1 Mart 2015 Pazar

Uluslararası "Köpek Nüfusu Yönetimi" Konferansı (ICAM) Koalisyonuna


İlkini geçtiğimiz sene İngiltere'de düzenlediğiniz Köpek Nüfusu Yönetimi Konferansı’nın ikincisini, 3-5 Mart 2015'de İstanbul'da gerçekleştireceğinizi öğrenmiş bulunuyoruz.

Gerek koaliasyonunuzun hayvanların yaşam haklarını hiçe saymak üzerine kurulu bir biçimde yürüttüğü "hayvan refahı" siyaseti, gerekse bu siyasetinizin Türkiye'de gündemde olan, giderek daha çok hayvanın belediyeler eliyle katline neden olacak yasa değişiklikleriyle birebir uyum içinde olması sebebiyle bu konferansı düzenlemenize izin vermeyeceğimizi ve protesto edeceğimizi bildiriyoruz.

Güncellenmiş internet sayfanızda yer alan üç broşürü incelediğimizde, Türkiye'de daha çok hayvanın devlet eliyle katledilmesine zemin sağlayacak birtakım varsayım ve iddiaları öne çıkarmakta olduğunuzu gördük. Bilimsellik iddiasıyla vurguladığınız, sokak hayvanlarının başta kuduz olmak üzere zoonotik ve salgın hastalıklara neden olabileceği varsayımınız tarihsel ve bilimsel olarak yanlıştır. Ancak daha önemlisi bu iddianız, Türkiye bağlamında devlet kurumlarının ve yerel yönetimlerin insan sağlığını koruyacak önleyici-koruyucu müdahelelerde bulunmak yerine, binlerce hayvanın  "kamu sağlığını koruma" bahanesiyle öldürülmesine dayanak sağlamaktadır.

Sokak hayvanlarını kamu sağlığına aykırı varlıklar olarak sunduğunuz bu iddianız, bizzat Koalisyonunuzun savunduğu, bizim politik olarak son derece sorunlu bulduğumuz "hayvan refahı" görüşüyle bile uyuşmamaktadır. Sokak hayvanlarına karşı düşmanlaştırıcı, insan eliyle şiddeti körükleyecek, hayvanların kamusal aidiyetini hedef alan, devlet eliyle öldürülmelerini meşru kılacak bu iddialarınıza karşı düşünsel, politik ve toplumsal mücadele başlattığımızı tarafınıza bildirmek istiyoruz.

Broşürlerinizde yer alan bir başka iddia da aynı ölçüde skandal niteliğindedir: Koalisyonunuz, ötanazi olarak anılan, hayvanın kimyasal aracılığıyla öldürülmesini savunmaktadır.

Ötanazi, kişinin kendi rızasıyla yaşamından vazgeçmesi anlamına gelir; hayvanlara uygulanamaz, uygulanması cinayettir. Ötanazinin "insancıl" ve hayvan refahına yönelik bir pratik olduğuna dair iddialarınız en hafif tarifle, tutarsız ve ikiyüzlüdür. Kendinize yerel yönetimler eliyle hayvan katledilmesini kamuoyu gözünde meşru ve gerekli kılmayı misyon biçtiğinizi görüyoruz. Koalisyonuza mekân ve pilot bölge olarak seçtiğiniz İstanbul'da, Büyükşehir Belediyesi'nin inşa ettiği dev hayvan toplama kamplarına karşı hukukî ve politik mücadele ettiğimiz bu aylarda bu misyonunuzu gerçekleştirmenize kesinlikle izin vermeyeceğimizi belirtiyoruz.

Koalisyonunuz, Türkiye'de sokak hayvanlarının yaşamı, kamusal varlığı ve sağlığı için uzun yıllardır mücadele eden oluşumlardan tek bir tanesinden bile görüş alma ya da ortaklık yürütme yolunu tercih etmemiştir. Düzenleyeceğiniz konferansa katılım ücretinin son derece yüksek olması da, yerelde tohumlarını ekmeyi hedeflediğiniz hayvan itlafı pratiklerinin ve şehirlerin hayvansızlaştırılması vizyonunuza gelecek eleştirilerin önünü kapatmayı tercih ettiğinizi kanıtlar niteliktedir.

Özellikle Kuzey Amerika ve Batı Avrupa büyük şehirlerinin, sahipli-sahipsiz hayvan ayrımına binaen her yıl yüz binlerce hayvanın katledilmesiyle kurdukları "hayvansız şehir" imajını Türkiye gibi sokak hayvanıyla birlikte yaşama tarihi oldukça köklü bir coğrafyada, tepeden inme, yerellikten kopuk, devlet ve iktidar politikasını meşrulaştıran bir bilimsellik anlayışıyla yerleştirmeye çalışmanıza izin vermeyeceğiz.

