1 Mart 2015 Pazar

İBB'ye: "Kısırkaya'da ve Pendik'te Hayvan Tecritine Hayır!"
Basına ve kamuoyuna,

31 Ocak 2015’de, yaşam savunucuları olarak; kente, doğaya ve özellikle hayvanların yaşam hakkına karşı işlenen suçların birleştiği Kısırkaya Toplama Kampı önündeydik. Bizler, benzer başka tecrit ve itlaf merkezlerine öncü olduğunu bildiğimiz Kısırkaya Toplama Kampı’nı, unutulmayacak bir utanç anıtı olarak İstanbul’un belleğine kazıdık. Yüzlercemiz, bu toplama kampına, yüzyıllardır İstanbul sokaklarında özgürce ve binbir zorlukla yaşayan tek bir hayvan dostumuzu dahi vermeyeceğimizi, şehrin yaşam kaynağı olan Kuzey Ormanları’nı rant çetelerine bırakmayacağımızı hep birlikte haykırdık.

Bugün ise, bu utanç anıtının mimarının ve müsebbibinin; doğayı yok etmeye, kenti topyekûn yağmalamaya, sokak hayvanlarını katletmeye and içmiş kötülüğün merkezindeyiz. Kentsel dönüşüm adı altında mahalleleri yerinden eden, insanların barınma hakkını gasp eden, mega projelerle koruları, ormanları ve tüm yeşil alanları yok eden, binlerce sokak hayvanını toplatıp ormana, otoyol kenarlarına, insansız alanlara atan, İstanbul’un, doğası, insanı ve hayvanıyla topyekûn imha edilmesine yönelik kararları alan ve icra eden kurumun önündeyiz!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, şehrin tüm canlılarını ilgilendiren kararları, mevcut mevzuatı ve toplumsal muhafeleti hiçe sayarak hayata geçirmektedir. Kısırkaya, yalnızca, on binlerce hayvanın şehrin yağmalanması sürecinde itlaf edileceği bir toplama kampının adı değildir. Aynı zamanda, 3. havalimanı ve 3. köprü projeleriyle birlikte, tüm İstanbul’u besleyen Kuzey Ormanları ekosisteminin ranta kurban ediliş sürecinin bir diğer ayağıdır.

Bizler Kısırkaya Toplama Kampı’na ve İBB’nin şehrin tamamında yürüttüğü katliamlara karşı mücadele ederken, Kadir Topbaş, yüzölçümü Kısırkaya’nınkine yakın bir itlaf ve tecrit merkezinin de Pendik’te inşasına başlayacaklarını açıklamıştır. Amaç, İstanbul’un bir sorunu olarak nitelendirilen sokak hayvanı varlığını kökten bitirmektir. Bu tesis, yaklaşık 40 bin m2’si 2B olarak bilinen ve orman işgalcilerine peşkeş çekilişinin önü “orman vasfını kaybetmiş arazi” tanımıyla açılan, toplam 722 bin m2’lik bir alana yayılmaktadır.

Büyük bir gürültü kaynağı olan Formula 1 pistinin bitişiğine inşa edilmek istenen Pendik toplama kampının arazisi de tıpkı Kısırkaya’da olduğu gibi mevzuata aykırıdır. Araziden Ömerli Barajı Gölü’nü besleyen Değirmendere Deresi geçmekte, arazi hem dere koruma bandında hem de Ömerli İçme Suyu Havzası’nın koruma kuşağında kalmaktadır. Yıllar önce yapılmaması için mücadele edilen ve davalık olan Formula 1 pisti de maalesef Değirmendere yatağının tam üzerine yapılmıştır. Pist, derenin normal akış düzenini bozduğu ve toprağın geçirgenliğini kısıtladığı için derenin taşma ihtimali, toplama kampı için de ciddi bir tehdittir. Pendik toplama kampı, Başakşehir Barınağı’nda boğularak can veren onlarca hayvanın hala umutamadığımız sonunu tekrarlama riski taşımaktadır; bu katliamı yeniden yaşamanın düşüncesi bile korkunçtur. Bu tartışmaya her hangi bir şekilde girmeyeceğimiz bilinmelidir.

