30 Mayıs 2015 Cumartesi

31 Mayıs İzmir: Mutlu Kulaklar Özgür Kuyruklar Festivali

31 Mayıs Pazar günü İzmir Karataş'ta, Çocuklar için Ekoloji ve Sanat Atölyesi, İzmir Vegan Vejetaryen Topluluğu ve Yeryüzüne Özgürlük Derneği'nin ortaklaşa düzenlediği bir günlük hayvan hakları buluşması var.

Çocuklara hayvan hakları atölyesi, palyaço gösterileri, büyüklere hayvan hakları filmleri, söyleşiler, vegan kermes ve bir de vegan yemek paylaşımı olacak. Etkinlik ücretsiz ve herkese açık.

Tarih: 31 Mayıs 2015, 14.00
Yer: Barbaros Mah. 304.Sokak no:9, Karataş Konak İzmir
İletişim: 0554 442 3720, 0553 622 2676
Facebook etkinlik: https://www.facebook.com/events/653073698129101/


"Bazı hayvanları sevip besliyor, bazılarını kesip yiyoruz. Uğradıkları her tür zulmü meşrulaştırıyor, gözlerimizi kapayınca et,süt,balık ve besicilik endüstrisindeki büyük problemleri yok zannediyoruz. Hayvansal protein olmadan yaşayamayız sanıp çocuklarımızın ağzına zararlı oldukları artık kabul edilen kutu sütleri dayıyoruz. Arılar balı, tavuklar yumurtayı bizim için yapıyor, inek,keçi bizim çocuklarımıza süt veriyor zannediyoruz. Hayatımız boyunca bu algıyla büyüdük ve çocuklarımızı bu algıyla büyütüyoruz: "Her şey sana hizmet eder!" Bu, her tür sömürüyü meşru kılan anlayışı değiştirmek, farklı bir açıdan bakabilmek, hayvanların yaşam hakkını savunmak ve hayvanları anlayıp gerçekten sevebilmek için, hayvan ve hayvansal ürünleri tüketmeden de sağlıklı yaşanabildiğini görmek için tüm yetişkin ve çocukları bu etkinliğe bekliyoruz.


Çocuklar İçin Ekoloji ve Sanat Atölyesi açıldığından beri sürdürülebilir, doğaya uyumlu, hayvan ve çocuk haklarını sonuna kadar savunan bir üretim ve yaşam algısı içinde doğaya zarar vermeyen bir temizlik; doymak için de hiç bir hayvanın ölmediği yani vejetaryen bir yeme alışkanlığını benimsemiştir. Şimdi bir adım daha ileri gidip hayvansal ürünleri tümden reddedip vegan bir yaşama geçtik. 

Çok az olsa da tüm canlılara eşit mesafe ve sevgiyle yaklaşan anne ve çocukların olduğunu biliyoruz. Vejetaryen-vegan beslenen, Vegan yaşamı merak eden, günlük vegan pratiklerini öğrenmek isteyen ve vegan yaşam ilgi duyan herkesi bekliyoruz.

Etkinliğimiz İzmir Vegan Vejetaryen Topluluğu'nun çok değerli katkılarıyla gerçekleşecektir.

Kulaklarına seri numaraları damgalanmamış,güzel sözler duyan mutlu kulaklar ; doğada özgürce sallanan kuyruklar göreceğimiz günler için..."


12 Mayıs 2015 Salı

Toplama kamplarına karşı tepkiler İBB'ye iletildi

Arazi seçimi nedeniyle mevzuata aykırı olarak Kısırkaya'da inşası tamamlanan ve Pendik'te de inşa edilecek olan hayvan toplama kamplarının neden olabileceği hak ihlâllerine karşı bir izleme heyeti oluşturuldu. Hayvan sağlıkçılar, hayvan hakları aktivistleri ve hukukçulardan oluşan heyet, dün ilk görüşmesini İstanbul Büyükşehir Belediyesi yetkilileri ile yaptı. 


İnşaatların, hayvan toplama ve itlaf pratiklerinin devam etmesi üzerine, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yetkilileriyle yüz yüze görüşen heyet, “toplama kampları” olarak tanımladıkları, kent, doğa ve yaşam haklarına karşı işlenen birçok suçu birleştiren, denetimden uzak ve dev ölçekteki bu tesislerin kapatılmasını istedi. Görüşmede, İBB'nin duyurusunu yaptığı ve Bayraktar İnşaat tarafından yürütülen 250 milyon dolarlık Tuzla Marina ve AVM projesi içindeki yunus gösteri merkezi ve hayvanat bahçesi de gündeme geldi.

