11 Temmuz 2014 Cuma

4'ü1 arada Özgürlük Buluşması (Potsdam, Almanya, 8-17 Ağustos 2014)

 TBK + Jukss + IATLG (f.k.a. IARG)* + FNBG: Birbirinden Öğren, Birlikte Büyü

Alternatif Sokak Festivaliyle Birlikte!
Uyarı: Vize için hemen iletişime geçin!

4'ü1 arada Özgürlük Buluşması'na gelmek için vizeye ihtiyacı olan katılımcılar lütfen hemen organizasyon ekibi ile iletişime geçin.

TBK, Jukss ile buluşuyor, IARG, IATLG  ve FNBG ile birarada: 
Hareketlerin Sınırları ve Kıta Sınırları Arasında Değişim


4+2 Dört Buluşma, Bir Buluşma, Bir Karavan Başlangıcı
2013'te Tier/Totalbefreiungskongress (Hayvan/topyekün Özgürlük Kongresi, kısaca TBK), Jugendumweltkongress(Gençlik Çevre Kongresi, kısaca Jukss) tarafından desteklenmişti, bu sene iki etkinlik birarada buluşma olarak planlandı – daha çok Tier/Totalbefreiungskongress (Hayvan/Topyekün Özgürlük Kongresi, TBK) 2013'ün genç katılımcıları tarafından başlatıldı ve Almanca konuşan bölgenin çeşitli kısımlarından çevre ve hayvan/topyekün aktivistleri tarafından başlatıldı.
Aynı zamanda çeşitli kıtalardan, Kuzeyden ve Güneyden, Doğudan ve Batıdan, aktivistler organizasyon için biraraya geldi, IARG(Uluslararası Hayvan Hakları Buluşması), tek-konulu hayvan hakları romantizminin yerine abolisyonist hayvan/topyekün özgürlükçü ve diğer özgürlükçü hareketlerle birlikte daha az Avrupalı-sırasıyla Kuzey-Doğu-merkezci buluşma: Kıtalararası Hayvan/Topyekün Özgürlük Buluşması (IATLG). Ardından Bombalara Karşı Sofralar  Buluşması (FNBG) tarafından desteklendi ve tematik olarak zenginleştirildi. Farklı kıtalardan aktivistler arasında Potsdam'dan başlayarak Avrupa'nın diğer kısımlarını ve yerel etkinlikleri ziyaret ederek, ve sonra ilk durağı 2015'te İstanbul'da olmak üzere, Avrupa'nın ötesinde devam ederek sürekli, eşit yaratıcı-sanatsal, eylemci, vegan anti-capitalist karavan projesi ortaya çıktı. Sonuç olarak, Potsdam'da yaratıcı-sanatsal bir açılışla birlikte alternatif, gayri-ticari vegan sokak festivali olacak.

TBK: Tier-/Totalbefreiungskongress — Tek-konulu aktivizmden Topyekün Özgürlüğe
Tierbefreiungskongresse(Hayvan Özgürlüğü Kongresi) geleneğiyle, aktivizm hareketleri-arası Topyekün Özgürlük yolunda: bu konuda TBK 2013'ten beri kendini böyle algılıyor. Diğer özgürlükçü hareketler bağlamında sosyal hayvan özgürlüğü yolunu aydınlatmak istiyoruz. Kongre abolisyonist hayvan hakları ve hayvan özgürlüğü hareketleri içinde derin işbirliğini geliştirmeye ve potansiyel partner hareketlerle birlikte köprüler kurmaya ve birbirinden öğrenmeye yardımcı olmalıdır.

Jukss: Jugendumweltkongress — 20 Yıllık Ortaklaşa Buluşmalar
Jugendumweltkongresse(Gençlik Çevre Kongresi, kısaca Jukss)'nın 20 yılı -20 yıllık yaratıcı kendiliğindenlik ve çeşitlilik- Hep vegandılar, her zaman herşeyi kucaklayan özgürlükçü, ekolojik sosyal değişimin her yönü ve projeleri hakkında eko-anarşizm hakkında, anti-ırkçılık ve mülteci refahı hakkında, tutarlı anti-militarizm hakkında, anti-cinsiyetçilik hakkında, özgür öğrenme vs. hakkında sayısız tabandan atölyelerle birliket -”sürdürülebilirlik” veya “cinsiyet anaakımcılığı” gibi pazalama amaçlı moda kelimeler trendinden uzak durarak- Jukss, özellikle yaygın katılımcı/paylaşımcı yaklaşım formunda, kongre mikrokozmozundaki özgürlükçü sosyal ütopyaların pratik testleri oldu. Şunu kavramalıyız ki: buluşmanın hazırlığı süresince, -özellikle buluşmadan hemen önceki inşa haftasında- tüm katılımcılar aktif ve hayal alemiyle birlikte orada olmaya davet ediliyor.

