12 Mayıs 2015 Salı

Toplama kamplarına karşı tepkiler İBB'ye iletildi

Arazi seçimi nedeniyle mevzuata aykırı olarak Kısırkaya'da inşası tamamlanan ve Pendik'te de inşa edilecek olan hayvan toplama kamplarının neden olabileceği hak ihlâllerine karşı bir izleme heyeti oluşturuldu. Hayvan sağlıkçılar, hayvan hakları aktivistleri ve hukukçulardan oluşan heyet, dün ilk görüşmesini İstanbul Büyükşehir Belediyesi yetkilileri ile yaptı. 


İnşaatların, hayvan toplama ve itlaf pratiklerinin devam etmesi üzerine, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yetkilileriyle yüz yüze görüşen heyet, “toplama kampları” olarak tanımladıkları, kent, doğa ve yaşam haklarına karşı işlenen birçok suçu birleştiren, denetimden uzak ve dev ölçekteki bu tesislerin kapatılmasını istedi. Görüşmede, İBB'nin duyurusunu yaptığı ve Bayraktar İnşaat tarafından yürütülen 250 milyon dolarlık Tuzla Marina ve AVM projesi içindeki yunus gösteri merkezi ve hayvanat bahçesi de gündeme geldi.

İstanbul Barosu Hayvan Hakları Komisyonu Başkanı Av. Hülya Yalçın, Yeryüzüne Özgürlük Derneği'nden Veteriner Teknikeri Burak Özgüner, Hayvan Haklarını Koruma ve Geliştirme Derneği'nden Elif Narin, Dört Ayaklı Şehir İnisiyatifi'nden Av. Eren Paydaş, Yunuslara Özgürlük Platformu'ndan Öykü Yağcı ile Barınak Gönüllüleri ve Hayvanlara Yaşam Hakkı Derneği Kurucu Üyesi ve İBB Tuzla Geçici Hayvan Bakımevi Gönüllüsü İnci Kutay'dan oluşan heyet, İBB Gıda, Tarım ve Hayvancılık Daire Başkanı Bayram Ali Çakıroğlu başkanlığında, İBB Veteriner Hizmetleri Müdürü Muhammed Nuri Coşkun ve İBB Veteriner Hizmetleri Müdür Yardımcısı Mahmut Eker ile görüştü.

Hem kavramsal hem de uygulama düzeyinde mevcut sorunları iki farklı eksende dile getiren heyet, görüşmede özellikle hayvan haklarının bir bütün olduğunun altını çizdi. "Lüks" bir barınağın, hayvan haklarını gözetmeyen mevcut zihniyet ve uygulamaların devamı halinde, hayvanların yaşadığı sorunları çözmeyeceği vurgulandı.

Heyet; yalnızca sokakta yaşamını idame ettiremeyecek olan, engelli, yaşlılıktan dolayı güçten düşmüş, hasta ve bakıma muhtaç hayvanların doğal ömürlerini tamamlayacak şekilde, her türlü tehdit ve tehlikeden uzak, mahalli 'sığınak' modellerini desteklediklerini belirtti. Heyet üyeleri, İBB'nin ve yetkili kurumların dâhil olduğu hayvan haklarının bütüncül olarak ele alınmadığı tüm süreçlerde izleme çalışmalarına devam edeceklerini söyledi.


Uygulama düzeyinde ise görüşmede öne çıkan maddeler şöyleydi:

Hayvan haklarının politik ve siyasetüstü bir mevzu olduğu, hayvanları ilgilendiren tüm mevzu ve çalışmalarda hayvanların doğal haklara sahip olduğunun unutulmaması; hayvanların ihale adı altında ticarî faaliyetlere konu edilmemesi,

Türkiye'nin kendine özgü koşulları olduğu, sokak hayvanlarının yüzyıllardan beri sokaklarda insanlarla beraber bir yaşamı paylaştığı bilinciyle, sokak hayvanlarının bir “sorun” olarak tanımlanmaktan vazgeçilmesi ve hayvanların sorunlarının çözülmesi için çözüm arayışlarına girilmesi,