Pendik toplama kampı için düşünülen arazi, İstanbul'un içme suyunun en az üçte birini karşılayan Ömerli İçme Suyu Havzası'nın koruma kuşağında bulunmaktadır. Yağmur suyu toplama işlevi de olan bu alan; ekolojik bütünlüğü ve orman vasfının geliştirilerek sürdürülmesi gereken İstanbul'un nadir rezerv alanlarından biridir. İstanbul'un doğası ve yaşamı için bu denli önemli bir alanda devasa bir hayvan toplama merkezinin kurulması, İstanbul'un ekolojik dengesine karşı girişilen kötü niyetli bir kasıttan başka bir şey değildir. Kısacası, Pendik toplama kampı,  Kısırkaya örneğinde olduğu gibi, İstanbul’un hem doğası hem de sokak hayvanları için sakıncalıdır.

Her birinde on binlerce hayvanın tutulacağı bizzat İBB Başkanı Topbaş tarafından ifade edilen bu merkezler, asıl niyetin itlaf ve gerektiğinde de sokak hayvanlarının yasal kılıflar uydurularak, deney de dahil olmak üzere her türlü tasarrufta kullanılabilmesi olduğunu gösterircesine, “hammadde” olarak pazarlanmasına da olanak sağlayabilecektir. Yürürlükteki mevzuat ve gündemdeki Hayvanları Koruma Kanunu tasarısındaki açıklıklar, muğlaklıklar ve yeni düzenlemeler ile bu endişelerimiz haklı çıkmaktadır.

Bu ülkede “geri dönüştürülemeyecek çöp” değerinde görülen sokak hayvanları, bu toplama kampları ile adeta geri dönüştürülebilecek hammadde kaynağı olarak görülecektir. İktidar ve sermayenin el ele hayata geçirdiği beton sevdalısı rant projeleri ile pervasızca sömürülen doğanın ve zorunlu göçe tâbi tutulan, yaşam alanları devlet eliyle daraltılan ve mecburen kente indiklerinde hiç düşünmeden, “insan eli ile popülasyon kontrolü” adı altında, eli kanlı avcı topluluklarını hayvanların peşine takılmasıyla ortaya çıkan hak ihlâllerinin baş sorumlusu olarak devleti ilân ediyoruz.

Yeni kurulan bu tesislerin zamanla işlevselliğini yitirmesi ile de bu bölgeler imara açılacak, İstanbul için son derece kritik bölgeler olan bu doğal alanların yitirilmesi ile tüm İstanbul ekosistemi ciddi derecede zarar görecektir. Kısırkaya ve benzeri tecrit, imha ve rant projelerinin, bu iktidar düzeninin taşıdığı zihniyetin ve önü alınamayan kapitalist küreselleşmenin bir sonucu olduğunu görüyoruz. İstanbul özelinde, Sulukule, Fener, Balat, Ayvansaray ve nice mahalleler, kentsel dönüşüm adı altında mutenalaştılırken yerinden edilen insanlarla birlikte, görünmez olarak sokak hayvanlarının da hiç düşünülmeden sürgün edildiğine, imha politikalarına maruz bırakıldığına yıllardan beri tanık oluyoruz. Kente, doğaya ve hayvanlara yönelik tüm bu saldırılar, yaşamdan yana saf tutan bizler için artık bıçağın kemiğe dayandığı son noktadır.

AKP hükûmetinin 2004’de yürürlüğe soktuğu Hayvanları Koruma Kanunu, onbir seneden beri tam anlamı ile uygulanamazken, şu anda TBMM Genel Kurulu gündeminde yasalaşmayı bekleyen kanun tasarısı ile hayvanlara zulüm gündelikleşecektir. Hayvanlar zorla sokaklardan kopartılacak; yıllardan beri belediye barınaklarında gıda stokunun bitmesi gerekçesiyle, gerekli tıbbî teçhizat ve yetkin sağlık personeli olmadığı için ya da ötanazi adı altında gerçekleşen zulüm ve katliamlar sistematik hale gelecektir. Bu nedenle, bir kez daha bu tasarının geri çekilmesi gerektiğini ifade ediyoruz.

