25 Ekim 2015 Pazar

Rusyalı aktivist Victoria Pavlenko için dayanışma eylemi

Dün, Rusyalı hayvan hakları aktivisti dostumuz Victoria Pavlenko ile dayanışmak için, Rusya'nın İstanbul Başkonsolosluğu önünde bir protesto düzenledik. Victoria Pavlenko, koruma altına aldığı bir köpek nedeniyle 6 yıl hapis cezası ile karşı karşıya ve bölge mahkemesi kararıyla 31 Ekim'e dek ev hapsine mahkûm edilmiş durumda. 


Avrasya Hayvan Hakları Ağı ile birlikte düzenlediğimiz dayanışma eyleminde okuduğumuz basın açıklamasının tam metni ve İngilizce çevirisi:BASINA ve KAMUOYUNA,       
24.10.2015

Hayvanlar için birer cehennemi andıran Rusya'daki devlet barınaklarından çıkardığı hayvanlar için, büyük bir özveri ile çalışırken tutsak edilen Rusyalı hayvan hakları aktivisti dostumuz Victoria Pavlenko, bakımını üstlenmek zorunda kaldığı bir köpek nedeniyle 6 yıl hapis cezası ile karşı karşıya. Kendisi şu anda, Gagarinsky Bölge Mahkemesi tarafından verilen bir karar ile 31 Ekim'e dek ev hapsine maruz bırakılmış durumdadır. Bölge mahkemesi ve Rus ana akım medyası, dostumuz Victoria'yı söz konusu köpeği, görme engelli bir kadının elinden zorla aldığı iddiası ile suçlamaktadır. Kara propaganda ve tamamen uydurma bir suç ile yıllardan beri Moskova'da hayvan hakları mücadelesi veren aktivist dostumuz Victoria, yıllarını demir parmaklıklar ardından geçirme tehdidi ile karşı karşıya.

Her zaman olduğu gibi bir kez daha ifade ediyoruz: Aktivizm ve hayvan korumacılık bir suç değildir!

Hayvanların haklarını yok sayan Rusya devleti ve hükûmeti, hayvan zulmünü teşvik etmekte; dünyadaki kürk endüstri piyasasının çok büyük bir bölümünü elinde tutmakta, hayvanlı sirklerle, yunus parklarıyla, hayvanat bahçeleriyle, hayvanlar için birer ölüm kampı olan barınaklarıyla hayvanların haklarına sistematik bir şekilde tecavüz etmektedir. Diğer ülkelerdeki hayvan işkencehanelerine bizzat köle ve esir tedarik etmektedir. Rusya'da hayvanların hakkını koruyan tek bir yasa dahi bulunmamaktadır. 

Bir hayvan tecavüze uğradığında, katledildiğinde ya da hayvanların hakları gasp edildiğinde kılını kıpırdatmayan Rusya devleti, tıpkı Türkiye gibi, "mal çalmak" iddiası ile insanları yıllarca hapse mahkûm edebilmektedir. Bireylerin, canlıların haklarını korumak yerine, mülkiyeti korumayı tercih eden bu ikiyüzlü devlet anlayışını kınıyoruz! Rus Neo-nazi gruplarının, sadece "esmer" ya da "siyah" oldukları için insanları, kendilerine düşman belledikleri anti-faşist grupları sokak ortasında katletmesini cezasızlıkla mükâfatlandıran Rusya devleti, sadece zor durumdaki bir köpeğe evini açmış olan dostumuz Victoria için 6 yıl hapis istemekte hiçbir sakınca görmemektedir. Ne Türkiye'de ne Rusya'da ne de yeryüzünde böyle bir adalet anlayışını kabul ediyoruz.

Dostumuz Victoria Pavlenko'nun cezalandırılma istemi vesilesiyle, hayvan haklarını ayaklar altına aldığı gibi insan haklarını da yok sayan Rusya'yı bir kez daha teşhir ediyoruz. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) 2014 raporuna bakıldığında, Türkiye ile yarışan Rusya, 2014 senesinde, AİHM'e, hakkında en fazla dava başvurusu yapılan üçüncü ülke olarak Türkiye'yi insan hakları ihlâlleri konusunda sollamıştır. Aynı zamanda yine Rusya, AİHM'in, hakkında en fazla karar açıkladığı ülkedir. AİHM'e, davaya konu olan "insanlık dışı aşağılayıcı muamele" ve "güvenlik ve özgürlük" ile ilgili en çok dava yine Rusya’dan gelmiştir. Ülkesinde LGBTİ onur yürüyüşlerini yasaklayan, eşcinsellikle alakalı sitelere yasak getiren Rusya hükûmeti ve devleti, homofobik tavrıyla dünyaca ün yapmıştır. Rusya'da eşcinselliğe yönelik bilgi verilmesi, gökkuşağı bayraklarının kullanılması gibi fiiller yasadışı propoganda sayılarak cezalandırılmaktadır. Yine Rusya, yabancı sivil toplum kuruluşlarının ülkesindeki faaliyetlerine de ciddi sınırlamalar getirmiş; birçok sivil toplum kuruluşunu "kara liste"ye almış ve Rusya'da STK mensupları casuslukla suçlanmaktadır. Medya özgürlüğünden bahsedemeyeceğimiz Rusya'da birçok gazeteci tehdit edilmekte, öldürülmekte, bu cinayetlerin çoğu cezasız bırakılmaktadır. İfade özgürlüğünün bulunmadığı Rusya'da, son derece kötü durumdaki hapishaneler, en temel haklarını kullanmak isteyen insanlarla dolup taşmaktadır. Adaletsizliği karakteristik hâle getiren, bu yönde dünyada nam salan ve ülkesindeki toplumsal şiddeti, nefreti, ırkçılığı ve faşizmi bizzat körükleyen ve Kafkasya'da çatışma ortamını tırmandıran Rusya devleti ve hükûmetine, âdeta kendisi ile yarışan ve her fırsatta eleştirdiğimiz Türkiye'den sesleniyoruz: Saçmalamayı bırakın, Victoria'yı serbest bırakın! "Hırsızlık" gibi uydurma bir suçla, yıllardır hayvan hakları mücadelesi veren dostumuz üzerindeki tüm suçlamaları düşürün ve Victoria için derhal beraat kararı verin.

