektedir."

Orman, maki, taş ocağı

Platformun verdiği bilgilere göre, bölgede orman yok edilerek makilik alan statüsü kazandırılmaya, bu şekilde taş ocaklarının önü açılmaya çalışılıyor.

"Madencilik yasasına göre sadece 'fundalık' ve 'makilik' bölgelerde kesim yapılarak maden ocağı veya taş ocağı açılabileceği hükme bağlanmışken, bölgede taş ocağı açmak için önce orman yok edilerek makilik alan yaratılmakta ve sonra da bu alana taş ocağı izni verilmektedir.

"Alelacele kesilen çam ve sedir ağaçları, üstü hiçbir şey görülmeyecek şekilde branda ile sıkıca kapatılmış tırlarla taşınarak, bölge açık ve ormansız bir alan haline getirilmektedir.

"Bunun son örneği Finike/Alacadağ Köyü Kızılcık Yayla mevkiinde yaşanmaktadır."

Dinamit kullanımı

Çalışan taş-mermer ocaklarının çoğunun evraklarının eksik ya da kazı yapılan alana ait olmadığını belirten Platform denetimsizliğin de tahribatta etkili olduğunu ve çalışmalarda yasak olmasına rağmen dinamit kullanıldığını açıkladı.

"Denetimsizlikten dolayı taş ocağı işletmeleri nereyi kazacaklarına ve ne kadar alanda kazı yapacaklarına tamamen kendileri karar verir durumdadır.

"Ocak çalışması sırasında dinamit kullanımı yasak olmasına rağmen, özellikle geceleri kullanılan dinamitlerden dolayı hem yaban hayatı yok olmakta, hem de bölgedeki bütün evlerin temelleri ve duvarları çatlamakta ve hayati tehlike yaratmaktadır."

Kaynak: Bianet