İstanbul Barosu Hayvan Hakları Komisyonu Başkanı Av. Hülya Yalçın, Yeryüzüne Özgürlük Derneği'nden Veteriner Teknikeri Burak Özgüner, Hayvan Haklarını Koruma ve Geliştirme Derneği'nden Elif Narin, Dört Ayaklı Şehir İnisiyatifi'nden Av. Eren Paydaş, Yunuslara Özgürlük Platformu'ndan Öykü Yağcı ile Barınak Gönüllüleri ve Hayvanlara Yaşam Hakkı Derneği Kurucu Üyesi ve İBB Tuzla Geçici Hayvan Bakımevi Gönüllüsü İnci Kutay'dan oluşan heyet, İBB Gıda, Tarım ve Hayvancılık Daire Başkanı Bayram Ali Çakıroğlu başkanlığında, İBB Veteriner Hizmetleri Müdürü Muhammed Nuri Coşkun ve İBB Veteriner Hizmetleri Müdür Yardımcısı Mahmut Eker ile görüştü.

Hem kavramsal hem de uygulama düzeyinde mevcut sorunları iki farklı eksende dile getiren heyet, görüşmede özellikle hayvan haklarının bir bütün olduğunun altını çizdi. "Lüks" bir barınağın, hayvan haklarını gözetmeyen mevcut zihniyet ve uygulamaların devamı halinde, hayvanların yaşadığı sorunları çözmeyeceği vurgulandı.

Heyet; yalnızca sokakta yaşamını idame ettiremeyecek olan, engelli, yaşlılıktan dolayı güçten düşmüş, hasta ve bakıma muhtaç hayvanların doğal ömürlerini tamamlayacak şekilde, her türlü tehdit ve tehlikeden uzak, mahalli 'sığınak' modellerini desteklediklerini belirtti. Heyet üyeleri, İBB'nin ve yetkili kurumların dâhil olduğu hayvan haklarının bütüncül olarak ele alınmadığı tüm süreçlerde izleme çalışmalarına devam edeceklerini söyledi.


Uygulama düzeyinde ise görüşmede öne çıkan maddeler şöyleydi:

Hayvan haklarının politik ve siyasetüstü bir mevzu olduğu, hayvanları ilgilendiren tüm mevzu ve çalışmalarda hayvanların doğal haklara sahip olduğunun unutulmaması; hayvanların ihale adı altında ticarî faaliyetlere konu edilmemesi,

Türkiye'nin kendine özgü koşulları olduğu, sokak hayvanlarının yüzyıllardan beri sokaklarda insanlarla beraber bir yaşamı paylaştığı bilinciyle, sokak hayvanlarının bir “sorun” olarak tanımlanmaktan vazgeçilmesi ve hayvanların sorunlarının çözülmesi için çözüm arayışlarına girilmesi,

Hayvan bakımevi arazilerinin mevzuata ve hayvan haklarına uygun bir şekilde seçilmesi, uygun arazilerde kurulan ve kurulacak bakımevlerinin hayvanların ihtiyaçları gözetilerek ve haklarına saygı gösterilerek tasarlanması, bakımevlerinde geçici olarak tutulacak olan hayvanların mizaçlarına, cüsselerine ve sağlık durumlarına göre sınıflandırılması,

İBB'nin mevcut hayvan bakımevlerinde yaşanan, ölümlere varan hak ve hukuk ihlâllerinin son bulması için periyodik ve habersiz denetimlerin bağımsız denetçi ve gözlemcilerle şeffaf bir şekilde yürütülmesi,

Kent genelinde sistematik şekilde yapılan hayvan toplamalarda yaşanan hak ihlâllerinin sonlandırılması; toplamalarda gönüllülerle eşgüdüm sağlanması ve toplama sürecinin önceden bölgedeki gönüllülere bildirilmesi,

Sokaklardan kısırlaştırma amacıyla toplanan tüm hayvanların öncelikle sağlık durumlarının izlenmesi ve operasyona elverişli olup olmadığının tespit edilmesi,

Sokaklardan aşılama ve kısırlaştırma işlemleri nedeniyle toplanan hayvanların yasa gereği alındıkları yere bırakılmaları ve bu süreçte yine gönüllülerle eşgüdüm sağlanarak ormanlara ya da insandan uzak ıssız bölgelere terkedilmemeleri,