Bu eylemimiz ile Rusya'da ve tüm dünyada, hayvanlar ve onların hakları için mücadele verirken devletlerin tutsak ettiği tüm aktivistlere selam gönderiyor; aktivizmi suç sayıp en doğal hakları bile yok sayan tüm devletleri lanetliyoruz!

Victoria Pavlenko yalnız değildir! Bu davada beraat kararı verilene dek davanın takipçisi olacağımızı, Rusya'nın hakları gasp eden bu tavrını teşhir etmeye devam edeceğimizi de kamuoyuna duyuruyoruz.

Yaşasın hayvan özgürlüğü ve trans-nasyonel dayanışma!

Yeryüzüne Özgürlük Derneği
Avrasya Hayvan Hakları Ağı


ENGLISH TRANSLATION OF OUR PRESS STATEMENT:

TO THE PRESS AND THE PUBLIC, 
24.10.2015, İstanbul

Our animal rights activist friend Victoria Pavlenko from Russia has been arrested while she was working for the dogs she has rescued from the hellish state shelters of Russia. She is facing 6 years in prison for a dog she had to take under her care. With decision made by the Gagarinsky District Court she is subjected to house arrest until October 31st. The district court and the Russian mainstream media is accusing our friend Victoria, with allegedly extorting the dog in question from a woman with impaired vision. Through black propaganda and completely fabricated crime our activist friend Victoria, who is struggling for animal rights in Moscow for years is faced with the threat of spending years behind bars.

We once again express as we always do: Activism and animal protection is not a crime!

The Russian state and government, by ignoring the rights of animals, promotes animal cruelty; holds a very large part of the world's fur industry market and has been violating the rights of animals in a systematic way through animals in the circuses, dolphinariums, zoos and in shelters, which are merely death camps for the animals. Russia supplies slaves and prisoners to animals torture houses in other countries. There is not even a single law in Russia protecting the rights of animals.

Russian state, known for not moving a finger when an animal is raped, murdered, or when their rights are violated, is able to sentence people to many years in jail on the claim of "stealing goods" just like Turkey . We condemn this hypocritical state approach that prefers to protect property instead of protecting the rights of individuals and living beings! Russian state who rewards neo-Nazi groups, that consider people as enemies just because they are ‘dark’ or ‘black’, that murder anti-fascist group members in the middle of the street finds it appropriate to ask for 6 years of prison for our friend Victoria who took care of a dog in need at her home. We do not accept that kind of understanding of justice neither in Turkey nor in Russia.

We expose the Russian state again because of disregarding animal rights by asking conviction of our friend Victoria Pavlenko and as well as ignoring human rights. When we look at the report on human rights violation by European Court of Human Rights on 2014, we see that Russia has overtaken Turkey by being third on the number of applications. Also Russia is the country on which the court has made maximum number of judgements. Again the cases at the court on subjects “ inhumane humiliating treatment” and “safety and freedom” are mostly from Russia.

Russian government has made a fame as the homophobic state by prohibiting LBGTIQ parades and web sites on homosexualism. In Russia informing people about homosexualism and usage of the flags in rainbow colors are considered as illegal propaganda. Moreover Russian government has set limitations on activities of foreign NGO’s in the country by taking many associations on the ‘black list’ and by accusing staff members of some NGO’s with being spies. Also we cannot talk about freedom of press since in Russia many journalists are threatened or killed, and the perpetrator of these murders are not punished.

In Russia, where we cannot talk about freedom of expression the prisons, that are in very bad conditions are filled with people who only want to use their basic rights. We are calling to the Russian state, who has made injusticism its character, who rushes up hatered, violence and fascism in the country, who heats up the chaos in Caucasia from Turkey, Russia’s biggest competitor on these subjects: “Stop bullshitting, set Victoria free!” Drop all the fake charges such as ‘thievery’ against our friend who has been in struggle for animal rights for years and set her free.

With this action, we send our salutations to all activists around the world who are imprisoned by the government whilst fighting for animals and their rights. We condemn all states that see activism as a crime and ignore even the most natural rights!

Victoria Pavlenko is not alone! We announce that we will follow the case as long as the verdict of acquittal has been given and we will continue to expose this attitude of Russia that seizures the rights to the public.

Long live animal liberation and transnational solidarity!

Freedom to Earth Association
Eurasian Animal Rights Network