Bu toplama kampları, yaşamdan yana saf tutan bizlerin nezdinde yaşama düşman birer suç mahalidir. Kısırkaya toplama kampına karşı yürütmeyi durdurma ve iptal istemi ile açtığımız davanın ilk duruşması 19 Mart’ta İstanbul 6. İdare Mahkemesi’nde görülecek. Mahkemeler ne karar verirse versin, muktedirler yasaları ranttan yana istedikleri şekilde değiştiredursun, biz yaşam savunucularının, İstanbul halkının gözünde bu ve benzeri tesisler, rantın, tecridin ve soykırımın sembolü olmaya devam edecektir.

Tüm kenti ve her fırsatta işgal edilen, yağmalanan doğayla birlikte tüm canlıları da bir tüketim nesnesine indirgeyen, buna rağmen büyük bir hayasızlıkla doğayı, yaban hayatını ve hayvan haklarını en iyi şekilde koruduklarını iddia edebilen, yaşama düşman bu yönetim anlayışına, hayvanlara “beş yıldızlı otel” hizmeti verileceği yalanıyla kurulan bu toplama kamplarının ve sokak hayvanlarının mega projeler ve rant için basamak olarak kullanılmasına, bizzat devlet tarafından teşvik edilen ve ona hizmet eden ana akım medya tarafından körüklenen, lince, tecavüze ve işkenceye varan hayvanlara yönelik toplumsal şiddete, Kısırkaya’da, Pendik’te ve Türkiye’nin dört bir yanında birer soykırım merkezi olarak işlev görecek kanlı projelere rızamız olmadığını, bu projeler iptal edilene dek mücadeleyi sürdüreceğimizi bir kez daha ilân ediyoruz.

Biz yaşam savunucularının; insanın, hayvanın ve doğanın varoluşuna karşı hunharca tutumlara meyledenlere karşı sözümüz açıktır:

Tek bir hayvanı, tek bir ağacı dahi gözden çıkarmayacağız!
Kentin, müşterek alanların ve doğanın talanına karşı yaşamı savunacağız!
Ormana, hayvana, yeryüzüne özgürlük!

ÇAĞIRICILAR:

BAĞIMSIZ HAYVAN ÖZGÜRLÜĞÜ AKTİVİSTLERİ facebook.com/HayvanOzgurlugu
DÖRT AYAKLI ŞEHİR dortayaklisehir.com
İSTANBUL KENT SAVUNMASI  facebook.com/IstanbulKentSavunmasi
SARIYER KENT DAYANIŞMASI facebook.com/SariyerDayanismasi
KISIRKAYALILAR DERNEĞİ
KUZEY ORMANLARI SAVUNMASI kuzeyormanlari.org
YERYÜZÜNE ÖZGÜRLÜK DERNEĞİ yeryuzuneozgurluk.blogspot.com

KISIRKAYA TOPLAMA KAMPINA KARŞI DESTEKÇİ LİSTESİ:

- Adalar Savunması
- Aka-Der Ekoloji
- Aka-Der Maltepe Ekoloji Faaliyeti
- Alakır Nehri Kardeşliği
- Animal Liberation Press Office - Turkey
- Ankara Barosu Hayvan Hakları Komisyonu
- Antalya Barosu Hayvan Hakları Komisyonu
- Arhavi Doğa Koruma Platformu
- Ayak Takımı - Karşı Lig Futbol Takımı
- Bağımsız Doğa - Hayvan Aktivistleri (BADOHA)
- Başlangıç
- Beşçeşmeler Bizimdir Platformu
- Boğaziçi Üniversitesi Hayvan Hakları Topluluğu
- Bombalara Karşı Sofralar (Food Not Bombs İstanbul)
- Bursa Barosu Hayvan Hakları Komisyonu
- Caferağa Dayanışması
- Çanakkale Dayanışması
- ÇapuLtura - Karşı Lig Futbol Takımı
- Çepeçevre Gazetesi
- Derin Ekoloji Derneği
- Dersîm Roştîya Asmê LGBTİ Oluşumu
- Doğal Yaşam Derneği
- Doğanın Çocukları
- Donkişot Çevre Akademisi
- Ege Çevre ve Kültür Platformu (EGEÇEP)
- Engelli Hayvanları Koruma ve Hayvan Hakları Derneği
- Eskişehir Barosu Hayvan Hakları Komisyonu
- Eskişehir Kent Konseyi Hayvan Hakları Komisyonu
- Etiler Forum
- Ev-Eksenli Çalışanlar Sendikası
- Gaziantep Barosu Hayvan Hakları Komisyonu
- Gaziantep Doğa ve Hayvan Dostları Derneği
- Genç Yeşiller
- Gölgesizler
- Göztepe Dayanışması
- Gündem Çocuk Derneği
- Hêvî LGBTİ
- Hayvan Haklarını Koruma ve Geliştirme Derneği (HAGİD)
- Hayvan Hakları İzleme Merkezi (HAKİM)
- Hayvan Özgürlüğü Sayfası
- Hayvanlara Adalet Platformu (HAD)
- Hayvanları Koruma Derneği Manisa (HAKDEM)
- Hayvanlara Özgürlük Partisi
- Heybeliada Forumu
- HDK Ekoloji Meclisi
- İstanbul Barosu Hayvan Hakları Komisyonu
- İstanbul Barosu Çevre ve Kent Hukuku Komisyonu
- İstanbul LGBTT Dayanışma Derneği
- İtaatsiz Anarşist E-dergi
- İzmir Barosu Hayvan Hakları Komisyonu
- Kadıköy Kent Dayanışması
- Kadıköy Kent Konseyi Hayvan Hakları Komisyonu
- Kartal Hukukçular Derneği
- Karşı Lig
- Karşı Radyo
- Kayseri Barosu Hayvan Hakları Komisyonu
- Kayseri Hayvanları Koruma Derneği
- Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği
- Kızıl Dayanışma
- Kocaeli Barosu Hayvan Hakları Komisyonu
- Kocaeli Doğa ve Hayvan Dostları Derneği
- Kocaeli Vegan-Vejetaryen Hareket
- Korsan Parti Hareketi
- Koşuyolu Yaşamparkı Forumu
- Lambdaİstanbul LGBTİ Dayanışma Derneği
- Maçka Parkı Forumu
- Manisa Barosu Hayvan Hakları Komisyonu
- Mersin LGBT 7 Renk Eğitim ve Araştırma Derneği
- Nor Zartonk
- Ortak Hafıza Girişimi
- ÖDP İstanbul İl Örgütü
- Öğrenci Kolektifleri
- Pangea Ekoloji
- Patika Kitap
- Pembe Hayat LGBTT Dayanışma Derneği
- Politeknik Halkın Mühendisleri, Mimarları, Şehir Plancıları
- Queer Adana LGBTİ İnisiyatifi
- Rota Doğa Aktiviteleri Grubu
- Salihli Hayvanları Koruma Derneği (Salihli HAYKODER)
- Sarıyer Halkevleri
- Sarıyer Kent Konseyi Hayvan Hakları Komisyonu
- Sarıyer HDK/HDP Ekoloji Komisyonu
- Sosyal Politikalar Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği
- Sosyalist Demokrasi için Yeniyol Dergisi
- Spartak İstanbul - Karşı Lig Futbol Takımı
- Şehir Üniversitesi Kampüs Kedileri Kolektifi
- Taksim Gezi Parkı Koruma ve Güzelleştirme Derneği
- TMMOB Çevre Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi
- TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi
- Toplumsal Dayanışma için Psikologlar Derneği (TODAP)
- Toplumsal Özgürlük Parti Girişimi
- Türkiye HomeNet / Ev-Eksenli Çalışan Kadınlar Dayanışma Ağı
- Uluslararası Çevre Gazetecileri Derneği
- Validebağ Savunması
- Vegan Feministler
- Vegan Gerçekler Sayfası
- Veganizm Özgürlüktür sayfası
- Veganspor
- Yesil Adımlar Çevre Eğitim Derneği
- Yeşil Direniş
- Yeşil Gazete
- Yeşil Öfke
- Yeşilist
- Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi
- Yunuslara Özgürlük Platformu

#KısırkayaOlümKampı
#KısırkayaToplamaKampı
#KanlıTasarıyıGeriÇek

#İBBpanikte