Deneyimsiz ve ehil olmayan sağlık personellerinin ve yardımcı personellerin istihdam edilmemesi; hayvan bakımevlerinde çalıştırılacak personele yönelik, “hayvan haklarını temel alan” bir istihdam politikasının benimsenmesi; sadece hayvanlara duyarlı kişilerin bakımevlerinde çalıştırılması,

Mevcut şartlarıyla kısırlaştırmanın bir soykırım aracı haline gelmesi nedeniyle, kısırlaştırmanın kriterlerinin belirlenmesi; sağlık şartlarının elverişsiz olduğu durumlarda kısırlaştırmanın istisnasız bir şekilde yapılmasından kaynaklanan ölümlerin önüne geçilmesi; çok genç ve hasta hayvanların önce tedavi edilmesi, ardından kısırlaştırma yapılarak gerekli nekahat döneminin tamamlanmasının beklenmesi,

Sokak hayvanlarının yaşam haklarının gözetilmesi gerektiği, birer mahalle sakini oldukları bilinciyle toplamalar/geri bırakmalar esnasında olası şikâyet ve tepkiler karşısında bölge halkının mevzuat hakkında bilgilendirilmesi,

İBB'nin görüşme sırasında özellikle altını çizdiği “sokak hayvanlarını öldürme değil, yaşatma” niyetinde oldukları iddiası üzerine, sokak hayvanlarını gözettiklerini belli eden uygulamaların ve tedbirlerin alınması (örn: billboard'larda hayvanların korunmasına yönelik doğru mesajların verilmesi, mahalli ölçekte belediye logolu kulübelerin yerleştirilmesi, vb.)

Mevzuatın belediyelere yüklediği görevlerden biri olan hayvanların korunmasına yönelik çalışmaların mama-su kabı yerleştirilmesi ve mama dağıtımı ile sınırlandırılmaması, son derece soyut ve profesyonellikten uzak şekilde yürütülen “hayvan sevgisi aşılama” faaliyetlerinin daha somut ve hayvan yararına olacak şekilde, haklar bağlamı temel alınarak yürütülmesi,

İBB'nin hayvan haklarına saygılı olduklarına yönelik iddiası üzerine, İBB'nin sahip olduğu ve/veya desteklediği yunus parkları, akvaryumlar, hayvanat bahçeleri gibi hayvan hapishanelerinin teşvik edilmemesi, yenilerinin açılmaması ve mevcut olanların da ruhsatlarının yenilenmeyerek esaret altında bulunan hayvanların yaşam hakları güvence altına alınarak lağvedilmesi.

Toplama kampları hakkında detaylı bilgi için: https://olumkamplarinahayir.wordpress.com 

10 Mayıs 2015 Pazar

BASINA DAVET: YARIN TOPLAMA KAMPLARINA KARŞI İBB'DEYİZ

Değerli basın mensubu ve dostlarımız,Hayvan toplama kampı ve tecrit merkezlerine karşı ilkini 31 Ocak'ta Kısırkaya toplama kampı, ikincisini 28 Şubat'ta İBB'nin Saraçhane'deki Başkanlık binası önünde gerçekleştirdiğimiz protestolarımızın ardından oluşturduğumuz, hayvan hakları aktivistleri, hukukçuların, kentsel dönüşüme karşı mücadele eden oluşumların ve sivil toplum kuruluşlarının yer aldığı heyet, 11 Mayıs 2015 günü saat 13.00'da İBB Genel Sekreter Yarımdıcısı Eyyüp Karahan'la görüşecek. İstanbul Barosu Hayvan Hakları Komisyonu Av. Hülya Yalçın, Yeryüzüne Özgürlük Derneği'nden Burak Özgüner, Hayvan Haklarını Koruma ve Geliştirme Derneği'nden Elif Narin, Dört Ayaklı Şehir İnisiyatifi'nden Av. Eren Paydaş, Yunuslara Özgürlük Platformu'ndan Öykü Yağcı,  İBB Tuzla Geçici Hayvan Bakımevi gönüllüsü İnci Kutay ve Hayvan Hakları İzleme Komitesi Bora Arlı'nın oluşturduğu heyet, mevzuata aykırı olarak inşa edilen toplama kamplarının neden olduğu hak ihlallerini, hayvan sağlığı açısından arz ettiği tehlikeleri, yaygınlaşan hayvan toplama ve itlaf pratiklerine karşı duyulan endişeleri, hayvan hakları savunucularının taleplerini dile getirecek. Görüşmeye, hayvan barınaklarıyla ilgili idarî yöneticilerin de katılması bekleniyor. Heyetimiz, görüşmenin ardından basın mensuplarına değerlendirme yapacaktır.