İstanbul'da ve Türkiye'nin hiçbir şehrinde istenmiyorsunuz. Sizi, 3-5 Mart 2015 tarihinde gerçekleştirmeyi planladığınız konferansınızı yukarıda saydığımız nedenlerden iptal etmeye çağırıyoruz.

Türkiye'de iktidar ve yerel yönetimlerin ellerindeki kanı yıkamanıza, bu uğurda kamuoyunu yanlış ve asılsız iddialarla yönlendirmenize, hayvana yönelik resmi ve toplumsal şiddeti körüklemenize izin vermeyeceğiz.

Hayvan hakları savunucuları ve hayvan özgürlüğü aktivistleri olarak sizi bir kez daha uyarmayacağız.

İMZACILAR:

Bağımsız Hayvan Özgürlüğü Aktivistleri
Dört Ayaklı Şehir
Hayvan Hakları İzleme Komitesi (HAKİM)
Hayvan Haklarını Koruma ve Geliştirme Derneği (HAGİD)
Hayvanlara Adalet Platformu (HAD)
Yeryüzüne Özgürlük Derneği
Yeşil Öfke

Yunuslara Özgürlük Platformu


To (ICAM) International Companion Animal Management Coalition and International Conference on Dog Population Management

We are informed that the second conference on dog population management, which was organized previously by you in England last year, is going to take place in İstanbul on 3th - 5th March İstanbul

We are protesting this conference and we are not going to make it happen because of your coalitions’ policy on “animal welfare”, which is based on ignoring animals’ right to live and because of the reason that this policy of yours is in conformity with new Animal Protection Bill (5199 Hayvanları Koruma Kanunu Yasa Tasarısı), that is in Turkey’s political agenda recently which is going to enable more animal killings by the municipalities.

When we examine three brochures in your updated web page, we saw that you are putting forward some claims and assumptions that will form a basis for more animal killings by the state in Turkey. Your assertion, which is claiming to be scientific, that street animals are causing epidemics and other zoonotic sicknesses like rabies is historically and scientifically false. However, more importantly your claims both encourage and act as a supportive ground for thousands of animals to be killed with the excuse of “protecting public health”, instead of having state agencies and local administrations taking real preventive precautions on human health.

As we find the “animal welfare” policy, politically highly problematic, your assertion towards framing street animals as being against human health is even inconsistent with the “animal welfare” policy defended by your own coalition. We declare that we are starting a political, intellectual and social resistance against your animal hostile assertions which is encouraging violence on street animals by human beings, targeting the public belonging of animals and legitimizing animal killings by the state.  

Another claim in your brochure is equally scandalous: Your coalition is defending “euthanasia”, which is killing of the animal by chemicals.

Euthanasia means ending a persons’ life by his or her own will. It cannot be applied on animals. When applied it is murder. Your claim about euthanasia being a “humane” practice and that it is for animal welfare is basically inconsistent and hypocritical. We see that you take the mission of legitimizing and necessitating animal killings by local administrations in public opinion. In İstanbul, that you choose as a pilot zone for your coalition, in these months where we are struggling against the huge concentration camps for street animals constructed by İstanbul Metropolitan Municipality juristically and politically, we are certainly not going to let you accomplish your mission. 

Your coalition did not prefer to make partnership with any of the associations who had been working on street animals’ life, health, public presence and status in Turkey, nor did you consult their opinion. The entrance fees for the conference being very high proves that you are preferring to prevent any criticism towards your aim to sow the seeds of local practices of animal culling and your vision of non-animalization of the cities.

In Turkey, where the history of living with street animals is rooted in historical geography, we are not going to allow the top-down placement of the “animalless city” image created by especially the North American and West European metropolises by killing hundreds of thousands of animals every year, detached from locality, with a scientific approach that legitimizes the state and power politics.

You are not wanted in İstanbul or in any city in Turkey. Because of the reasons mentioned above we are calling you to cancel the conference that you are planning to do on March 3rd to 5th.

We are not going to allow you to wash the blood off the governments’ and the local administrations’ hands, to deflect public opinion with false and inconsistent claims, to encourage official and public violence against animals.

As animal rights defenders and animal liberation activists we are not going to warn you one more time. 

SIGNATORIES:

FREEDOM TO DOLPHINS PLATFORM
FREEDOM TO EARTH ASSOCIATION
GREEN ANGER INIATIATIVE
INDEPENDENT ACTIVISTS FOR ANIMAL LIBERATION
JUSTICE TO ANIMALS PLATFORM
THE FOUR-LEGGED CITY INITIATIVE