18 Mayıs 2013 Cumartesi

Hayvan Deneyi Yapmak İstemeyen Öğrencilere Vicdani Ret Hakkı

ABD'nin Connecticut eyaletinde Teşrih Tercihi Yasası (Dissection Choice Act) ismi verilen bir düzenleme gündemde. Eğer düzenleme yasalaşırsa, dileyen üniversite veya lise öğrencileri, okul müfredatlarında hayvan deneyi / dirikesim yapmaları zorunlu olduğu halde vicdani retlerini açıklayarak alternatif araştırma yöntemleri talep etme hakkına kavuşacak. 

Care2'da yer alan Alicia Graef imzalı habere göre, an itibariyle hayvan deneylerine karşı rahatsızlıklarını dile getiren öğrenciler veya öğretim görevlileri hem ait oldukları kurumdan hem de öğrenci / öğretim görevlisi arkadaşlarından psikolojik baskıya maruz kalıyor. 


Yeryüzüne Özgürlük Derneği olarak bizler, bu baskıyı tahakkümün birliği (unity of oppression) kavramıyla yorumluyoruz. Hayvana yönelik tahakkümü reddedenler, kendilerini tahakküm altında buluyorlar. Birbirinden beslenen farklı tahakküm biçimleri (hayvanlara yönelik tahakküm, bilim ve uygarlığın despotlaşarak ötekine karşı tahakkümü vs), tercih hakkı ve özgürlüğe açık kapı bırakmamak için birleşmiş durumda. Dogmalara karşı, dinin skolastikliğine karşı imajıyla 19. ve 20. YY'da dünyanın saygınlığını kazanan aydınlanma ve bilim, bugün bizzat kendisi dogmatikleştiğini ve ilerlemeyi / pozitivist bakış açısını bir zorunluluk haline getirerek, "medeni"yi bir iltifat, "ilkel" ve "vahşi" sözcüklerini ise bir aşağılama haline getirdiğini görmek durumundadır.

Türkiye'deki çeşitli üniversite veya liselerde mezuniyet ve not için hayvanlara zulmetmeye mecbur bırakılan öğrencileri de bu vicdani ret hakları için örgütlenmeye ve ses yükseltmeye çağırıyoruz. Bir öğrenci, hayvanlara insan faydası için zulmetmeye hakkımız olmadığına kanaat getirerek, acı çekme veya kana dayanıklı olmadığı için veya alternatif araştırma yöntemlerinin bilimsel açıdan daha yararlı olduğu düşüncesi ile hayvanlı çalışmalara / dirikesime karşı vicdani reddini açıklayabilir.

Savaş karşıtlarının dünyaya yaydıkları gelecek tablosunu biz de başka bir açıdan yorumlamak istiyoruz: "Bir laboratuvar düşünün ki doğal yaşamlarından koparılarak deney lerde kurban edilmek üzere kurbağalar getirilmiş; kesmek isteyen yok." Savaşta insanın insana uyguladığı şiddetin, teşrih masasında insanın kurbağaya uyguladığı şiddetten fazla farkı yok. Fark varsa, o da savaşa asker olarak katılanların zaman zaman kendi rızaları ile orada bulunabilme ihtimali; bir kurbağanın kendine eziyet edilmesine ise rıza göstermesinin imkanı yoktur.

Connecticut eyaletinin bu düzenlemeyi yasalaştırarak bilimsel araştırmalarda vicdani reddi tanıyan 17. örnek (Care2 haberine göre ABD'nin 16 eyaleti buna benzer hakları araştırmacılara tanımış.) olmasını sağlamak için bir imza kampanyası da başlatıldı:

Geçtiğimiz haftalarda hayvan deneyleri ve ona alternatifler hakkında yaptığımız detaylı haber için tıklayın.