26 Kasım 2013 Salı

Transfobiye de türcülüğe de Hayır!

Yumurta, biz insanların canının istediği gibi bir canlıdan çalabileceği, boyayıp kırabileceği bir nesne değildir!

Tartışılmaz bir gerçek varsa, o da ayrımcılığın her türlüsünün başka bir ayrımcılığın güçlenmesini ve meşrulaşmasını sağlayan bir otorite biçimi olarak karşımıza çıkmasıdır. Yakın zamanda yapılan Nefret Cinayetlerine Karşı "But" Kısa Film Yarışması'nda ikinci olan ''Viyol'' adlı filmin, maalesef transfobi ve türcülüğün aynı kaynaktan beslendiğini düşünen biz total özgürlükçüler için bu önemli bağlantıyı algılayamadığını ve heteroseksist sistemin sembolik bir eleştirisini yapmaya çalışırken, tıpkı homofobi/transfobi gibi ayrımcılık biçimi olan türcülüğü yeniden ürettiğini görmek kabul edilebilir bir durum değildir. ''Viyol'' filmi, heteroseksizme karşı eleştiri getirirken bu eleştirilerini bedenleri metalaştırılmış ve hapsedilmiş hayvanlar üzerinden yapmaktadır. Bizler, hayvan sömürüsü üzerine kurulu bir sanatı kabul etmiyoruz.


Yumurta nedir?
Filmde bir nesneymiş gibi sanatsal bir araç haline getirilen ve parçalanan yumurta, hayvanlar üzerindeki sömürümüzün artık iyice normalleştirildiğinin en açık göstergesidir. Her yıl 250 milyon tavuk korkunç koşullarda birbirlerinin üstünde yaşamaya ve adeta bir çekmece içerisinde yumurtlamaya zorlanır. Gagaları kızgın demirlerle kesilir. Bu koşullar altında 2 yıldan fazla yaşayamayan ve güçten düşen tavuklar, narin bacaklarından kancalara asılarak mezbahalara götürülür ve orada öldürülür. Bu götürme işlemi sırasında birçoğunun bacağında kırılma ve zedelenme meydana gelir. Civcivlerin yaşadığı katliam ise yumurta endüstrisinin bir başka korkunç boyutudur. Yumurta endüstrisi içindeki horozlar yumurtlayamazlar ve endüstri için değersizdirler, bu yüzden erkek civcivler daha doğdukları anda ya topluca yakılırlar ya makinelerden geçirilerek katledilirler, ya da istekleri dışında, insanlar eğlensin diye boyanarak pazarlarda satılırlar.

Filmde yumurta kullanılması ne demektir?
Yumurta, hayvanlardan çalmanın ve onları öldürmenin yukarıda da belirttiğimiz gibi en gözle görünür biçimlerinden biridir. Filmde yumurtalar birçok insan merkezci algıda olduğu gibi boyanıyor, parçalanıyor ve biz insanların isteği doğrultusunda metalaştırılıyor. Filmde kullanılan ve satın alınan her yumurta, binlerce civcivin ölmesine tavukların gagalarının kesilmesine, delirtilmesine ve katledilmesine ortak olmaktır. Yumurta, biz insanların canının istediği gibi bir canlıdan çalabileceği, boyayıp kırabileceği bir nesne değildir! Yumurta başka bir canlıya aittir! Bir tavuğu bir yerlere kapatıp aklını kaçırana kadar yumurtlamasına neden olmak ve o yumurtayı bir oyuncak gibi almak veya çalmak kabul edilebilir bir şey değildir!


Bizler böylesi bir sanat anlayışını kabul etmediğimiz gibi Hayvanların özgürlüğünün LGBTİ bireylerin özgürlüğünden bağımsız olduğunu düşünmüyoruz. İşte bu yüzden ''Viyol'' filminin sanatsal bir değeri olmaktan çok transfobi ile aynı kaynaktan beslenen hayvan sömürüsünü beslediğini düşünüyoruz. Umarız filmi çeken arkadaşımız bu yazıyı görür ve hayvan özgürlüğünün neden biz LGBTİ aktivistlerinin de mücadelesi olduğunu anlar ve yaptığı hatayı görüp kendi öz eleştirisini yapabilir.

Heteroseksizm Karşıtı Veganlar