Hayvan bakımevi arazilerinin mevzuata ve hayvan haklarına uygun bir şekilde seçilmesi, uygun arazilerde kurulan ve kurulacak bakımevlerinin hayvanların ihtiyaçları gözetilerek ve haklarına saygı gösterilerek tasarlanması, bakımevlerinde geçici olarak tutulacak olan hayvanların mizaçlarına, cüsselerine ve sağlık durumlarına göre sınıflandırılması,

İBB'nin mevcut hayvan bakımevlerinde yaşanan, ölümlere varan hak ve hukuk ihlâllerinin son bulması için periyodik ve habersiz denetimlerin bağımsız denetçi ve gözlemcilerle şeffaf bir şekilde yürütülmesi,

Kent genelinde sistematik şekilde yapılan hayvan toplamalarda yaşanan hak ihlâllerinin sonlandırılması; toplamalarda gönüllülerle eşgüdüm sağlanması ve toplama sürecinin önceden bölgedeki gönüllülere bildirilmesi,

Sokaklardan kısırlaştırma amacıyla toplanan tüm hayvanların öncelikle sağlık durumlarının izlenmesi ve operasyona elverişli olup olmadığının tespit edilmesi,

Sokaklardan aşılama ve kısırlaştırma işlemleri nedeniyle toplanan hayvanların yasa gereği alındıkları yere bırakılmaları ve bu süreçte yine gönüllülerle eşgüdüm sağlanarak ormanlara ya da insandan uzak ıssız bölgelere terkedilmemeleri,

Deneyimsiz ve ehil olmayan sağlık personellerinin ve yardımcı personellerin istihdam edilmemesi; hayvan bakımevlerinde çalıştırılacak personele yönelik, “hayvan haklarını temel alan” bir istihdam politikasının benimsenmesi; sadece hayvanlara duyarlı kişilerin bakımevlerinde çalıştırılması,

Mevcut şartlarıyla kısırlaştırmanın bir soykırım aracı haline gelmesi nedeniyle, kısırlaştırmanın kriterlerinin belirlenmesi; sağlık şartlarının elverişsiz olduğu durumlarda kısırlaştırmanın istisnasız bir şekilde yapılmasından kaynaklanan ölümlerin önüne geçilmesi; çok genç ve hasta hayvanların önce tedavi edilmesi, ardından kısırlaştırma yapılarak gerekli nekahat döneminin tamamlanmasının beklenmesi,

Sokak hayvanlarının yaşam haklarının gözetilmesi gerektiği, birer mahalle sakini oldukları bilinciyle toplamalar/geri bırakmalar esnasında olası şikâyet ve tepkiler karşısında bölge halkının mevzuat hakkında bilgilendirilmesi,

İBB'nin görüşme sırasında özellikle altını çizdiği “sokak hayvanlarını öldürme değil, yaşatma” niyetinde oldukları iddiası üzerine, sokak hayvanlarını gözettiklerini belli eden uygulamaların ve tedbirlerin alınması (örn: billboard'larda hayvanların korunmasına yönelik doğru mesajların verilmesi, mahalli ölçekte belediye logolu kulübelerin yerleştirilmesi, vb.)

Mevzuatın belediyelere yüklediği görevlerden biri olan hayvanların korunmasına yönelik çalışmaların mama-su kabı yerleştirilmesi ve mama dağıtımı ile sınırlandırılmaması, son derece soyut ve profesyonellikten uzak şekilde yürütülen “hayvan sevgisi aşılama” faaliyetlerinin daha somut ve hayvan yararına olacak şekilde, haklar bağlamı temel alınarak yürütülmesi,

İBB'nin hayvan haklarına saygılı olduklarına yönelik iddiası üzerine, İBB'nin sahip olduğu ve/veya desteklediği yunus parkları, akvaryumlar, hayvanat bahçeleri gibi hayvan hapishanelerinin teşvik edilmemesi, yenilerinin açılmaması ve mevcut olanların da ruhsatlarının yenilenmeyerek esaret altında bulunan hayvanların yaşam hakları güvence altına alınarak lağvedilmesi.

Toplama kampları hakkında detaylı bilgi için: https://olumkamplarinahayir.wordpress.com