14 Nisan 2014 Pazartesi

Osman Evcan'a vegan yemek hakkı için baskı zamanı

Osman Evcan’a vegan yemek verilmeme sorunu yeniden gündeme geldi. Evcan, nakledildiği yeni cezaevinde yadsınamaz hakkı olan ve üç yıl önce kendi mücadelesi ile mevzuata da hak olarak girmiş olan vegan yemekleri alamıyor.Bugün, Yeryüzüne Özgürlük Derneği olarak, vegan-anarşist tutsak Osman Evcan'a yaşatılan zulüm ile ilgili olarak, Adalet Bakanlığı'na, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'ne, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu'na ve Osman'ın tutsak edildiği Kocaeli 1 No'lu T Tipi Kapalı Cezaevi Müdürlüğü'ne, bu hak ihlâlinin derhal durdurulması ve sorumlular hakkında idarî soruşturma açılması talebi ile başvurduk. Yapılan her başvuru, Osman'ın yalnız olmadığını göstermek ve onunla dayanışmak adına önemli!

Sizler de ilgili kurumlara dilekçe gönderebilirsiniz. Aşağıda, kurumların faks numaralarını bulabilirsiniz. Yapacağınız başvuruda T.C. kimlik numaranızın, adresinizin, e-postanızın ve telefonunuzun yer alması, başvurunuza dönüş yapılabilmesi için önemli. Kurumlara faks gönderirken, hitap kısmının ayrı ayrı düzenlenmesi gerekiyor, yoksa dilekçeniz işleme dahi konmayabilir.

Bizimle birlikte Osman'ın durumunu sorgulayan ve harekete geçen Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği'ne de teşekkürlerimizi gönderiyoruz.

Faks numaraları:

T.C. Adalet Bakanlığı / Faks: 0312 419 33 70
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü / Faks: 0312 223 60 07
TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu / Faks: 0312 420 53 94
Kocaeli 1 No'lu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu / Faks: 0262 581 50 35

GÖNDERİLEBİLECEK ÖRNEK DİLEKÇE:

TBMM İNSAN HAKLARI İNCELEME KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA,
T.C. ADALET BAKANLIĞINA,
CEZA ve TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE,
KOCAELİ 1 NO'LU T TİPİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU MÜDÜRLÜĞÜNE,
                                                                                          
Konu: Kocaeli 1 № lu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda tutulmakta olan Osman Evcan’ın şikâyetleri 

Kocaeli 1 № lu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda tutulmakta olan Osman Evcan, Bafta T Tipi Kapalı Cezaevi’nden yeni nakledilmiştir. Osman Evcan, vegan bir hayat sürdürmekte, yani menşei hayvan olan hiçbir gıdayı, katkı maddesini, ürünü, tüketim malzemesini kullanmamaktadır. Adı geçen tutuklunun şu anda, yine, her cezaevine nakledildiğinde olduğu gibi, kendisine vegan yemek verilmediğini öğrenmiş bulunmaktayız. Cezaevi idaresi son derece keyfî bir tutum sergileyerek adı geçen mahpusun yaşamına, en temel haklarına saygı göstermemekte, tutuklunun en temel insan haklarını çiğneyerek kendince cezalandırmak istemektedir. 

Yukarıda bahsettiğimiz olay, başlı başına bir insan hakları ihlâlidir ve devlet sorumluluğu altında olan her insanın, yaşam biçimine saygı gösterilmeli, en azından idare, her fırsatta iddia edildiği gibi, hukuk devleti ilkesini yerine getirmeli ve evrensel hukuk normları bir yana, en azından devletin kendi çıkarttığı mevzuata hiçbir bahane üretmeden riayet etmelidir. Bu konudaki mevzuat hükümleri oldukça açıktır ve bu olayda, çok aleni bir şekilde mevzuat hükümleri ve uluslararası insan hakları bağlamında birçok sözleşme de ihlâl edilmektedir.

Hükümlü ve Tutuklular ile Ceza İnfaz Kurumu Personelinin İaşe Yönetmeliği’nin 9. maddesi gereğince, söz konusu cezaevinde tutuklu bulunan Osman Evcan’ın vegan yemek ihtiyacı ivedilikle karşılanmalı, cezaevi idaresi bu konudaki keyfî tutumuna derhal son vermelidir.

Her sene, istisnasız bir şekilde, Osman Evcan’ın, cezaevi idarelerince ısrarla karşılanmak istenmeyen vegan yemek ihtiyacı, bu tutumun, sistemli bir şekilde Türkiye cezaevlerinde uygulanmakta olduğunu bizlere göstermektedir. 28 Mart 2012’de Resmî Gazete’de yayımlanarak değiştirilen ve yürürlükte olan söz konusu yönetmeliğin amir hükümleri uygulanmalıdır. 

Osman Evcan’ın maruz kaldığı hak ihlâlleri bizzat Bakanlık tarafından önlenmeli, bu konuda bir genelge yayımlanarak Türkiye cezaevlerinde, idarelerin mahkûmları cezalandırır nitelikteki keyfî tutum ve tavırları engellenmeli ve uygulanmayan mevzuat hakkında tüm cezaevi idareleri ivedilikle bilgilendirilmelidir.

Osman Evcan’ın durumunu bilgilerinize sunuyor, konunun araştırılmasını, sorumlu personel hakkında idarî soruşturma başlatılmasını ve bu konudaki girişimlerinizin tarafıma bildirilmesini talep ediyorum.

Tarih: ...........
AD-SOYAD
T.C. Kimlik No: ...................

Adres: ...............................
Telefon: .................................
E-posta: ................................................

Ayrıca şu bildirileri dağıtarak kamuoyunu Osman'a yapılan haksızlık konusunda bilgilendirebilirsiniz.