IATLG: Kıtalararası Hayvan/Topyekün Özgürlük Buluşması — IARG Özgürlükçülüğe* dönüşüyor
Aşırı-sağ hayvan koruma savunucularının yer alması ve Fransız anti-faşistlerin dışlanmasından (bakınız http://pantheresenragees.noblogs.org/post/2013/08/22/international-animal-rights-gathering) dolayı ayrışmaya yol açan, geçen yıl Belçika IARG (Uluslararası Hayvan Hakları Buluşması)'daki tecrübeler, çeşitli kıtalardan aktivistleri Avrupa-Kuzey-Doğu-merkezli tek-konulu hayvan hakları-yörüngeli IARG geleneğini sorgulamak ve geliştirmek için çağrı yapmaya itti. Bunu sonucu olarak, ismi baskın olarak Batı-içi “ulusal hareketlerarası buluşma” olmamayı, ancak toplumu-değiştiren hayvan ve sonra topyekün özgürlükçü temelinde, kıta sınırları ötesinde ve hareket sınırları ötesinde olmayı vurgulayan IATLG ortaya çıktı. Burada, Kuzey-Güney-Doğu-Batı işbirliği, sadece hayvan sömürüsünün küresel bağlantılarından dolayı temel mevzu değil. Birbirimizden öğreneceğimiz çok şey var. Küresel bağlantılı baskıcılığa ve sömürüye ancak benzer şekilde küresel bağlantılı tavırla direniş gösterilebilir. Direniş çokrenklidir. :-)

* 2013 IARG'deki olayların sonucunda, IATLG(2014 Potsdam'da ve 2015'te muhtemelen Istanbul'da) ile birlikte (ve işbirliği yaparak), EARG(Avrasya Hayvan Hakları Buluşması) 25-27 Temmuz'da Tiflis'te (Gürcistan) gerçekleşecek ve IALG (Uluslararası Hayvan Hakları Buluşması) Nottingham'da (İngiltere) gerçekleşmesi için bir inisiyatif vardı ama iptal edildi ve gerçekleşmeyecek.

FBNG: Bombalara Karşı Sofralar Buluşması – Ulusların Kapışması yerine Antimilitarizm
Kıtalarüstü aktif (Karavan ve) IATLG'yi başlatanların antimilitarist çevrelerle yakın bağları, küresel bağlantılı Bombalara Karşı Sofralar hareketi içinden FNB Buluşması (ve FNB Karavan) ile tüm etkinliğin zenginleştirilmesi ve organizasyonla desteklenmesi fikrinin ortaya çıkmasını sağladı.

Ayrımcı Olmayan Katılım
Genç de yaşlı da olsanız, işaret dili veya braille ile iletişim kuruyor da olsanız, çocuklu, köpekli, tekerlekli sandalyeli veya özel beslenme gereksinimleriniz de olsa, kimse kendini ikinci veya üçüncü sınıf katılımcı hissetmemelidir. Mümkün olduğunca özel gereksinimler için yemek ve gerekli desteği sağlamayı istiyoruz. Böylece katılım gelir düzeyine bakmaksızın katılımın mümkün olması için katılım, barınma ve yemek bedavadır ve bağışlarla finanse edilmektedir(aşağıya bakın).

Büyük bir şeyin başlaması
4ü1arada buluşmasının, herbir etkinlik gibi, bir inisiyatif karakteri olmalıdır, oluşumları takip etmek ve var olan ve büyüyen işbirliklerini, bağlantıları, kampanyalarla, sürekli ve uzun soluklu etkinliklerle birleştirici faktörler önermek

Aktivist Karavanı: Karavan Başlıyor...
Bombalara Karşı Sofralar'la işbirliği içinde çeşitli kıtalardan aktivistlerin inisiyatifiyle, bir vegan-topyekün özgürlükçü, eşit olarakyaratıcı-sanatsal, özgürlükçü-sosyopolitik Aktivist Karavanı, bu yaz Potsdam'da ve Berlin'de başlayacak, Avrupa ve İstanbul'un öztesinde muhtemelen ilk defa Avrupa-dışı bir menzile doğru seyahat edecek. İlgili aktif gruplarla, etkinliklerle, protestolarla, skuatlarla ve benzer şeylerle karşılaşınca duracak.Bu 4ü1arada Özgürlük Buluşması, yolculuğun ilk durağı olarak, renkli, alternatif, gayri-ticari vegan sokak festivaliyle açılacak.
Aktivist Karavanı hakkında daha fazla bilgi daha sonra ayrı bir web sayfasında erişilebilir olacak.

