20 Kasım 2013 Çarşamba

Türkiye bu kez Gezi’de ölen hayvanlar yüzünden mahkemelik oldu!

Gezi protestoları sırasında hayatını kaybeden hayvanlar için Türkiye aleyhine dava açılması talebi ile Uluslararası Hayvan Hakları Mahkemesi’ne başvuran Yeryüzüne Özgürlük Derneği, başvuru dosyasını açıkladı.


Protestolar sırasında polisin kullandığı yoğun biber gazı ve oluşan kaos ortamı nedeni ile ölen hayvanlarla ilgili fotoğraf, video gibi görsel delillerin yanı sıra Gezi Parkı protestoları ile ilgili Avrupa Birliği, Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komisyonu Delegesi Nils Muižnieks’in Gezi Parkı direnişi izlenimlerine ve Uluslararası Af Örgütü, İnsan Hakları Derneği, Türk Tabipler Birliği gibi bağımsız sivil toplum kuruluşlarının raporlarına ve biber gazının hayvanlar üzerindeki etkileri hakkında uzman görüşlerine de yer verilen dava dosyası, bugün Uluslararası Hayvan Hakları Mahkemesi’ne gönderildi.

Biber gazının yasaklanması talep edildi

Binlerce hayvanın polisin biber gazı ve sert müdahalelerinden etkilendiğine ve öldüğüne dikkat çekilen başvuru dosyasında, Türkiye’nin, birçok ulusal ve uluslararası mevzuata muhalefet ettiği, bu nedenle sorumluların teşhir edilmesi ve kınanması ve toplumsal olaylara müdahalelerde biber gazı kullanımının yasaklanması talebinde bulunuldu:

Canlıları aralıksız gaza boğan, hedef tahtası haline getiren, ölümlere sebep olan Türkiye Cumhuriyeti yetkilileri ve sorumluların uluslararası platformlarda teşhir edilmesini, kınanmasını ve hayvanlara, yaşama karşı işlenen bu akıl almaz, onur kırıcı suçların tespitini ve teşhirini talep ederiz

Hükûmetin istifası istendi

Başbakan Erdoğan’ın polisin müdahalelerine ilişkin olarak söylediği “Polisimiz kahramanlık destanı yazdı” sözlerine gönderme yapılan dava dosyasında “Hükûmet, artık diktatörlük olarak açıkça hissettirdiği ve uluslararası medyanın da bu şekilde tanımladığı haksız fiiller ve yarattığı adaletsizlikler karşısında, yükselen seslere kulak vererek derhal istifa etmelidir. Kamuoyunun ortak talepleri olarak duyurduğumuz ve her fırsatta ifade ettiğimiz adalet arayışımız koşulsuz bir şekilde kabul edilmelidir.” ifadeleri yer buldu.

Ulusal ve uluslararası mevzuatın ne şekilde ihlâl edildiğine ilişkin hak ihlâllerinin sıralandığı dosyada, biber gazı, ses bombası gibi müdahale araçlarının mağdur ettiği hayvan görüntülerine de yer verildi.

"Türkiye'de ne insan hakları ne de hayvan hakları var"

Biber gazının çok güçlü bir kanserojen olduğunun ve sonu ölüme varan ciddi tehditler içeren bir müdahale aracı olduğunun vurgulandığı başvuru dosyasını ve eklerini hazırlayan Yeryüzüne Özgürlük Derneği, “Aylardır süren çabalarımız sonucunda, insan-hayvan-doğa demeden bizleri zehirleyen, öldüren, kör eden, komaya sokan devlet yetkililerinin uluslararası platformlarda da teşhirini sağlamak için hazırladığımız dosyayı bugün Uluslararası Hayvan Hakları Mahkemesi’ne gönderdik. Bu süreçte çok ciddi tehlikeler atlattık. Devlet, mahkemeye başvuracağımızı deklare edeceğimiz ve sadece beş dakika sürecek olan basın açıklamamıza dahi tahammül edemedi. Türkiye’de ne insan haklarından ne de hayvan haklarından bahsetmek ne yazık ki mümkün değil” açıklamasında bulundu.

28 Eylül 2013’de Gezi Parkı merdivenlerinde Yeryüzüne Özgürlük Derneği’nin yapmak istediği basın açıklaması ve Gezi protestolarında öldürülen tüm canlıları anmak için düzenlenmek istenen anma etkinliği, yüzlerce çevik polis tarafından çok sert bir şekilde engellenmek istenmiş, polis müdahalesi sonucunda 14 kişi darp edilerek gözaltına alınmıştı.

Uluslararası Hayvan Hakları Mahkemesi'ne yapılan başvurunun Türkçe metni:Uluslararası Hayvan Hakları Mahkemesi'ne yapılan başvurunun orijinal metni (İngilizce):