29 Nisan 2014 Salı

Gaziantep Hayvanat Hapishanesi'ndeydik

Dün, Gaziantep Barosu vekili ve Hayvan Hakları Komisyonu Başkanı Av. Naile Uzun ve Engelli Hayvanları Koruma Derneği üyeleri ile Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ni gezdik.


Hayvanat bahçesindeki esaret koşulları ile ilgili olarak, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Daire Başkanı Vet. Hek. Celal Özsöyler ile yapılan görüşmede, Daire Başkanı Özsöyler tarafından, hayvanat bahçesinin uluslararası standartlara uygun olduğu ve hayvanat bahçesi düşüncesinin yanlış olmadığı, bu ve buna benzer örneklerin başta Avrupa olmak üzere, tüm dünyada yaygın bir şekilde faaliyet göstermekte olduğu ifade edilmiştir. Özsöyler'e, ısrarla hayvanat bahçesinin uluslararası standartlara uygun olup olmadığı ile ilgilenmediğimizi, buradaki esaret koşulları ve hak ihlâlleri ile ilgilendiğimizi dile getirsek de kendisi hayvanat bahçelerinin gerekliliği üzerine konuşarak bu esir kamplarını desteklediğini beyan etmiştir.

Dünyaya gelen hiçbir hayvan, insanları eğlendirmek, insanlara kendisini göstermek, teşhir etmek ya da tanıtmak için doğmuyor. Hâlâ bu gibi esaret koşullarının hüküm sürdüğü köle pazarlarının faaliyet gösteriyor oluşu, hayvanlara alay malzemesi, teşhirlik mal olarak muamele edilmesi, insanları hayvanlardan üstün tutarak demir parmaklıklar ardında yıllar boyu hapis cezasına hükmedilmesi kabul edilemez.

Hayvanlı sirklerin ve yunus/deniz memelileri gösteri parklarının yasaklanması gerektiği gibi hayvanat bahçeleri de yasaklanmalıdır, kademeli olarak kapatılmalıdır: Buralarda esir edilen hayvanların yaşam hakları teminat altına alınarak öldürülmelerinin önüne geçilmeli, her türlü ihtiyaçları giderilerek yıllar boyunca insan eğlencesi uğruna ömürleri heba edilmiş hayvanların yaşayabileceği, insan faktörünün en aza indirgeneceği dev doğal yaşam parkları kurularak alt yapı çalışmalarına şimdiden başlanmalı ve hayvanat bahçelerinin yenilerinin açılması kesinlikle engellenmelidir.

Devletin yasaları ile onaylandığı, kabul ve teşvik edildiği için ya da Avrupa'da örnekleri olduğu için hayvanat bahçeleri diye anılan esir kampları, hiçbir şekilde meşrulaştırılamaz. Hayvanların daha insanî koşullarda sömürülmesini sağlayan "hayvan refahı" zihniyetini kabul etmiyoruz!

Tekrar tekrar ve ısrarla ifade edeceğiz: KOŞULLARI NE OLURSA OLSUN, HAYVANAT BAHÇELERİ ESİR KAMPIDIR!

Hayvana, İnsana, Yeryüzüne Özgürlük!

Gaziantep Hayvan Hapishanesi ziyaretimiz ile ilgili haberin...
Hayvanat Bahçeleri Kapatılsın

Gaziantep Barosu Hayvan Hakları Komisyonu Başkanı Avukat Naile Uzun, hayvanat bahçelerinde hayvanların koşulları ne olursa olsun tel örgüler arasında yaşamaya mahkûm edilmesinin doğru olmadığını söyledi. Uzun, bu yaşam tarzının hayvan haklarına aykırı olduğunu ifade ederek, hayvanat bahçelerinin kapatılması gerektiğini kaydetti.

Engelli Hayvanları Koruma ve Hayvan Hakları Derneği Başkanı Çağrı Sert, Yeryüzüne Özgürlük Derneği Üyesi Burak Özgüner ile Gaziantep Barosu Hayvan Hakları Komisyonu Başkanı Naile Uzun, Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ni dolaşarak hayvanların yaşam koşullarını inceledi. 1 saat boyunca barınakları dolaşan hayvan hakları savunucuları; 'Koşulları Ne Olursa Olsun Hayvanat Bahçeleri Esir Kampıdır' yazılı pankart açarak, hayvanat bahçelerinin kapatılması yönünde çağrıda bulundu.

'HAYVANLARIN YAŞAMI KISITLANIYOR'

Gaziantep Barosu Hayvan Hakları Komisyonu Başkanı Naile Uzun, hayvanat bahçelerinde hayvanların özgür yaşam hakkının kısıtlandığını ifade etti. Hayvanat bahçelerinin hayvan hak ihlallerinin yoğunlukla yaşandığı alan olduğunu belirten Uzun, "Fok ve yunusların eğitilmesi ve gösteri yapabilir hale gelmesi son derece üzücü, acı veren ve hatta bazen ölümle sonuçlanan bir olaydır. Vicdan sahibi olan her insanı rahatsız eden bir süreci burada görüyoruz. Bu nedenle fok ve yunusların gösteri ve eğlence amaçlı kullanılması tamamen bir hak ihlalidir. Biz bunun karşısındayız. Bununla ilgili gerekli girişimlerimizi yapacağız. Hayvanlı sirklerin yasaklanması gerekiyor. Ayrıca kademeli olarak da hayvanat bahçelerinin kapatılması görüşündeyiz. İçinde bulundukları koşullar doğal ve doğal yaşama koşullarına uygun değildir. Geniş alanlar da özgürce yaşayabilmek üzere kodlanmış bu hayvanların tel örgüler içerisinde ve oldukça sınırlı bir alan içerisinde yaşamaya zorlanmaları tamamen doğalarına aykırı bir durumdur" diye konuştu.

'HAYVANAT BAHÇELERİNDE HAYVAN HAKLARI İHLAL EDİLİYOR'

Hayvanat bahçelerinin kapatılması konusunda TBMM’ye rapor sunduklarını belirten Yeryüzüne Özgürlük Derneği üyesi Burak Özgüner ise şöyle konuştu:

"Hayvanat bahçelerinin uluslararası standartlara uygun olup olmadığı konusuna bakmıyoruz. Bu hayvanlar, sırf insan menfaatleri için,çok basit bir eğlence uğruna sadece insanların çıkarları gözetilerek burada yıllar boyunca esaret altında tutuluyor. Biz bunu hak ihlâli, kölelik, esaret olarak tanımlıyoruz ve yaşama karşı işlenmiş çok ciddi bir suç olduğunu düşünüyoruz. Hayvanlar; insanları eğlendirmek için ya da insanlara kendini tanıtmak için dünyaya gelmiyor. Kendi var olma amaçları var. Doğuştan gelen haklara sahip bu hayvanların kapatılması, 21’nci yüzyılda böyle utanç verici esaret kamplarının olması, sadece hayvan haklarını gözeten kişileri değil aynı zamanda vicdanı olan herkesi rahatsız ediyor. Bu nedenle kademeli olarak bu tesislerin kapatılmasını istiyoruz."

Haber: Ömer PINAR
Kaynak: DHA