Konu Çeşitliliği: Renkli bir Kaleydoskop?
İlgili ekolojik, hayvan hakları ve hayvan özgürlüğünden ve antimilitarist Bombalara Karşı Sofralardan yeniler ve tecrübeliler, diğer toplumu eleştiren ve baskıcılık karşıtı, özgürlükçü hareketlerden aktivistlerle karışırsa -farklı atölyeler ve etkinlikler koleksiyonu olabilir mi? Bu size bağlı, katılımcılar! Ancak, kongren,n rastgele yönlere gitmemesi için ve içerik konusunda önerilen şekilde gitmesi için, hazırlanmış atölyelerle tematik odaklı alanları olacak.

Tematik/Hareket Odaklı Günler
Birçok konu ve katılımcı hareketler olduğundan dolayı, bu yılın buluşması tematik ve hareket odaklı günler biçiminde yapılandırıldı. Böylece bütün katılımcılar bir genel fikir edinmiş olacak ve birkaç katılabilecek insanlar içerik hakkında önceden bilgilendirilmiş olacak.

Ek olarak, buluşma kabaca 9 Ağustos'ta sokak festivali, 10 ve 11 Ağustos'ta yerel/bölgesel ağ odaklı günler, ayrıca freiLand'de 12-17 Ağustos tematik yapılandırılmış kısım, genel ve bölgelerüstü konulara adandı

Geliştirilmekte Olan Tema ve Atölye Listesi
Karakteristik olarak gerçek katılımcı buluşma için, program en sonunda tamamlanmış olacak, sonradan görülecek Öncesinde, bu(alttaki) ,sizin de katılımınızla birlikte, tema ve atölye listesi sürekli artacak.
·        sosyal ekoloji/eko-anarşizm (Jukss = Jugendumweltkongress)
o   ±± yetenek paylaşımı: tırmanma & birlikte.
o   Yeşil genetik mühendisliği: toprak işgalleri …
o   Hambach Ormanı
o   anti-nükleer aktivistler, yasal konular, (azalan) baskı rikleri vb.
·        antimilitarizm
·        pratik anti-kapitalizm, gayri-ticari işbirliği ve “etik tüketim eleştiri (ve alternatifleri)
·        Kuzey-Güney diyaloğu/Güney'den sınırlarötesi ve sonra uluslarötesi işbirliği/öğrenme
·        anti-ırkçılık/eleştirel beyazlık/mülteciler/...
·        kuir feminizm
·        vücut özgürlüğü/vücut pozitifliği(olumluluğu)
·        anti-engelli-ayrımcılığı (sadece “engelliler”, ayrıca artan …)
o   ulaşabilirlik/pratik (günlük) katılım
·        ± psikiyatri/cezaevi/hayvanat bahçesi/okul eleştirisi
·        öğrenme özgürlüğü ve okul eleştirisi
·        çocuk özgürlüğü/anti-yaş-ayrımcılığı
·        ilişkide anarşi/aile özgürlüğü 
o   çocuklarla (ve köpeklerle) aktivizm
·        (hayvan) özgür topluma geçişte pratik konular 
o   insan-dışı bireylerle birlikte yaşama
o   “abolisyonist(pratik) hayvan desteği” ardından insan-dışı bireyler için abolisyonist bakım
§  hayvan refahı alanını etkilemek
§  “hayvan barınaklarını” veganlaştırma (ve tutukevi halinden çıkarma), hayvan refahı grupları & işbirliği.
·        hayvan özgürlüğü hareketi ve kampanyaları
o   Anti-kürk kampanyaları türcü, önünü göremeyen, kısmen cinsiyetçi dar kalıplardan kurtulabilir?
o   Cehenneme Giden Yol/DirikesimiDurdur: sosyal hayvan-özgürleştirmeci ve dirikesim-karşıtı (taşıma) kampanyalar
o   endüstriyel çiftlikler ve mezbahalara karşı abolisyonist ittifaklar ve kampanyalar
o   eğlence sektöründe(sirk, hayvanat bahçesi), hayvan sömürüsüne karşı organize kampanya
·        eko/hayvan/topyekün özgürlük hareketlerinin öz-yansımaları ve stratejik geliştirmesi
o   farklı başarılı özgürlük hareketleri ve metodlarının yansımaları
o   “sürdürülebilir”(uzun soluklu, az hüsran, az hayal kırıklığı) aktivizm için gizli tehlikeler ve stratejiler
o   hayvan hakları Nazilerine cevap bulmak, “insan-dışı hayvanlara öncelik” vs.
·        tahakkümün/vegan anarşizmin/anti-türcü anarko-komünizmin eleştirisi
o   kendi (“tahakküme eleştirel”) hareketimizde/sahnemizde tahakküm ve elit oluşumlar -ve çaresi
·        tahakkümün/sektler-arası/topyekün özgürlüğün birliği
o   insan özgürlüğü olarak hayvan özgürlüğü: bölünmez bir bütün olarak insan ve insan-dışı sömürüye pratik direniş

Ağ blokları
Ortak projeler, işbirliği ve kampanyalar çıkabilecek olası imkanları değerlendirerek, herkesin kongreden evlerine döndüğünden emin olmak için, çeşitli tematik ve bölgesel inisiyatifler ve buluşmalar için zaman aralıkları olacak.  Ekolojik, hayvan özgürlüğü ve Bombalara Karşı Sofralar hareketlerinin ve bütün olarak özgürlük ittifaklarının uzun soluklu gelişmesi için hayati önemi var.

