18 Haziran 2014 Çarşamba

Yarınki TBMM Çevre Komisyonu toplantısı ve yasa tasarısı hakkında BİLGİLENDİRME

Daha önce de deklare ettiğimiz gibi, yarınki TBMM Çevre Komisyonu toplantısına temsilci göndermeyeceğiz, katılım düzeyimiz gözlemci olarak kalacaktır.

Komisyonda kabul edilen ilk beş maddenin tekrar müzakeresi, TBMM İçtüzüğü'nün 43. maddesinde belirtilen koşullar sağlanırsa mümkün olacaktır.Tekrar müzakere yönünde bir komisyon kararı çıkmadığı takdirde, tasarının kabul edilen maddelerine dair bir tartışma ortamı da sağlanamayacaktır. Tasarının kabul edilen ilk beş maddesinin arasında; teoride hayvanların öldürülmesini ve daha "insanî" koşullarda sömürülmesini sağlayan "hayvan refahı" tanımlamasının getirilmesi; meskenlerde barındırılan hayvanlara ilişkin koşulların Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nca çıkartılacak yönetmelik hükümlerine bağlanması; tüm sokak hayvanlarının toplatılarak, mevcut mevzuatta ve tasarıda tanımı, yeri belli olmayan "besleme merkezleri"ne gönderilerek izole edilmesi; barınak kuruluş izin yetkilerinin belediyelere verilmesi; şiddetle karşı çıktığımız hayvan deneylerinin "koruma" kanunu çalışmasında desteklenmesi, bağımsız, ayrı bir madde şeklinde yer verilerek korunması; petshoplarda kuş ve balık dışında hayvan satışının yasaklanması ancak üretim çiftliklerinin kurulmasının teşviki bulunuyor. Hükûmetin reklam malzemesi haline getirdiği ve kapatılacağını müjdelediği yunus parkları ve hayvanlı sirklerin yasaklanması konusu ise tasarı metninden çıkartılmış durumda. Eğer tasarının kabul edilen bu ilk beş maddesinin tekrar müzakereye açılması yönünde komisyondan oy çokluğu ile bir karar çıkmaz ise bu maddeler hakkında madde önergesi dahi verilemeyecek.

Yarın görüşülmesi beklenen maddeler ise hayvanat bahçelerinin teşvik edilmesi, atıl vaziyette olan ve hiçbir etkinliği olmayan İl Hayvanları Koruma Kurulları'nın teşekkülü, ilgili devlet birimlerinin görevleri ve mali destek, cezalar, tüm hayvanların mikroçip ile kayıt altına alınması, petshop'lara getirilen satış yasağının süresinin belirlenmesi... Eğer kabul edilen ilk beş maddenin tekrar müzakeresine karar verilmez ise, görüşülmesi gereken maddeler arasında yer alan hayvanlı sirklerin ve yunus parklarının kapatılma sürelerine ilişkin madde görüşülmeden tasarıdan çıkartılacak.

Bu bir haftalık süreçte, tüm komisyon üyesi milletvekilleri ile tek tek görüşülmüş, kendilerine hayvan haklarından tavır koyan taleplerimiz, alt komisyon metni üzerinden, özel mektup şeklinde ulaştırılmış ve 11 Haziran'da kabul edilen tasarının ilk beş maddesinin tekrar müzakeresi yönünde taleplerimiz olmuştur. Yasa tasarısı maddelerine ilişkin, hayvan haklarını gözeten madde önergelerimiz hazırlanmış, bunlar, hayvanların yanında saf tutmak isteyen vekillere yarın sunulacaktır. Bu aşamadan sonra, Çevre Komisyonu'nun hayvan haklarına ve yaşama ne şekilde yaklaştığı yarınki komisyon toplantısında daha da belirginleşecektir.

Bizler, hayvanların kullanılmasına, sömürülmesine, tecrit edilmesine, mal olarak görülmesine ve de siyasî propaganda aracı olarak reklam malzemesi yapılmasına karşı olanlar ve hayvan özgürlüğünden yana taraf tutanlar olarak bu kanlı tasarı konusunda elimizden geleni yaptığımıza inanıyoruz. Yapılabilecek, denenebilecek yolların tamamı tüketilmiştir. Hayvanların kaderi, ilk komisyon toplantısında fikrini ve zikrini belli etmiş olan büyük bir çoğunluğu içeren parlamentonun elindedir. Yarınki komisyon toplantısına ilişkin haber ve gelişmeleri kamuoyu ile paylaşmaya devam edeceğiz.

Hayvanların doğuştan gelen hakları esnetilemez ve gasp edilemez. Yasa tasarısı sürecinin en başından beri takipçisi olduğumuzu, bu aşamadan sonra da olacağımızı bir kez daha açıklıyoruz. Uzlaşmayacağız!

Kamuoyuna duyurulur.

YERYÜZÜNE ÖZGÜRLÜK DERNEĞİ