TARİH: YARIN, 11 Mayıs 2015, Pazartesi
SAAT: 14:00
YER: Kocatepe Mah. Kantarcılar Sk. No:10/1 Bayrampaşa/İSTANBUL, İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanlık binası

8 Mayıs 2015 Cuma

İstanbul Üni'de bu Salı: İnsan Hükmüne Karşı Topyekün Özgürlük

Yeryüzüne Özgürlük'ten Güray Tezcan, İstanbul Üniversitesi’nde 12 Mayıs Salı günü 12.30-14.00 saatleri arasında İnsan Hükmüne Karşı Topyekün Özgürlük isimli bir sunum gerçekleştirecek. Sunumun ardından üniversite bahçesinde konu hakkında forum düzenlenecek. Etkinlik herkese açık ve ücretsiz. Etkinlikle ilgili güncel bilgilere Facebook etkinlik sayfasından ulaşılabilir.


İnsaniyet, hayvanları yüzmek, doğayı kesmek midir? Kapitalist bilime dayalı uygarlığımızı şu ana kadar onların üstüne, onlara karşı kurmuşuz. Çizilen bütün ötekiliklerin bugün en yalını, halen fiilen kölemiz olan hayvan; ancak ötekileştirmenin ve köleliğin tarihi hayvanla sınırlı değil; aksine, ancak bütün köleleştirmeleri ve ötekileştirmeleri birlikte ele alabilmek, tahakküm karşıtı mücadeledeki hedefi keskinleştirebilir. 

Yeryüzüne Özgürlük aktivisti ve Etin Cinsel Politikası kitabının çevirmenlerinden Güray Tezcan, bu sunumunda türcülüğün ırkçılık, cinsiyetçilik ve militarizmle bağlarına değinecek, ardından da hayvan özgürlüğünün bazı farklı pratiklerine yer verecek. Sunumun sonrasında kısmetse bol güneşli bir açıkhava forumu oluşturulması amaçlanıyor.

Dikkat: Bu konuşma, sağlıklı vegan beslenme veya hayvan sevgisiyle ilgili değildir. 

Sunum: Güray Tezcan 
Forum moderatörü: Hazar Tunca

12 Mayıs Salı, 12.30-14.00
Edebiyat Fakültesi Amfi-9, 
Ordu Caddesi no:196 Beyazıt


7 Mayıs 2015 Perşembe

Kandıra'daki Vegan Tutsaklardan Dayanışma Çağrısı

Kandıra'daki 4 vegan ve 2 vejetaryen tutsak, aylardır yeterli beslenme için sürdürdükleri yemek boykotu ve yazışma trafiğinin sonuç vermemesi üzerine tüm hak savunucularını kendilerine destek olmaya çağırdı.


Cezaevindeki vegan-vejetaryenlere hayvansal içermeyen gıdaların temin edilmesi için üç yıl önce yayınlanan yönetmelik değişikliğinin cezaevi idarelerince suiistimal edildiği ortaya çıktı. 2011'deki 42 günlük açlık greviyle yönetmelik değişikliğinin ana aktörlerinden biri olan Kandıra'daki vegan-anarşist tutsak Osman Evcan, Yeryüzüne Özgürlük Derneği'ne gönderdiği son mektupta "Sebze ve bakliyatın iaşe maliyeti ete göre çok daha düşük. Vegan yemeklere yağ, tuz ve baharat da konmuyor. Bunlara rağmen bize sunulanlar yetersiz, sağlıksız ve dengesiz. Tutsaklara her öğün 5 TL’lik iaşe sağlamak zorundalar; ama veganlara daha azını vererek insan hakkımızı tanımıyorlar. Bu yaptıkları, veganlığı sapkın bir düşünce olarak görüp bize tek tip yaşama biçimini dayatmaktır." dedi. Yeryüzüne Özgürlük Derneği sözcüsü Güray Tezcan “Talepler gayet meşru ve hukuken zorunlu. Cezaevi doktorları da talepleri haklı bulmuş. Bunların karşılanmaması eşitsizlik demek. Kahvaltıda vegan olmayana beyaz peynir verirken veganı çürük zeytinle geçiştirmek kabul edilemez. Herkesi bu haksızlığa karşı telefon ve dilekçe yağmuruna çağırıyoruz.” diye konuştu.