Sosyokültürel İşler
Her kim bağlantı kurmak ve işbirliği yapmak isterse,birbirimizi tanımamız gerekir. Ayrıca kültürel bir çerçeve içermeyen, yoğun atölye günleri çok sıkıcı olur. ;-) Politik-tarihi şehir turlarından sokak festivaline ve akşam konserlerine, aktivistlerin tanışması, - ve tonla çeşitli şey- ve ne kadar çok kişi katılırsa, o kadar eğlenceli olur!

Yardım/Destek: Fikir ve Gayretiniz Bekleniyor!
Birarada bir kongrenin gerçekleşmesi, katılımcıların gayreti ve kendini adaması ile hayata geçirilir. Yapılacak birçok şey var ve her tür destek ve katılım önemli ve bekleniyor-hem tüm hızıyla süren hazırlıklar hem de buluşmadan önceki inşa haftası ve 4ü1arada Özgürlük Buluşmasının alanda kurulması.

Tanıtım
Öncelikle, buluşmanın iyi biliniyor ve tanıtılıyor olması gerekiyor. Arkadaşlarınızı ve tanıdıklarınızı bilgilendirin, benzer etkinliklerde, eposta listelerinde, haber bültenlerinde duyurun ve broşür dağıtın: 4in1_liberation_gathering.pdf!

Hazırlık/Organizasyon
Çeşitli alanlarda ve işlerde ellere ve zihirlere çok ihtiyacımız var. Çok vaktiniz olmasa bile, küçük bir parça bile çok yardım eder ve katkı sağlar. Buluşma organizasyon ekibini desteklemek istiyorsanız, bize yazın gathering@riseup.net. Mümkünse PGP kodu kullanın.

İnşa Haftasında Son Hazırlık
Kongreden bir önceki hafta-inşa haftası- freiLand Potsdam alanında son hazırlıklar olacak, yani gerekli kurulumlar, düzenlemeler. Yeteneği az olanlar için de yapılacak birçok iş var. Mümkünse, bu hazırlık zamanında gelin ve mümkünse aşağıdaki formu doldurun ki plan yapalım.

Buluşmaya biraz yaşam katmak
Buluşmada çeşitli işlerin yapılması gerekiyor, yani yemek/Vokü/tabakları hazırlama, lojistik, atölyelerin dokümantasyonu, koruma konsepti veya özel ihtiyacı olanların, ergenlerin, yaşlıların, köpeklerin ihtiyaçlarını karşılamak vb. Hangi konuda yardım edeceğiniz veya yaratıcı enerjinizi nerede kullanacağınız konusunda bizi ne kadar erken bilgilendirirseniz, o kadar iyi.

Parasız olmaz
Talihliyiz ki etkinlik alanlarını bedava kullanabiliyoruz. Ancak, bağışlarla karşılanabilecek bazı harcamalar hala var. Finansal düzeyden bağımsız katılım sağlamamız, cömertçe bağışlara bağlı. Kuşkusuz anonim olarak siteden bağış yapabilirsiniz. Ancak finansal olarak daha güvenli kılmak için, şimdiden bağış yapmanızı rica ediyoruz. Şu platformdan masrafsızca bağış yapabilirsiniz: Betterplace (click here) diğer fon kaynakları biliyorsanız, burdan bağlantıya geçin: gathering@riseup.net! (PGP key)

Bilgilendirme
Lütfen bizi bilgilendirin!
Ortaklaşa bir kongre kendiliğinden meydana gelse de; ihtiyaçlara göre hesap, plan ve hazırlık yapmak için, şimdiden kaç potansiyel katılımcının olduğunu ve ne kadar destek olduğunu doğru şekilde bilmemiz önemli. Bu yüzden aşağıdaki detayları ümkün olduğunca erken bize göndermenizi rica ediyoruz.

(Nerdeyse) Anonim Mikro Nüfus Sayımı
Lütfen alanda belli sayıda köpeğe yer ayırabileceğimiz konusunda anlayışlı olun. Eğer dört-ayaklı dostlarınızı birkaç günlüğüne arkadaşlarınıza veya ailenize bırakabiliyorsanız, lütfen böyle yapın.