Kocaeli Kandıra’daki 1 No’lu F Tipi Cezaevi’nde Osman Evcan’ın dışında üç vegan ve iki vejetaryen tutsak daha var. Hayvansal ürün tüketmeden sağlıklı beslenme haklarını savunmak için bir araya gelmişler. Kasım 2014’ten beri cezaevinin temin ettiği sera ve konserve ürünleri almıyorlar. İhtiyaçlarını kantinden gidermeye çalışıyorlar; ancak kantinin kâr mantığıyla fiyatları yüksek tutması ve kuru maya, ruşeym, keten tohumu, yulaf ezmesi, humus gibi veganlar için kritik besinleri sunmaması onları zora sokuyor. Osman Evcan, cezaevi yemeklerinin ağzında yaralara ve midesinde yanmalara sebep olduğu gerekçesiyle Ocak 2015’te boykotunu ileri götürmüş; talepleri yerine getirilene dek cezaevinden gelen hiçbir gıdayı kabul etmiyor. 10 yıldan uzun süredir vegan olduğu halde Kocaeli’ne naklinden beri sağlık sorunları yaşamasını buradaki yetersiz ve kalitesiz besinlere bağlıyor.


Kocaeli Açık Ceza İnfaz Kurumu 2. müdürü, yetersiz beslenme iddialarını yalanlarken daha iyi beslenme için kantini işaret etti. Vegan-vejetaryen tutsaklar, taleplerini Kandıra Cumhuriyet Başsavcılığı’na taşıdıklarında ise “Bizi ilgilendirmiyor. İdari konudur” cevabıyla geri çevrildi. Altı tutsağın yeterli ve sağlıklı beslenme mücadelesine destek olmak isterseniz, hemen altta özetlenen taleplerini aşağıdaki kurumlara yazılı veya sözlü olarak iletebilirsiniz.

TUTSAKLARIN TALEPLERİ: 

-Topluca haftalık mevsim sebzeleri: Sera veya konserve değil

-Yeterli bakliyat, tahıl ve kuruyemiş: Protein için

-Kantine daha fazla vegan ürün: Brokoli, mantar, yulaf ezmesi, humus vs.


BAŞVURULACAK KURUMLAR: 

-Kocaeli Açık Cezaevi Kurum Müdürlüğü: Kandıra Yolu 20.Km Çal Mevkii Kandıra / KOCAELİ

Tel: 0262 581 51 31, 0262 581 51 34; Faks: 0262 581 53 49

-Kandıra Cumhuriyet Başsavcılığı: Akdurak Mah İzmit Cad No: 1 Kandıra / KOCAELİ

Tel: 0262 551 22 40, 0262 551 22 41; Faks: 0262 551 43 38

- - - - -

Örnek dilekçe:

KOCAELİ AÇIK CEZAEVİ KURUM MÜDÜRLÜĞÜ’NE,

Kocaeli 1 Nolu F Tipi Cezaevi’ndeki hükümlüler Osman Evcan, Kemal Toka, Cevdet Bayır, Ramazan Şevket Yılmaz ve Ergül Çiçekler’in vegan-vejetaryen beslenmeyi seçtikleri için yetersiz-dengesiz gıdalara mecbur bırakıldığını ve sağlıklarının idari ihmaller sebebiyle kötüye gittiğini üzüntüyle öğrendim.

2012’de Resmi Gazete’de yayınlanan "Hükümlü ve Tutuklular İle Ceza İnfaz Kurumları Personelinin İaşe Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"e göre vegan-vejetaryenlerin talepleri iaşe miktarıyla sınırlı kalmak üzere karşılanır. Diğer hükümlülere düzenli olarak et, peynir gibi gıdaların verilmesi iaşe sınırını aşmazken, hayvansal ürünlerden daha ucuz olan çiğ sebze ve taze baklagilin iaşe sınırı gerekçe gösterilerek veganlardan sakınılması bir ayrımcılık örneğidir. Yukarda adı geçen hükümlülerin

“(1) Sera veya konserve yerine haftalık topluca mevsim sebzelerinin verilmesi”,

“(2) Bakliyat, tahıl ve kuruyemiş temininin artırılarak protein ihtiyaçlarının karşılanması”,

“(3) Kantine veganlar için önemli brokoli, mantar, humus, yulaf ezmesi, kuru maya gibi yeni ürünlerin getirilmesi”

şeklindeki talepleri kurumunuzda çalışan hekim tavsiyeleriyle de desteklenmiştir. En temel insan haklarından biri olan sağlıklı beslenme hakkını kurumunuzda en kısa zamanda tam anlamıyla uygulamanızı arz ve rica ederim.

İSİM SOYİSİM.......
TC NO..............
E-POSTA.......